Innenriks

Forskere mener klimaendringer har tatt livet av mange rein på Svalbard

Det er funnet til sammen 200 rein som har sultet i hjel på Svalbard. Forskere har aldri funnet så mange kadavre, og de mener det skyldes klimaendringene.

– Det er skremmende å finne så mange døde dyr. Dette er et skrekkeksempel på hvordan klimaendringer påvirker naturen, sier reinforsker Åshild Ønvik Pedersen til NRK. Hun leder Polarinstituttets forskning på svalbardrein.

Aldri tidligere har de opplevd å finne så mange døde dyr, og mye skyldes matmangel som følge av endringer i klimaet. Det var i desember i fjor kraftig regn som frøs på bakken på Svalbard, og reinen har derfor hatt utfordringer med å finne nok mat.

– Da frøs beitet i flere områder av Svalbard, og dyrene der fikk vanskeligheter med å finne mat. Kadavrene vi har funnet, er av rein som har sultet i hjel, sier Pedersen.

Reinen har måtte konkurrere om maten, og det har gått verst utover de yngste og eldste i flokkene, ifølge Pedersen.

Dødeligheten er i noe grad naturlig, men det store antallet skyldes det kraftige regnværet, mener forskerne.

Mangelen på mat har gjort at svalbardreinen også har spist tang og tare, men forskere mener den ikke vil kunne overleve på det alene.

Les også: Her tar skipsvakten hånd om nok en død hval

Les også: Nå iverksettes et krafttak for å fylle opp den nasjonale frøbanken for truede arter. 

Mer fra Dagsavisen