Innenriks

Jordmødre ved OUS frykter for liv og helse – Fylkesmannen oppretter sak

Bemanningen er så presset at de ansatte er livredde for at det skal gå galt, advarer Norsk Sykepleierforbund.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak mot Oslo universitetssykehus, skriver fagbladet Sykepleien. Det skjer etter at Norsk Sykepleierforbund (NSF) Oslo sammen med tillitsvalgte har sendt inn en bekymringsmelding om bemanningen ved barselavdelingen på Rikshospitalet og ved fødeavdelingene A og B på Ullevål.

– De ansatte er så presset på bemanningssiden at de er livredde for at det skal gå galt, sier fylkesleder Line Orlund i NSF Oslo til Sykepleien.

– Vi må sikre at gravide i Oslo har et forsvarlig fødetilbud. Slik er det ikke nå, sier Orlund.

Les også: Demonstrerte for å bevare ABC-tilbudet for gravide

– Oppgitt og slitent personale

Sykepleien gjengir en omfattende oppsummering som en fortvilet jordmor har skrevet til en tillitsvalgt etter en aftenvakt:

«Møtte et oppgitt og svært slitent personale. Økt antall induksjoner fra i går uten at utstyr var på plass, og ingen økning av personalet.»

Jordmoren forteller at hun ikke fikk tid til å lytte på fosterlyden på en pasient som skulle reise hjem og som var innlagt på grunn av svangerskapsforgiftning. Dagvaktene hadde heller ikke hatt tid til å lytte.

Høyt blodtrykk hos en barselpasient som var forløst med keisersnitt på grunn av alvorlig svangerskapsforgiftning ble ikke rapportert til jordmoren, ettersom studenten som var på vakt ikke skjønte behovet, skriver jordmoren. «Jeg oppdaget det ved en tilfeldighet.»

– Slike historier gir et godt bilde av situasjonen. Jordmødrene og barnepleierne beveger seg hele tiden på grensen av hva som er forsvarlig. Da kan feil fort skje, konstaterer Orlund overfor Sykepleien.

Les også: Ullevål legges ned – slik er reaksjonene

Desperat forsøk

Ifølge Orlund er bekymringsmeldingen fra NSF Oslo og tillitsvalgte et desperat forsøk på å finne løsninger før noe alvorlig skjer.

– Skulle det verste skje, vil ikke de ansatte ha på seg at de ikke har meldt ifra om forholdene, sier hun til Sykepleien.

Jordmødre og barnepleiere på Rikshospitalet og Ullevål har i flere meldinger til ledelsen redegjort for at driften til tider er uforsvarlig, ifølge Sykepleien. På Ullevål har jordmødrene i tidsrommet fra 1. januar til 30. april måttet avvise 52 gravide kvinner. Det er tre ganger så mange som i fjor til samme tid, skriver bladet.

2. juli sendte Fylkesmannen brev til administrerende direktør ved OUS om at de oppretter tilsynssak. Ingen i ledelsen ved Kvinneklinikken eller fødeavdelingen ved OUS ønsker å kommentere saken før Fylkesmannen har gitt sin konklusjon, skriver Sykepleien.

Les også: Kjersti Toppe fikk seks barn på 12 år: – Jeg sluttet å ringe fødeavdelingen hjemmefra

Nedskjæringer

Dagsavisen har tidligere skrevet om at klinikkledelsen på Ullevål har vedtatt at ABC-avdelingen ikke lenger skal få drive med svangerskapsomsorg, men kun ha et føde- og barseltilbud. For de gravide betyr det at de ikke lenger skal gå til kontroll på ABC før fødselen, bare komme dit for å føde.

OUS-ledelsen ønsker også å legge ned en av tre jordmorstillinger ved Ullevål-teamet, som tar seg av kvinner med spesielle utfordringer som rus og psykiatri.

Nyeste fra Dagsavisen.no: