Frps populistiske bomtur

Landsstyret i Frp har lagt lista høyt for Siv Jensen i bompengesaken. Hun kommer til å rive. Det er mulig at hun tar med seg Frp ut av regjeringen i fallet.

Landsstyrets krav om en ny bompengepolitikk er urealistiske. Venstre og KrF kan ikke gå med på å skrote regjeringsplattformen for å få på plass en helt ny bompengepolitikk som er signert Frp. Det satt langt inne for de fire regjeringspartiene å bli enig om bruken av bompenger da de forhandlet om regjeringsplattform på Granavolden i januar. Finansminister og partileder Siv Jensen var fornøyd med resultatet. Hun skrøt av at partiet hadde fått stort gjennomslag.

Regjeringen skal blant annet jobbe med å redusere bompengebelastningen for bilistene. Men Frp gikk også med på å øke satsingen på bymiljøavtaler og byvekstavtaler. Frp sluttet seg i tillegg til målet om at all vekst i persontrafikken skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.

Fem måneder senere er Frp tilsynelatende meget misfornøyd med sin egen bompengepolitikk. Landsstyret har pålagt partiledelsen å sørge for å kutte kraftig bompengeutgiftene. Frp må stoppe nye bypakker, fjerne nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker og stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene. Frp tar med dette et voldsomt oppgjør med regjeringen politikk.

Bypakkene er en av Venstres miljøseire under regjeringsforhandlingene. Partiet kan umulig gå med på at de legges bort. Hvis Venstre gjør det, selger partiet sin politiske sjel for noen få statsrådstaburetter.

Heller ikke KrF kan gå med på å fjerne viktige deler av regjeringsplattformen. Jeg tror verken Venstre eller KrF vil legge seg flate for Frps desperate krav. Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad vil ikke  felle en enste tåre hvis Siv Jensen og Sylvi Listhaug forlater regjeringen på bompengesaken. Det er i så fall bare krokodilletårer. Går Frp ut av regjeringen, får Venstre og KrF den regjeringen de gikk til valg på, en Solberg-regjeringen uten Frp.

For KrF må det være en stor fordel å bli kvitt Sylvi Listhaug.  Det kan bidra til å lege sårene etter partisplittelsen. Kanskje kan Knut Arild Hareide da melde seg tilbake til tjeneste for partiet som statsråd. 

Det er ingen saklig grunn for Frp til å skifte mening om bompengens plass i regjeringsplattformen. Det bygges motorveier med bompenger i stor skala over hele landet akkurat slik Frp vil ha det. Meningsskiftet skyldes rå populisme. Det har bygd seg opp en protestbølge mot bompenger.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) skyter fart på meningsmålingene. Frp blør velgere til FNB. I Bergen er FNB det største partiet. På den siste nasjonale meningsmålingen får FNB 4,8 prosent til tross for at partiet bare stiller lister i noen få fylker og kommuner. Ifølge målinger er nå MDG større enn Frp. Frp ser en valgkatastrofe komme. Partiet satser på at en ny bompengepolitikk skal styre partiet unna valgkatastrofen.

Siv Jensen har dårlig tid. Om 14 dager vil  partiet stemme ja i Stortinget til nye 15 milliarder bompengekroner som skal finansiere  tre store motorveiprosjekter. Prosjektene er en del av  nasjonal transportplan som Frps samferdselsminister er ansvarlig for. Hvis ikke Frp skal tape ansikt overfor bompengemotstanderne, må partiet kunne vifte med en avtale som viser at Frp er blitt enig med de andre regjeringspartiene om en ny bompengepolitikk. En slik avtale kommer neppe på plass. I alle fall ikke i løpet av fjorten dager. Frps  stortingsgruppe må nøye seg med å snakke mot og stemme for 15 nye milliarder bompengekroner.