Innenriks

Vil forhandle om klima

Trine Lise Sundnes gjør klima og miljø til en del av tarifforhandlingene.

Hvem: Trine Lise Sundnes (49)

Hva: Forbundsleder i Handel og Kontor i Norge.

Du har varslet at HK i Norge vil komme med klima- og miljøkrav i tarifforhandlingene til våren. Hvorfor det?

– Fordi vi alle må innse at klimakrisen trenger tiltak for å løses. Fagbevegelsen har lang tradisjon for å ta ansvar og stille opp når det trengs, og nå trengs vi i klimakampen.

Er dette krav som vil bli rettet mot hver enkelt av virksomhetene dere har medlemmer i?

– Ja, partssamarbeidet hvor både arbeidstakere og arbeidsgivere kan dra lasset sammen er unikt. Et bra sted for nettopp å lage gode, langsiktige og forpliktende avtaler for bærekraftig utvikling.

Hva slags krav kan være aktuelle?

– Våre tillitsvalgte er i gang med å behandle konkrete krav nå, og når vi er blitt enige om hva vi skal kreve, presenterer vi dem i forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene. Ett krav kan være forpliktende handlingsplaner fulgt opp av klimaregnskap hvor dette inngår.

Hele 70 prosent av de tillitsvalgte i HK vil at klimakrav skal være en del av tarifforhandlingene. Hvorfor er oppslutningen så stor?

– Våre tillitsvalgte har skjønt hvor viktig dette er, og vil være med å bidra gjennom å bruke medbestemmelsen og tariffavtalene som verktøy.

Dere er også villige til å streike for å få innfridd klimakravene?

– Når vi nå skal komme med klimakrav i forhandlingene, utløser det muligheter for streik. Men streik i seg selv er ikke målet. Det er resultatene som bringer oss framover som er målet.

Er HK først ute med å stille klima- og miljøkrav?

– HK er det første forbundet som varsler dette som krav i tarifforhandlinger, oss bekjent. Det er vi stolte av.

Man kan få inntrykk av at fagbevegelsen er sinker i klimakampen. Hva tenker du om det?

– Arbeiderbevegelsen har alltid vært en bevegelse for framtida. Det skal vi være også nå. HK er opptatt av ei lønn å leve av, fri på søndager og en god pensjon. Dette er ikke en motsetning til vårt engasjement for forpliktende klimaavtaler.

Tror du andre vil la seg inspirere av dere?

– Jeg håper det. Om vi sammen skal løse klimakrisa må alle bidra.

Hva med lønnskrav? Blir de underordnet klimakravene ved vårens tarifforhandlinger?

– Det er for tidlig i prosessen å si noe om forholdet mellom tid, penger og klima. Men at vi kommer til å være klare i kravene til våren, kan jeg love allerede nå.

Har du selv tatt grep for å redusere ditt klimafotavtrykk?

– Jada, jeg har gjort noen endringer, sikkert ikke nok men jeg prøver. Jeg deler bil med naboen, foretrekker å reise med tog, og gjør det så sant det er mulig. Jeg sverger til spis-opp-maten og jeg spiser mindre kjøtt enn før. Jeg har har bytta til bambustannbørste, tannpasta uten mikroplast, Q-tips med papirpinner, og bruker gjenbrukspads til sminkefjerning. Vi kan alle gjøre noe med forbruket vårt, men hvis vi skal halvere klimautspillene i løpet av 11 år, må det tas mye større grep enn det du og jeg kan gjøre alene. Derfor er det viktig at partene i arbeidslivet sørger for de store kuttene.

Hva bør politikerne gjøre?

– Regjeringa har satt av 313 millioner kroner til omstillingstiltak i arbeidslivet. Det holder ikke. De bør ta inn over seg at skal vi klare å gjøre det som kreves, må de hoste opp omfattende omstillingsmidler.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Tillitsmannen av Einar Gerhardsen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Frisk luft og søndagstur med venner og familie.

Hvem var din barndomshelt?

– Supermann.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg aldri klarer å holde meg våken til Kveldsnytt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– He he, det har jeg ikke tenkt å fortelle deg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Overgrep og sosial urettferdighet.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Det må bli samboeren min, Øystein.

Les andre «navn i nyhetene»:

Mer fra Dagsavisen