Innenriks

Sosiale medier skader unges mentale helse av uventet årsak

Kroppspress frifinnes som versting i sosiale medier.

In this Monday, July 22, 2019 photo, Rachel Whalen looks at her phone at her home in Draper, Utah. Whalen remembers feeling gutted in high school when a former friend would mock her online postings, threaten to unfollow or unfriend her on social media and post inside jokes about her to others online. The cyberbullying was so distressing that Whalen even contemplated suicide. There's a rise in cyberbullying nationwide, with three times as many girls reporting being harassed online or by text message than boys, according to the National Center for Education Statistics. (AP Photo/Rick Bowmer)

Hvorvidt sosiale medier har negativ effekt på unges mentale helse, er ofte gjenstand for debatt. Særlig kroppspress får gjerne mye av skylda for spesielt unge jenters psykiske plager.

En relativt fersk studie bekrefter at sosiale medier er skadelig for unge. Men studien fastslår samtidig at problemet er mer sammensatt enn tidligere antatt. Det skriver CNN.

Hyppig bruk

Det er nemlig ikke sosiale medier i seg selv som er skadelig, eller kroppspress som er hovedkilden til de psykiske plagene.

Ifølge studien er problemet derimot at hyppig bruk av sosiale medier som Instagram, Facebook, Snapchat og Twitter avbryter i hverdagen, og dermed går på beskostning av grunnleggende behov som søvn og fysisk aktivitet.

Bob Patton, en foreleser i klinisk psykology ved Surrey University i England hevder at det dermed har lite for seg å bare prøve å få unge til å bruke sosiale medier mindre.

– Å utvikle strategier som fremmer bedre søvn- og treningsatferd, kan like gjerne være det som trengs for å redusere  psykologiske plager, sier Betton til CNN.

Les også: Å spise dette kan øke risikoen for Alzheimers med 75 prosent

Dobbel effekt

Studien fant at jo hyppigere ungdommene sjekket sosiale medier, dess sterkere var de psykiske plagene. Særlig hos jenter var denne sammenhengen tydelig.

«Svært hyppig bruk» ble av forskerne definert som å sjekke Facebook, Twitter og Snapchat mer enn tre ganger om dagen, noe mange unge overskrider med god margin. Ungdommene ble derimot ikke spurt om hvor mye tid de brukte inne på de sosiale mediene hver dag – noe som er en svakhet ved undersøkelsen, ifølge forskerne selv.

I tillegg viser studien at ungdommene taper på to fronter. Ikke bare går de glipp av søvn og fysisk aktivitet, men i tiden de ikke bruker på dette blir de også utsatt for flere negative inntrykk enn de ville blitt uten sosiale medier. Særlig netthets eller nettmobbing trekkes fram som kilde til mentalt stress.

Artikkelen spesifiserer ikke hvorvidt dette gjelder netthets rettet mot ungdommene i studien, eller om det er netthets de observerer i kommentarfelter og lignende.

I undersøkelsen, som er publisert i The Lancet Child & Adolescent Health, har forskerne fulgt mer enn 10.000 britiske ungdommer i alderen 13-16 år over tre år.

Les også: Ina Kollset (20) vil bli Miss Norway 2020