Kan stanse 1.297 km utslipp

Utslippsfrie hydrogentog er aktuelt på en tredel av jernbanenettet i Norge, mener Norske tog.

– Hydrogentog er aktuelt for strekninger som ikke er elektrifisert, slår Øystein Risan fast.

Han er administrerende direktør i Norske tog, som leier ut tog til Vy og andre selskaper som etter hvert vil bedrive passasjertrafikk på norske skinner. Norske tog er også ansvarlig for innkjøp av nye tog.

Les også: Vil ha hydrogentog til Norge

1.297 km med diesel

Per dags dato er temmelig nøyaktig en tredel av jernbanenettet i Norge (33,7 prosent), ikke elektrifisert, ifølge Jernbanedirektoratet.

Både på Nordlandsbanen inkludert Trønderbanen (729 kilometer), Meråkerbanen (70 kilometer), Rørosbanen (384 kilometer) og Raumabanen (114 kilometer) kjører det derfor dieseltog som slipper ut klimagasser.

– Det er en klar politisk målsetting å få ned klimagassutslippene, også fra jernbanesektoren. Dette er selvsagt et ansvar som Norske tog tar alvorlig. Da er både elektrifisering av jernbanestrekninger, energieffektive tog og utslippsfrie drivstoffløsninger viktige, sier Risan.

– Hydrogentog er jo allerede i bruk i Tyskland og produsenten Alstom inngikk nylig en kontrakt om levering av ytterligere 27 slike tog i tillegg til de 14 det tidligere er inngått kontrakt om, påpeker han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– 20 prosent

Sjef for Alstoms avdeling i Norge, Carl Åge Bjørgan, bekrefter at det er stor interesse for hydrogentog i Tyskland.

To slike tog ble satt inn i ordinær passasjertrafikk i september i fjor i Niedersachsen, nord i landet. Samme togselskap har bestilt 12 hydrogentog til, men de 27 siste som Risan henviser til, skal kjøre i Hessen, lenger sør i Tyskland.

– Hva tror dere i Alstom om Norge som et mulig marked for hydrogentog?

– I dag kjøres 20 prosent av togavgangene i Norge med dieseltog. Hydrogentog er en utprøvd teknologi som er satt i ordinær trafikk i Tyskland. Norge har alle naturlige forutsetninger for å ta i bruk hydrogen, svarer Bjørgan.

– Med hydrogentog kan Norge fjerne forurensende, støyende og gamle dieseltog og ta et stort skritt mot en moderne og framtidsrettet jernbane.

Som Dagsavisen skrev 23. mai, mener Jernbanedirektoratet at nullutslipp fra jernbanen i Norge, er mulig allerede fra 2030. Representanter fra direktoratet har i den anledning vært i Tyskland for å se nærmere på Alstoms hydrogentog.

Saken fortsetter under bildet.

bare diesel: Nordlandsbanen, som omfatter togstasjonen i Mo i Rana, er en av banene i Norge som ennå ikke er elektrifisert. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Bare diesel: Nordlandsbanen, som omfatter togstasjonen i Mo i Rana, er en av banene i Norge som ennå ikke er elektrifisert. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Les også: Vy innstiller 14.000 avganger – 200.000 passasjerer rammes

5,5 mill. km med diesel

Jernbanedirektoratet ser nå også på andre mulige nullutslippsløsninger for jernbanen, og vil legge fram sine konklusjoner i en rapport ved utgangen av inneværende år.

Bjørgan kan fortelle at Alstom har vært i kontakt med både Jernbanedirektoratet og Norske tog om selskapets hydrogentog.

– Hvor mange flere hydrogentog kan Alstom produsere?

– Så mange som blir bestilt. Det finnes en stor interesse først og fremst i Tyskland, men mange andre land har også planer og er interessert, svarer Bjørgan.

I den forbindelse kan både Storbritannia, Spania og Canada nevnes.

Ifølge Jernbanedirektoratet hadde Vy, som da het NSB, om lag 302.000 avganger i fjor, ikke inkludert avgangene på Gjøvikbanen. Totalt kjørte togene 31,8 millioner kilometer i løpet av disse avgangene. Av dette ble 5,5 millioner kilometer kjørt på dieselstrekninger. Det tilsvarer i overkant av 17 prosent av totalen.

Selv om Øystein Risan i Norske tog er positiv til hydrogentog, er det ennå ikke klart når det første av dem eventuelt kan bli bestilt.

– De fleste togsettene som skal anskaffes de neste årene er elektriske. I tillegg kommer 14 nye bimodale togsett med lavt CO2-utslipp som skal fases inn innen 2021 på Trønderbanen og Rørosbanen. Det skal også anskaffes nye diesellokomotiver på Nordlandsbanen, med betydelig lavere utslipp enn i dag, opplyser han.

De bimodale togsettene det er snakk om, har en ekstra mellomvogn med dieselmotorer som leverer strøm til toget når det ikke kjører på vanlig måte under kontaktledninger, og denne løsningen «vil redusere klimagassutslippene», opplyser Risan.

Les også: Antall togreiser i Norge fortsetter å øke

– Spennende mulighet

Regjeringen jobber for tiden med en nasjonal hydrogenstrategi. Om hydrogentog blir en del av denne planen, vil ikke klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) så langt si noe om, men han ser mulighetene i hydrogentog.

– Det som skjer i Tyskland viser at satsing på hydrogen har et enormt potensial, sier Elvestuen.

– Hydrogen er en spennende mulighet til å gjøre alle norske togstrekninger utslippsfrie, sier han også.

– Har du gjort deg noen tanker om hvor fort hydrogentog eventuelt bør komme på plass her i Norge?

– Jeg tenker at dette er noe som Jernbanedirektoratet nå får god anledning til å se nærmere på, og jeg ser fram til å lese deres vurdering når den kommer. Så skal regjeringen legge fram vår hydrogenstrategi senere i år.

Ifølge Norske tog tar det minst fire år å anskaffe nye tog.

I oktober i fjor omtalte Dagsavisen et brev hvor samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) blant annet skriver at «eg meiner tida ikkje er inne for hydrogentog i Noreg no». Dagsavisen har spurt Elvestuen om han har noen kommentar til denne uttalelsen, men Elvestuen har ikke respondert på det.

Les også: Det er nesten bare «flyråkrater» i Samferdselsdepartementet