Innenriks

Vil ha private på banen

OBOS bidrar inn med 1 milliard til Fornebubanen. Et eksempel til etterfølgelse, mener samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

FÅ PRIVATE TIL Å BIDRA: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) oppfordrer lokale myndigheter om å nedskalere prosjekter, men også se til andre finansieringskilder for å få ned bompengeandelen. FOTO: Heiko Junge / NTB scanpix

På grunn av nye krav fra Frps landsstyremøte om å kutte i eksisterende bypakker og stoppe framtidige bypakker, råder det en viss forvirring om hvordan framtidige samferdselsprosjekt landet rundt, skal finansieres.

Et av prosjektene det er sådd tvil om er Fornebubanen. Oslo-byrådet mener regjeringen setter hele prosjektet i spill. Det avviser samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Den står ikke i utgangspunktet i fare. Staten står ved sine forpliktelser. Så er det opp til lokalpolitikerne å finne ut hvordan de kan nedskalere kostnadene, i den grad det er mulig.

– Hva kan de kutte, mener du?

– Det er opp til lokale myndigheter, men vi har jo sagt at en kanskje kunne bygd like T-banestasjoner på denne strekningen, i stedet for å kjøre arkitektkonkurranse på hver eneste en, sier Dale.

Han oppfordrer ikke bare lokale myndigheter om å nedskalere prosjekter, men også se til andre finansieringskilder.

Les også:Lokalpolitikere mener Frps kuttkrav bommer

– Åpenbar løsning

Denne uka signerte Akershus fylkeskommune en avtale med flere private grunneiere, om at de skal bidra med 2,3 milliarder kroner til Fornebubanen. Blant dem er OBOS, Selvaag og Telenor Arena. OBOS alene spytter inn 1 milliard kroner.

Modellen med bidrag fra private grunneiere er et eksempel til etterfølgelse, mener samferdselsministeren.

– Ja. Dette er åpenbart en måte å gjøre det på, sier Dale.

I byvekstavtalen til Trondheim er grunneierbidrag og andre private bidrag en av løsningene som skisseres, ved behov for alternative finansieringsløsninger.

Men OBOS er tydelig på at Fornebubanen var et helt ekstraordinært tilfelle for deres del.

De står ikke klar med sjekkheftet for enhver kommune i pengenød.

– Nei, det er ingen andre prosjekter vi jobber med nå hvor dette er aktuelt. Fornebu og Fornebubanen er et helt spesielt og komplisert tilfelle, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

Utviklingen av Fornebu er et av de det største utbyggingsprosjektet i Norge i dag. Det er planlagt å bygge totalt 6.300 boliger der, mesteparten i regi av selskapet Fornebu Utvikling, hvor OBOS eier 75,5 prosent av aksjene.

Les også:KrF-nestleder utelukker ikke mindretallsregjering

– Strengere krav

Dale mener samtidig at kommunene og fylkeskommunene spesielt, kan bidra med mer enn de gjør i dag.

– På Nord-Jæren bidrar staten med 10,5 milliarder kroner, mens fylkeskommunen og kommunene bidrar med svært lite, sier Dale.

I bypakken på Nord-Jæren bidrar fylkeskommunen i hvert fall med 1,5 milliarder kroner og flere hundre millioner kroner til drift av kollektivtransporten, går det fram av byvekstavtalen der.

– Kan ikke dere som regjering pålegge fylkeskommunene å bidra med mer, om dere mener det?

– Det er det som ligger i vårt landsstyrevedtak. Vi vil nettopp sette strengere krav til de andre avtalepartene i bypakkene. Det håper vi å få med de andre regjeringspartiene med på, svarer samferdselsministeren.

Les mer om bompenger her:

Fikk bomstasjon på balkongen

Solberg om bompenger: Ingen enkle løsninger

Kommentar av Arne Strand:Frps populistiske bomtur