Innenriks

Erna husker ikke når hun ble informert om Nav. Nå blir hun presset av Ap og SV

– Også statsministeren kan ha begått en unnlatelsessynd i trygdeskandalen, sier Freddy André Øvstegård (SV) i kontroll- og konstitusjonskomiteen før høringen på Stortinget.

Torsdag og fredag er det høring på Stortinget om den mye omtalte trygdeskandalen. En av dem som skal forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen, er statsminister Erna Solberg (H).

Solberg har tidligere fortalt kontrollkomiteen at hun ble kjent med at Nav endret praksis i juni, men at hun ikke husker nøyaktig når eller på hvilken måte. Et likelydende budskap gjentok hun i et nytt brev til kontrollkomiteen før jul.

Det holder ikke, mener komitémedlem Freddy André Øvstegård (SV).

– Svarene hennes kan tyde på at hun kan ha blitt informert av Hauglie på en uformell måte allerede i juni, sier Øvstegård.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo 20191128. 
Freddy André Øvstegård (SV) etter møtet om Nav-saken i stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Freddy André Øvstegård (SV) i kontroll- og konstitusjonskomiteen har ikke slått seg til ro med svarene fra statsminister Erna Solberg. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Les også: Marianne ble rammet av trygdeskandalen: – Noe mer ydmykende enn å sitte i fengsel skal du lete lenge etter

Vil grille Erna

Han varsler at Solberg kommer til å bli presset på hukommelsen under den kommende høringen.

– Det kan vise seg at statsministeren har et større ansvar for denne saken enn det som er kommet fram tidligere. Da er spørsmålet hvorfor Stortinget ikke er blitt informert før. Det må i så fall statsministeren svare på, og det blir viktig for hennes rolle i saken.

– Også statsministeren kan ha begått en unnlatelsessynd, sier Øvstegård.

Solberg har tidligere sagt til kontrollkomiteen at hun vil avvente konklusjonene til granskningsutvalget som regjeringen har satt ned før hun går inn i detaljer i trygdeskandalen.

Det beroliger ikke Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører for trygdeskandalen i kontrollkomiteen. Hansen mener det er viktig at Solberg nå svarer for seg.

– Statsministeren svarer i liten grad på spørsmålene vi stiller når hun henviser til den eksterne granskningen. Det er naturlig at de spørsmålene hun tidligere har fått, også blir stilt i høringen, sier Hansen.

Ifølge Øvstegård er det helt irrelevant at det foregår en granskning parallelt med høringen.

– Jeg frykter at regjeringen skyver dette utvalget foran seg for å slippe å svare Stortinget. Det vil være dypt alvorlig.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo 20191112. 
I det første møtet om saken skal komiteen blant annet velge en saksordfører og bestemme om det skal holdes en åpen høring om saken med de ansvarlige statsrådene. Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet ble valgt til saksordfører.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Eva Kristin Hansen (Ap) er saksordfører for trygdeskandalen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Les også: Trygdeskandalen: – ESA har sviktet som tilsynsorgan

Dette er spørsmålene de vil ha svar på

Kjernen i trygdeskandalen er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har tidligere forklart at alarmen gikk i hennes departementet 30. august i fjor. Først to uker etterpå, 13. september, hadde departementet og Nav sitt første møte. I tillegg skal to personer ha blitt feilaktig fengslet for trygdesvindel etter at alarmen gikk, skriver Aftenposten.

Det store spørsmålet nå er hva Hauglie visste når.

– Vi vil følge opp den korrespondansen som har vært og blant annet stille spørsmål om når Hauglie skjønte omfanget av saken. Hun har redegjort for Stortinget og en del dokumentasjon tyder på at hun burde ha grepet inn tidligere, sier Hansen.

Hun vil ikke si noe mer konkret, men Øvstegård mener de ubesvarte spørsmålene kan deles inn i følgende tre bolker:

* Hvorfor gikk ikke alarmen før?

– Vi har funnet en rekke anledninger hvor alarmen både kunne og burde gått i departementet. Hvorfor den ikke gjorde det, har vi ikke fått gode svar på. I stedet ser vi at Hauglie og departementet forsøker å skyve Nav foran seg. Vi vil vite hvorfor departementet ikke gjorde noen selvstendige vurderinger av dette, sier Øvstegård.

Les også: Trygdeskandalen: Mener regjeringen fikk klar beskjed i 2017 om at noe var galt med praksisen

* Har Hauglie villedet Stortinget?

Feiltolkningen av EU-forordningen dreier seg om alle typer midlertidige opphold i andre EU/EØS-land, det være seg to uker eller seks måneder. Her skilles det likevel mellom kortvarige og langvarige opphold. Det er de langvarige oppholdene som har ført til fengselsdommer.

Hauglie har tidligere forklart at hun ble informert om feiltolkningen av regelverket når det gjelder kortvarige opphold i desember 2018. Feiltolkningen når det gjelder langvarige opphold ble hun først gjort klar over 30. august, når alarmen gikk, har Hauglie uttalt.

Det stemmer ikke overens med andre opplysninger, ifølge Øvstegård. Han viser til at Hauglies departement allerede i november 2018, et drøyt år før alarmen gikk, fikk en e-post fra Nav hvor det ble referert til en kjennelse i Trygderetten som gjaldt et langvarig opphold.

– Hvis departementet forsto at langvarige opphold ble rammet av straffeloven, burde man ut fra den informasjonen visst at feilpraktiseringen handlet om noe langt mer alvorlig enn kortvarige opphold allerede da.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo 20191120. 
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)  under Stortingets spørretime onsdag.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie måtte før jul redegjøre for trygdeskandalen i Stortinget. Men kontroll- og konstitusjonskomiteen sitter fortsatt igjen med mange ubesvarte spørsmål. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

Les også: Granskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp

* Har trygdeskandalen blitt håndtert godt nok?

De siste spørsmålene knytter seg til håndteringen av trygdeskandalen og hvordan Hauglie, ifølge Øvstegård, har holdt tilbake viktig informasjon for opposisjonen og offentligheten. Han viser også til den siste tidens kontroverser rundt det regjeringsutnevnte granskningsutvalget, hvor det ble stilt spørsmål ved habiliteten til tre av utvalgsmedlemmene. Justisdepartementet har i ettertid konkludert med at alle får fortsette. På toppen av dette kommer det Øvstegård kaller «den offentlige skittentøyvasken» mellom Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Les også: Jussprofessor mener Hauglie burde vurdert Nav-granskernes habilitet for en måned siden

Utelukker ikke mistillit

Hauglie må svare grundig og godt på samtlige punkter for å unngå å bli møtt med mistillit, sier Øvstegård. Arbeidsministeren har allerede overlevd én mistillitsrunde på Stortinget. Da var det kun Rødt som stemte for.

– Denne skandalen er så stor og konsekvensene så brutale for de som er rammet, at det også er et spørsmål om å ta ansvar for en såpass massiv skandale uansett.

Øvstegård understreker at det er viktig for kontrollkomiteen at Hauglie får svare for seg, men sier samtidig at han opplever at arbeidsministeren er blitt svekket for hver nye opplysning som er kommet fram i denne saken.

– Ingen statsråd kan sitte trygt når en så stor skandale rammer.

Også de rødgrønne blir stilt til veggs under høringen senere denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister da EU-forordningen ble innført, er en av dem som må svare for seg. Det samme må de tidligere arbeidsministrene Hanne Bjurstrøm og Anniken Huitfeldt, begge fra Ap.

– Vi har hele tiden vært åpne om at granskningen vår også skal dreie seg om feilimplementeringen i 2012. Men det var først i 2017 at Trygderetten begynte å komme med kjennelser som stred med Nav sin praksis, så ansvaret for at dette ikke ble oppdaget står på regjeringen.

Les også: Slik får de som mener de er trygdeskandalens ofre fri rettshjelp

Stortingets høring om trygdeskandalen

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder åpen høring om trygdeskandalen 9. og 10. januar.

* Bakgrunnen for høringen er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse om saken i Stortinget 5. november, samt etterfølgende korrespondanse mellom komiteen og regjeringen.

* Fra den rødgrønne regjeringsperioden skal tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og de tidligere arbeids- og sosialministrene Anniken Huitfeldt (Ap) og Hanne Bjurstrøm (Ap) forklare seg.

* Fra dagens regjering skal statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialministrene Hauglie og Robert Eriksson (Frp) forklare seg. Det skal også justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

* Fra påtalemyndigheten er tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch innkalt.

* Fra Nav skal Nav-sjef Sigrun Vågeng og hennes forgjenger Joakim Lystad forklare seg.

* Også Trygderetten, Advokatforeningen og tillitsvalgte er invitert til høringen.

* Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Kilde: NTB

Nyeste fra Dagsavisen.no: