Innenriks

Jussprofessor slakter behandlingen av Søgnen-varselet

Tidligere skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), visste om det alvorlige varselet mot Astrid Søgnen. Men den nåværende arbeidsministeren, ba aldri om å få lese varselet eller bli orientert om videre behandling.

Det får Dagsavisen bekreftet av Bente T. Fagerli, kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Bakgrunn: Varsel mot Astrid Søgnens lederstil i 2014 (Dagsavisen +)

Hun sier til Dagsavisen at daværende skolebyråd, Anniken Hauglie, kun ble muntlig orientert av henne om varselet mot skoledirektør Søgnen. Byråden fikk ikke det skriftlige varselet der Søgnens lederstil ble beskrevet som autoritær, uforutsigbar, detaljstyrende, belærende, instruerende og med et stort behov for kontroll. «En kultur for mistenksomhet, mistillit og engstelse har utviklet seg. Flere av direktørene opplever situasjonen som så stressende og uoverkommelig at det har helsemessige implikasjoner», skrev varslerne i 2014.

– Ba Hauglie om å bli holdt løpende orientert om saken?

– Nei, sier Fagerli, som også bekrefter at politisk ledelse ikke engasjerte seg videre i varselet mot byens skolesjef og leder for en etat med 15.000 ansatte.

– Det sentrale varslingsrådet håndterte saken, sier Fagerli.

Tidligere skolebyråd Anniken Hauglie ønsker ikke engang å bekrefte om hun fikk vite om varselet.

I en e-post til oss skriver hun:

«Det er verken riktig eller naturlig å kommentere tips og varsler eller navngi involverte personer, uavhengig av hvilke av byrådsavdelingene dette ble formidlet til.»

Dette svaret og denne politiske håndteringen overrasker Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus og ekspert på forvaltningsrett og kommunal rett ved Universitetet i Bergen.

Han mener det ikke er tilfredsstillende håndtering av et så alvorlig varsel mot en toppleder.

Både sentrale topper i kommunens administrasjon og politisk ledelse har forsømt seg, slik saken fremstår, mener professoren.

Tilsvar: Dette sier Søgnens nærmeste sjef om saken (Dagsavisen +)

Anniken Hauglie.

Får kritikk: Daværende skolebyråd, nå statsråd, Anniken Hauglie. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

– Klar svikt

– Etter min mening er det en klar svikt fra administrasjonens side hvis den ikke har sørget for å gi Hauglie en skikkelig og fullstendig orientering om denne saken. En kort muntlig informasjon fra kommunaldirektørens side, er ikke tilstrekkelig. Administrasjonen har ikke oppfylt sitt ansvar overfor byråden, sier Bernt.

Han mener politisk ledelse også har sviktet i sin håndtering:

– Får en byråd høre om noe sånt, selv om det bare er muntlig, er det klanderverdig hvis hun ikke ber om å få nærmere informasjon for å kunne vurdere om dette er en sak som bør følges opp på et høyere nivå enn det vanlige, sier Bernt og fortsetter:

– Når byråden ikke spør verken om å få vite mer om saken eller få en mer inngående redegjørelse, mener jeg hun ikke har oppfylt sitt lederansvar, sier professor Bernt til Dagsavisen.

I en kort e-post svarer Hauglie:

«I løpet av seks år som byråd ble jeg gjort kjent med flere varsler om ansatte på ulike nivåer i Oslo kommune. Jeg ble informert om at disse ble fulgt opp av administrasjonen i kommunen, i tråd med retningslinjene for varslingssaker, skriver den tidligere skolebyråden.»

Professor Jan Fridthjof Bernt reagerer på uttalelsen. Et varsel mot skoledirektør Søgnen, er ikke en standardøvelse.

Les også: Saken som aktualiserte det glemte varselet fra 2014 (Dagsavisen +)

– Unnamanøver

– Hauglie gir uttrykk for at alle varslingssaker behandles likt og at dette er et administrativt anliggende – ferdig med det. Nei, du kan ikke behandle en varslingssak mot en leder i en slik posisjon som Astrid Søgnens, på samme måte som om det hadde vært tre stykker på et kontor som behandlet hverandre dårlig.

– Vi må kunne forlange at den øverste ansvarlige politiske og administrative lederen for Utdanningsetaten i Oslo går såpass mye inn i en så alvorlig anklage, at hun kan være sikker på at det ikke er grunn til å undersøke forholdet nærmere. Hauglie burde foretatt en selvstendig vurdering av om det var påkrevd med en uavhengig og grundigere undersøkelse av varselet, mener Bernt.

Han synes hele håndteringen fremstår lite betryggende:

– Det ser ut som en situasjon der man har ønsket å unngå å få en kontroversiell sak opp på politikernes bord, sier han.

Vil ikke kommentere

Verken kommunaldirektør Bente Fagerli eller daværende byråd Anniken Hauglie ønsker å kommentere kritikken fra jussprofessor Bernt.

«Jeg har i mine år som byråd i to avdelinger blitt informert om flere varsler, innholdet i dem, hvordan de følges opp, hvilke tiltak som evt settes inn og når saken er avsluttet. Ytterligere detaljer er det ikke naturlig for meg å kommentere», svarer Anniken Haugli, nå arbeids- og sosialminister, via departementets presseavdeling.

«Bente Fagerli takker nei til å kommentere Bernt sine vurderinger» svarer Fagerli via sin pressekontakt.

Mer fra Dagsavisen