Innenriks

1 av 6 oppsøker ikke hjelp for helseplager

Personer med lav inntekt og dårligere helse enn resten av befolkningen lar være å oppsøke lege og tannlege når de trenger det.

Nye analyser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 15 prosent av befolkningen ikke oppsøker helsehjelp, til tross for at de har behov for det. Funnene er basert på Levekårsundersøkelsen i 2015. Deltakerne er bedt om å oppgi behov for hjelp fra lege, tannlege, psykolog og psykiater og hvorvidt de har oppsøkt hjelp de siste tolv månedene.

Personer med lav inntekt og dårligere helse er overrepresentert i gruppen som ikke oppsøker helsetjenesten, til tross for at de har hatt behov for det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vil kunne øke ulikheten

Funnene fra SSB er ikke overraskende for professor Terje Eikemo ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– Spørsmålet er hvorfor de ikke oppsøker helsetjenesten. Det er i siste instans et valg man tar selv, men når man ser på populasjonen som helhet, vil det være strukturelle årsaker til det, sier han.

Eikemo er professor i sosiologi, leder forskningssenteret CHAIN og er sjefredaktør for Scandinavian Journal of Public Health. Han mener at uteblivelsen kan øke helseforskjellene.

– Helsetjenestens hovedoppgave er å forebygge og behandle. Helsetjenestens rolle er å jevne ut forskjeller, ikke å styrke dem. Når man ikke bruker tjenestene man trenger, vil det naturligvis kunne øke ulikheten som er der i utgangspunktet.

Les også: – Fritt skolevalg vil bidra til mindre frihet, lange reiseveier og økte forskjeller

På snittet i Europa

SSB oppgir at den viktigste grunnen til manglende besøk hos lege er dårlig tid. Én av tre har et udekket legebehov som følge av arbeids- eller familiesituasjon, og én av tre sier at det tar for lang tid å få en timeavtale. Tolv prosent oppgir dårlig råd som årsak.

For tannlegetjenester kommer økonomi ut som viktigste årsak. Nesten halvparten i gruppen med udekkede behov svarer at de ikke har råd til å betale for tannlegetimen. Eikemo har selv forsket på uoppfylte helsebehov internasjonalt.

– Vi ser at kostnader er den viktigste barrieren. I Europa er det to av tre som ikke oppsøker helsetjenestene de trenger på grunn av kostnader. Vi i Norge kommer ikke bedre ut enn de fleste land, men heller ikke verre. Spørsmålet er om vi er fornøyd med å ligge på gjennomsnittet?

Les også: SV om Aps fattigdomsplan: – I 15 år har Ap svart på dette problemet med prat

Få dekket tannlege

At det offentlige dekker deler av tannlegeregningen, kan være en løsning, påpeker professoren.

– Om vi ser på det fra et samfunnsperspektiv, så er det myndighetenes ansvar å lage et system som er tilgjengelig for alle. Da kan man spørre seg om man for eksempel bør integrere tannlegetjenesten i helsetjenesten og fryse egenandelen for andre helsetjenester.

Les også: Kunstneren om berging av Listhaug-maleri: – Jeg synes det er veldig kult hva dere har gjort

Nyeste fra Dagsavisen.no: