Innenriks

Slik kan bompengekrisen løses

Tre tidligere samferdselsministere mener de har løsningen på bompengefloken. Vil regjeringen lytte?

Store deler av det politiske Norge har tatt sommerferie, samtidig som det er en eim av regjeringskrise i lufta, provosert fram av bompengeopprøret i og rundt flere store byer i Norge.

Frps landsstyremøte har gitt partileder og finansminister Siv Jensen i oppdrag å få gjennomslag for en rekke krav, som går på tvers av regjeringsplattformen Frp, Høyre, KrF og Venstre ble enige om i januar.

Frp vil kutte i eksisterende bypakker og stoppe framtidige bypakker, som et virkemiddel for å få ned bompengebelastningen til folk. Samtidig har Venstre gjort det klart at det ikke er aktuelt å avskaffe pakkene som er et spleiselag mellom stat, kommune og fylke, og som har gitt bedre luft og lavere utslipp i mange av byene.

Så floken som skal løses er: Hvordan sikre store investeringer innen vei, sykkel, gange og kollektiv, samtidig som bompengene reduseres?

Les også: Bompenger viktig for fire av ti velgere

– Prioritere

– You can’t have it all, oppsummerer tidligere samferdselsminister Sissel Rønbeck (Ap).

Hun mener også at det som nå må prioriteres er helt åpenbart.

– Slik situasjonen er nå, hvor vi har 11 år på å nå klimamålene, er det desto viktigere å kunne prioritere. Det betyr at vi må satse mer på kollektiv, gange og sykkel, og mindre på vei. Og vi må bruke mer av statsbudsjettet på bane, og mindre på vei. Det kommer man ikke utenom. Det er ikke populært, men sånn er virkeligheten, sier Rønbeck.

I tillegg til at Rønbeck var samferdselsminister i Torbjørn Jaglands regjering, har hun også vært miljøvernminister og forbruker- og administrasjonsminister.

Rønbeck mener altså at det ikke er noen vei utenom bompenger, selv om det er upopulært.

– Men jeg er enig med Ap i at det haster å få utredet veiprising, slik at bruker betaler, men at det tas hensyn til forskjell på by og land, og om mulig typer biler og inntekt, tilføyer hun.

Saken fortsetter under bildet

Må prioritere: Tidligere samferdselsminister Sissel Rønbeck (Ap) oppfordrer dagens politikere til å prioritere hardere. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix

Tidligere samferdselsminister Sissel Rønbeck (Ap) oppfordrer dagens politikere til å prioritere hardere. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix

Les også: Bompengepartiet skal få nytt navn

– Veiprising

Også tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm (V) mener at bilistene må avfinne seg med å betale.

– Bompenger brukes i dag både som inntektskilde og trafikkregulerende virkemiddel. Sånn bør det være videre også. Men kan vi utvikle videre et veiprisingssystem, slik at de som kjører et kort stykke betaler mindre, og de som kjører utenom sentrum betaler noe mindre, sier Venstre-politikeren.

En form for brukerbetaling må det uansett være, mener Skogsholm. Hun var samferdselsminister i Bondevik II-regjeringen i 2001, og er i dag er sekretariatsleder for Venstre på Stortinget.

– Når man bor i en stor by og rundt byen, handler det om dugnad og spleiselag for å få til de gode transportløsningene. Det må være løsninger som er bra for miljø, byutvikling og som er bra for klima. Samtidig som det er riktig å beholde brukerbetaling, er det viktig å se med nøkternhet på de dyre, store veiprosjektene, sier hun.

– Det er veiprosjektene vi bør se mer nøkternt på?

– Ja. Jo større byene er, jo mer selvsagt er det at trafikkutfordringene må løses ved å bygge ut kollektivtilbudet. Jeg mener også det er viktig å holde seg til nullvekstmålet i byene, det vil si at veksten i trafikken må skje kollektivt, eller ved gange og sykkel. Vi må sørge for at vi har løsninger som er gode både for folk, miljø og klima, sier Skogsholm.

Saken fortsetter under bildet

BILISTENE MÅ BETALE: Mener tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm (V). Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

Mener tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm (V). Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

Les også:Dale: Nullvekstmålet kan nås uten bompenger

– Må ha aksept

Tidligere samferdselsminister William Engseth (Ap) sier tja til veiprising. Hans ankepunkt er at ordningen kan bli for byråkratisk.

– Det er viktig at ordningen ikke blir for komplisert. Folk må forstå ordningen, og forstå hva de får for det de betaler, sier Engseth som var samferdselsminister i Gro Harlem Brundtlands andre regjering.

Han mener det er behov for en ordning hvor bilistene må betale, men som ikke rammer for hardt de som er helt avhengig av bilen.

– Bompenger er et godt og nødvendig virkemiddel både for å regulere trafikk og finansiere store prosjekter, men det må ikke bli for mange bommer. Ordningen må ha aksept i befolkningen, sier Engseth.

Ikke for mange: Tidligere samferdselsminister William Engseth (Ap) mener bompengene har kommet for å bli, men at de må begrenses. Slik så ha han ut som statsråd i 1993. Foto: Knut Falch/ NTB Scanpix

Tidligere samferdselsminister William Engseth (Ap) mener bompengene har kommet for å bli, men at de må begrenses. Slik så ha han ut som statsråd i 1993. Foto: Knut Falch/ NTB Scanpix

Les også:

Bompengepartiet er soleklart størst i Bergen: – Vi er vanlige folk. Fra folk, til folk

Juni-jubel for fløypartiene – bompengeopprør nærmer seg sperregrensen

Stortinget flyr mer og mer

Fikk bomstasjon på balkongen

---

Veiprising

  • Veiprising har blitt lansert av flere partier som et alternativ til bompenger.
  • Veiprising innebærer at man erstatter bilrelaterte avgifter som bompenger, med en kilometerbasert veiavgift.
  • Med veiprising vil man bruke GPS til å samle inn informasjon om hvor, hvor langt og når bilen er kjørt.
  • Bileieren mottar så en regning basert på en kilometeravgift som beregnes ut fra biltypens CO2-utslipp.
  • Tanken er at størrelsen på kilometeravgiften vil variere, og være avhengig av hvor du kjører (billigere på landet enn i byen), når på døgnet du kjører (billigere utenfor rush) og hva slags bil du kjører (lavutslippsbiler betaler mindre enn andre biler). Størrelsen på avgiften vil også være avhengig av hvilke bilrelaterte avgifter den erstatter.
  • LO har også uttalt at de ønsker å se om det er mulig å differensiere på inntekt.
  • Personvern har lenge blitt løftet fram som et hinder for veiprising, men Datatilsynet opplyser til Aftenposten at de mener denne utfordringen lar seg løse.
  • Kilde: NAF, Aftenposten, Teknologirådet

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: