Innenriks

Hydrogentog er ikke det beste nullutslippsalternativet

Batteritog er det beste nullutslippsalternativet til dieseltog, mener Jernbanedirektoratet.

Det er konklusjonen i et prosjekt gjennomført av Jernbanedirektoratet i samarbeid med blant annet Norske tog AS og Bane Nor.

Batteridrift med delvis elektrifisering av de aktuelle strekningene, danker ut både hydrogen, biogass og biodiesel i vurderingen av alternativer til dagens bruk av klimafiendtlig fossil diesel.

Anbefaler pilotprosjekter

«Batteridrift med del-elektrifisering har (...) svært gode samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske forhold ved seg. I tillegg er det en energieffektiv og sikker framdriftsløsning som krever betydelig mindre infrastrukturtiltak enn ordinær elektrifisering», heter det i sluttrapporten som nå foreligger.

Her anbefales det også pilotprosjekter for testing av batteridrift med del-elektrifisering innen 2025.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet tror Jernbanedirektoratet det er mulig med nullutslipp fra jernbanen i Norge innen 2030. Per dags dato brukes det dieseltog på en tredel av jernbanenettet i Norge, fordi det ikke er elektrifisert. Dette gjelder for Nordlandsbanen, inkludert Trønderbanen, Meråkerbanen, Rørosbanen og Raumabanen.

Les også: Båt, bil, fly eller tog i Nord?

Hydrogentog i Tyskland

Tidligere har Jernbanedirektoratet uttalt seg positiv til hydrogentog som et miljøvennlig alternativ til dieseltogene, etter å ha sett nærmere på hydrogentogene som går i ordinær passasjertrafikk i Tyskland.

Togprodusenten Alstom har inngått kontrakt om levering av først 14 og deretter ytterligere 27 hydrogentog til togselskap i Tyskland. Før jul ble det kjent at Alstoms hydrogentog også er på vei til USA.

Hydrogentog blir likevel ikke vurdert som gode nok i sluttrapporten fra Jernbanedirektoratet.

Det er «knyttet utfordringer til kompabilitet med dagens teknologi, teknologisk modenhet og sikkerhet til både hydrogen og biogass (...), heter det der. «Økonomiske forhold (...) viser også at disse løsningene har høye driftskostnader», heter det videre.

«Slik det framgår i dag, vurderes hydrogendrift som umoden for konkret prøvedrift», konkluderes det med.

Alstom er av en helt annen oppfatning.

– Hydrogentog er utprøvd teknologi som er satt i ordinær trafikk i Tyskland, påpekte sjef for Alstoms avdeling i Norge, Carl Åge Bjørgan, da Dagsavisen snakket med ham i fjor sommer.

– I dag kjøres 20 prosent av togavgangene i Norge med dieseltog. Norge har alle naturlige forutsetninger for å ta i bruk hydrogen, uttalte Bjørgan også.

Kan spare milliarder

Jernbanedirektoratet har imidlertid stor tro på at batteritog med del-elektrifisering av «dieselstrekningene» er det smarteste på nåværende tidspunkt.

– Vi har beregninger som viser at 31 prosent av Nordlandsbanen trenger kontaktledningsanlegg for at batteritog skal kunne kjøre elektrisk hele veien (...). Vi kan da ende opp med en prislapp på rundt 3,3 milliarder kroner i stedet for 14 (ved en full elektrifisering, journ. anmrk.), sier Atle Einarson i en artikkel på Jernbanedirektoratets egne nettsider.

Han er delprosjektleder i Jernbanedirektoratets utredning av nullutslippstog på de banene som ikke er elektrifisert.

Like fullt ber nå Jernbanedirektoratet «alle interessenter» om å fremme sine synspunkter til de anbefalingene som nå går fram av den nevnte sluttrapporten. De har frist på seg til 15. februar til å komme med eventuelle innvendinger.

Mer fra Dagsavisen