Innenriks

Farlig arbeid i kø

1.812 ganger stanset Fellesforbundets regionale verneombud farlig arbeid på byggeplasser i fjor.

– Det de regionale verneombudene ser hver dag, er som filmen «Norske byggeklosser». Mange arbeidere går på tak uten sikkerhetssele, mange andre bruker sikkerhetssele, men uten at den er festet noe sted, og det gjøres mange feil når stillas bygges, slik at folk lett kan falle tre-fire meter rett ned.

Saken fortsetter under bildet. 

Virkeligheten er på linje med det Atle Antonsen gjør i «Norske byggeklosser», mener Fellesforbundet. Foto: 74 Entertainment/Nordisk Filmdistribusjon

Det forteller Edvard Eidhammer Sørensen, rådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. Han har det faglige ansvaret for ordningen med regionale verneombud (RVO-er) i byggebransjen, i samme forbund.

Totalt gjennomførte Fellesforbundets 15 RVO-er 4.242 byggeplassbesøk landet rundt i fjor, og 1.812 ganger benyttet de seg altså av muligheten som arbeidsmiljøloven gir dem, til å stanse arbeid som innebærer «umiddelbare fare for liv og helse».

Les også: Hovedverneombud varslet om uholdbare forhold på Andøya lufthavn – fikk skriftlig advarsel

Faller ned i tusentall

1.095 av disse stengningene (60 prosent av dem) skyldtes mangel på noe så tilsynelatende elementært som rekkverk, taksikring og fallsikring.

Sånn sett burde det derfor ikke overraske at nettopp fall er den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Om lag en femdel av alle de nær 22.000 arbeidsulykkene som ble innrapportert til Nav i 2017, var fall, konstaterer Statistisk sentralbyrå.

Stiger, sager og åpninger er stikkord for mange av de andre tilfellene hvor Fellesforbundets RVO-er så seg nødt til å iverksette delvis eller fullstendig stans i arbeidet på byggeplasser i fjor.

Fasiten for 2017 var faktisk enda verre. Da stanset RVO-ene farlig arbeid hele 1.963 ganger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Små og mellomstore

På enkelte byggeplasser holder det heller ikke å stanse arbeidet bare ett sted.

– Det kan være flere stans per byggeplassbesøk, typisk at RVO-ene stanser arbeidet på en sag og også på et stillas, forteller Sørensen.

«Situasjonen ute i byggebransjen er under stadig press. Korte byggetider og stor konkurranse fører til at flere virksomheter tøyer strikken, både når det gjelder HMS, men også i det mer generelle seriøsitetsarbeidet. Dette er en trend som dessverre ikke virker å være i positiv utvikling», konstaterer Sørensen i årsrapporten for RVO-ordningen, som nå foreligger.

Fjorårets tilsyn var i hovedsak rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke har egne valgte verneombud. Sørensen nevner bygging av hyttefelt, garasjer og eneboliger, i den sammenheng.

9. mars kunne Dagsavisen opplyse at om lag hver tredje virksomhet som i henhold til arbeidsmiljøloven skulle hatt verneombud, likevel mangler det. Det er avdekket i om lag 34.500 tilsyn som Arbeidstilsynet har gjennomført de siste fem årene.

Både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene sier til Dagsavisen at de er svært opptatt av at arbeidsmiljøloven må følges også når det gjelder verneombud, fordi det kan bidra til lavere sykefravær.

Les også: Sosialistisk Venstreparti mener utesteder uten tarifflønn bør miste skjenkebevillingen

– Frykt for gebyr

– RVO-enes hovedoppgave er å opptre som verneombud for arbeidstakere som ikke har eget verneombud. Der hvor det skal være egne valgte verneombud bidrar RVO-ene med veiledning slik at de får valgt verneombud, opplyser Sørensen.

– Hva må til for å redusere omfanget av det farlige arbeidet på byggeplassene?

– Når RVO-ene har stanset slikt arbeid, kan det ikke påbegynnes igjen før Arbeidstilsynet har kommet og åpnet byggeplassen. Arbeidstilsynet har nå fått utvidet adgang til å gi bøter, og det opplever våre RVO-er har hatt en effekt. Det er nå en frykt for å få slike overtredelsesgebyr på mange byggeplasser. Ellers har våre RVO-er startet et prosjekt som involverer Arbeidstilsynet, og med bistand fra Fellesforbundet, hvor farlig arbeid i høyden skal kartlegges, for så å se om det kan iverksettes nye tiltak, svarer Sørensen.

– Vi i Fellesforbundet mener dessuten at det er helt nødvendig med faste, trygge og forutsigbare arbeidsforhold for å bygge god sikkerhetskultur i bedriftene. Dessverre ser våre RVO-er at innleie stadig øker i omfang og at byggeplasser med stor grad av innleie, ofte også har store utfordringer med sikkerhet og arbeidsmiljø. Ved nyttår kom det nye innleiebestemmelser, og vi håper de vil ha en positiv effekt også for sikkerheten.