Innenriks

Erna med bomultimatum til de andre regjeringspartiene

Gir de andre partiene frist ut helga til å svare.

Like før klokken 21 i dag gikk statsminister Erna Solberg på en ensom talerstol foran et fulltallig pressekorps for å presentere en løsning på bompengespørsmålet som har plaget regjeringen i vår og sommer: Høyre og Solberg har nå lagt en endelig skisse til løsning på bordet foran de andre partiene. Denne skal de tre andre partiene ta stilling til iløpet av helga.

Statsministeren kaller den nye, endelig skissen til en løsning for balansert.

– Vi kan ikke fortsette disse diskusjonene inn i det uendelige, sier statsministeren for å forklare hvorfor hun nå skjærer gjennom på denne måten.

– Det er viktig å avklare dette nå, med tanke på den pågående valgkampen, sier Solberg videre.

Dermed foreligger det en slags løsning: Statsministeren har sagt sitt. Nå er det opp til de tre andre partiene å ta stilling til hvorvidt de kan leve med dette forslaget til løsning på bompengesaken som har plaget regjeringen i vår og sommer.

LES OGSÅ: Siv Jensen og Frp sier ja til Ernas forslag

Frp og Krf er med på løsningen

På spørsmål om hva statsministeren gjør om et eller flere partier ikke går med på forslaget, sier hun:

- Vi må håndtere det om noen sier nei. Men de har bedt meg om å løse det, og nå har jeg forsøkt det.

- Ingen har fått en perfekt løsning, men det er en god skisse, sier statsministeren.

Siv Jensen informerte allerede samtidig som statsministeren holdt sin pressekonferanse om at hun og Frp godtar skissen. Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad anbefaler også sitt parti å si ja. Ifølge Dagbladet skal Krfs landsstyre holde en telefonkonferanse om saken fredag kveld.

Dermed er det først og fremst Venstre det er knyttet spenning til.

LES OGSÅ: Ropstad anbefaler partiet sitt å si ja til forslaget

Lang dags ferd mot kveld

De fire regjeringspartilederne var i møte utover ettermiddagen og kvelden.

Bompengesaken har lenge vært en hard nøtt for regjeringspartiene, men situasjonen låste seg ytterligere etter at Frps landsstyre søndag ble enig om en skisse til løsning. Skissen ble umiddelbart avvist av Venstre, som senere kom med et eget motforslag.

Siv Jensen har gjentatte ganger den siste uken slått fast at Frp er ferdig med å forhandle.

De andre partiene, med Venstre i spissen, har derimot ikke avsluttet saken, og åpnet for nye samtaler.

Nå har altså statsministeren lagt et endelig forslag på bordet. Iløpet av helga vil vi få vite om hun fortsatt vil være leder for en firepartiregjering, eller om Venstre ikke godtar forslaget.

Dette er bompengeskissen:

* Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutt bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.

* Nullvekstmålet – biltrafikken i byene skal ikke øke – ligger fast.

* Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner.

* Det bevilges 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

* Det bevilges 250 millioner kroner til bedret kollektivtrafikk utenfor de store byene.

* Skissen Solberg ønsker tilslutning til, vil belaste statsbudsjettene med rundt 2 milliarder kroner årlig.

Jo Moen Bredeveien

Kommentator i Dagsavisen