Innenriks

KrF kan likevel ende i regjering med Ap og Sp

KrFs landsmøtevedtak innebærer at partiet, dersom forhandlingene med Solberg-regjeringen ikke lykkes, kan gå i forhandlinger med Ap og Sp i samme ærend.

Geir Jørgen Bekkevold ville til venstre, aksepterer at KrF går til høyre, men åpner for at partiet likevel kan ende med å gå til venstre. Nestleder Olaug Bollestad sitter i forhandlingsutvalget til KrF, og skal blant annet forsøke på sikre partiet gjennomslag på endring av abortloven.

Én ting var nemlig allerede avklart da KrF på det høydramatiske landsmøtet sist fredag stemte over samarbeid med Solberg-regjeringen, eller en regjering med Ap og Sp: Det er uansett uaktuelt å fortsette i opposisjon.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvans forslag om å fortsette som i dag ble nedstemt. Det endelige KrF-vedtaket innebærer dermed at partiet skal søke regjeringsmakt. (Se faktaboks.)

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold, som er en av partileder Knut Arild Hareides støttespillere, mener vedtaket er klart.

– Jeg oppfatter landsmøtets vedtak dit hen, og det var det ganske stort flertall for, at vi nå skal prøve å komme i regjering. Så har flertallet sagt at vi først skal prøve oss med Solberg-regjeringen. Men lykkes ikke det, oppfatter jeg landsmøtevedtaket slik at vi da skal prøve andre veien, sier Bekkevold, og legger til:

– Og da trenger vi ikke et nytt landsmøte. Dersom de som nå sonderer med Solberg-regjeringen ikke lykkes, så tenker jeg at det blir et møte i landsstyret for å få klarsignal til å søke forhandlinger den andre veien.

Kommentar: "Ropstad har dratt i gang et abortspill han ikke kan vinne" (Arne Strand)

– Ikke kjepper i hjulene

Også en annen av Hareides støttespillere, stortingsrepresentant Tore Storehaug, mener vedtaket må tolkes slik.

– Landsmøtet har vedtatt at vi nå skal sondere og eventuelt forhandle med Solberg-regjeringen. Men fører ikke dette fram gir vedtaket en åpning for at vi kan forhandle den andre veien, sier Storehaug, som samtidig gjør det klart at han ser det som mest sannsynlig at partiet blir enig med Høyre, Venstre og Frp.

Bekkevold tar det samme forbeholdet. Selv om han ønsket at partiet skulle følge Hareides råd om å prøve et regjeringssamarbeid med Ap og Sp, er han klar på at han er lojal til landsmøtevedtaket.

– Jeg kommer selvfølgelig til å være tydelig på hva jeg mener må inn i en eventuell regjeringserklæring med Solberg-regjeringen. Og den tydeligheten er like viktig den andre veien. Men nå er det fullt trøkk på å se om det er mulig å få til noe med Erna Solberg og hennes regjering. Og jeg kommer ikke til å stikke kjepper i hjulene, jeg forholder meg til landsmøtevedtaket, sier Bekkevold.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forventer abort-løsning

En sak som imidlertid kan stikke kjepper i hjulene for KrFs borgerlige forbrødring, er paradoksalt nok saken som bidro til å sikre flertall til Solberg-samarbeid på KrF-landsmøtet: Endring av abortloven.

En rekke av landsmøtedelegatene som fra talerstolen argumenterte for samarbeid med Solberg-regjeringen, viste nettopp til statsminister Erna Solbergs åpning for å gi KrF abort-gjennomslag.

Bekkevold sier han forventer at saken prioriteres høyt av KrFs forhandlingsutvalg, og viser til at Ropstad har omtalt det som «en historisk mulighet».

– Jeg har forventninger om at vårt forhandlingsutvalg kommer til stortingsgruppa med en løsning på akkurat den saken. Så skal ikke jeg si så mye om hva løsningen skal være, men dette er ikke den saken vi slipper først.

Ap-leder Jonas Gahr Støre stiller seg avventende til KrFs regjeringsprosess.

– Det er vel sannsynlig at KrF blir enig med høyresiden. Her har man langt på vei solgt skinnet selv om bjørnen fortsatt er i live. Hvis det mot formodning likevel ikke skulle skje, og KrF skulle ønske å ha samtaler med oss, vil vi komme tilbake til det hvis den situasjonen skulle oppstå, skriver Støre i en e-post.

LES OGSÅ: Samtidig med at lederne fra de tre regjeringspartiene møtte KrF til innledende samtaler, har 850 medlemmer forlatt partiet. Ropstad ber frustrerte KrF-ere vente med utmelding

Tror og håper

En sentral KrF-kilde sier til Dagsavisen at en del av landsmøtedelegatene som stemte for samarbeid med høyresiden, nok ikke har innsett fullt ut at vedtaket samtidig innebærer at partiet skal vende seg til Ap og Sp dersom forhandlingene bryter sammen.

Det kan dermed være duket for nye, krevende runder om tolkning av samarbeidsvedtak i KrF.

Verken Kjell Ingolf Ropstad eller Olaug Bollestad har besvart henvendelser fra Dagsavisen. Grøvan, som ikke fikk landsmøtets tilslutning til fortsatt opposisjonstilværelse, sier at han opplever at de fleste håper og tror at KrF skal lykkes med Solberg-forhandlinger.

– Men hvis en mot formodning ikke skulle komme i havn, er vedtaket at vi da skal snu oss den andre veien, sier han, og legger til:

– Så vil jeg understreke at jeg tror alle oppfattet at grunnlaget for vedtaket som ble gjort, ikke bare handler om at en tror at handlingsrommet med Solberg-regjeringen er til stede, men at det er der KrF kan få størst gjennomslag.

LES OGSÅ: Fagfolk tar til motmæle mot Høyre og KrFs planer om å endre abortloven: – Dersom KrF godtar dette, er de blitt kjøpt med glassperler

Grøvan sier at abortsaken er viktig for partiet, men at det er en rekke saker der KrF «er nødt til å få gjennomslag på»:

– Vi er opptatt av landbruk og fiskeri for å få tatt hele landet i bruk. Vi har en del verdisaker for oss, på skole, på bio- og genteknologi, og ikke minst kampen for dem som har store utfordringer i livet. Jeg tenker da på barn som vokser opp i fattige familier, og andre som er på utsiden av samfunnet. Og vi har innvandring- og integreringspolitikken der vi ønsker tydelige fotavtrykk, sier Grøvan.

LES OGSÅ: 108 tillitsvalgte og lokalpolitikere vurderer å forlate KrF: – Hvis KrF går inn i regjeringen, tror jeg ikke at KrF lenger er noe parti for meg