Verner om vern

NHO, Virke og Spekter avviser at de kan klandres for at hver tredje virksomhet mangler verneombud og/eller arbeidsmiljøutvalg.

– Det er kjempeviktig og lurt for bedriftene at verneombud og arbeidsmiljøutvalg er på plass. NHO har prioritert dette i mange tiår. Vi er veldig opptatt av at fare avdekkes og at arbeidsmiljøet forbedres, sier Ann-Torill Indreeide, spesialrådgiver i NHO.

– Spekter er en sterk tilhenger av en god vernetjeneste, sier fagdirektør Olav Kvam i Spekter.

– Selvfølgelig skal alle virksomheter etterleve det regelverket vi har, enten det gjelder verneombud, arbeidsmiljøutvalg, arbeidstidsregler eller ansettelser, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Les også: SV mener utesteder uten tarifflønn bør miste skjenkebevillingen

– Det viktigste

Det var lørdag at Dagsavisen kunne fortelle at om lag hver tredje virksomhet mangler verneombud og/eller arbeidsmiljøutvalg, selv om de skal ha det i henhold til arbeidsmiljøloven.

Dette går fram av over 35.000 tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet i perioden 2014-2018.

Både YS, LO og Akademikerne mener denne mangelen fører til mer sykefravær.

– Forebygging er kanskje det viktigste for å unngå sykdom og sykefravær, uttalte Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS, i lørdagens artikkel.

I denne artikkelen påpekte arbeidstakerorganisasjonene også at ansvaret for å få på plass verneombud og arbeidsmiljøutvalg, ligger hos arbeidsgiverne.

Likevel vil ikke arbeidsgiverorganisasjonene ta ansvaret for at så mange virksomheter ikke følger arbeidsmiljøloven.

– I Virke driver vi med utstrakt kursing av våre medlemmer for å bidra til at de lykkes i dette arbeidet, påpeker Ivar Horneland Kristensen.

– Vi har ikke fått tilbakemelding fra fagforeningene om at mangel på verneombud eller arbeidsmiljøutvalg er et problem i våre medlemsvirksomheter, sier Olav Kvam.

– Våre medlemmer er store virksomheter med tilnærmet full tariffavtaledekning. De har lange tradisjoner for å ha både en veletablert vernetjeneste, arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgtapparat, for best å ivareta et godt og sikkert arbeidsmiljø, fortsetter han.

Les også: May Torunn passer de sykeste fangene på Bredtveit: – De skulle aldri vært her (+) 

– Organisert eller ikke

– Våre medlemsbedrifter får råd, veiledning og kurs som er tilpasset hver enkelt bransje og både store og små virksomheter. Selv de knøttsmå virksomhetene har de verktøyene de trenger til dette, sier Ann-Torill Indreeide.

– Hvorfor er det da så mange som en tredel av virksomhetene som likevel mangler påkrevde verneombud og/eller arbeidsmiljøutvalg?

– Jeg tror dette henger sammen med om bedriftene er organisert eller ikke. I NHO-organiserte bedrifter er ting på stell. Det føler jeg meg ganske trygg på, svarer Indreeide.

Ved inngangen til 2019 var det 202.000 virksomheter med én eller flere ansatte i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I utgangspunktet skal det være verneombud i alle disse virksomhetene, men det kan inngås skriftlig avtale om det motsatte i virksomheter med mindre enn ti ansatte.

9.900 av virksomhetene hadde minst 50 ansatte, noe som tilsier at det da skal nedsettes arbeidsmiljøutvalg.

I virksomheter med 20-50 ansatte, kan det bli stilt krav om arbeidsmiljøutvalg. Det finnes nær 21.000 virksomheter som har så mange ansatte.