Innenriks

Dobling i tidlige hjemreiser etter fødsel

Siden 2007 har det vært en dobling i antallet kvinner som reiser hjem fra fødsel før det har gått 24 timer.

* I 2007 forlot 779 kvinner norske sykehus innen 24 timer etter at de hadde født.

* I 2016 var tallet 1.630.

Det viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort av de nyeste tallene fra Folkehelseinstituttet.

Ingen andre sykehus i landet har hatt en så voldsom økning i antallet kvinner som reiser tidlig hjem som Haukeland universitetssjukehus i Bergen. I 2007 reiste 68 kvinner hjem under et døgn etter fødsel. I 2016 var tallet 454, ifølge Folkehelseinstituttet. Det er sju ganger så mange i løpet av ni år. I 2016 reiste dermed 8,7 prosent av de nybakte mødrene tidlig hjem.

Les også: Kortere liggetid etter fødsel - fagfolk frykter alvorlig sykdom og spedbarnsdød

Stor økning i Bergen

Ikke engang gigantsykehuset Ullevål i Oslo er i nærheten av å ha like mange tidlige hjemsendelser som Haukeland. Ved Ullevål reiste 93 kvinner hjem før det hadde gått et døgn etter fødsel i 2016.

St. Olavs hospital i Trondheim var det sykehuset med tredje flest tidlige hjemsendelser. Der var tallet 79.

###

(Er du på pc eller Mac og opplever dårlig lesbarhet? Nederst i saken ligger en embeddet versjon av grafikken som er lettere å lese).

Haukelands egne tall er enda høyere enn tallene fra Folkehelseinstituttet: I 2016 og 2017 forlot hele 20 prosent sykehuset under 24 timer etter fødsel, ifølge Susanne Albrechtsen, klinikkdirektør på Kvinneklinikken ved Haukeland.

Hun forteller at det å sende flere kvinner og nyfødte hjem tidlig, er en villet utvikling i Bergen.

– Dette er noe vi har arbeidet med over flere år. Undersøkelser viser at kvinnene ønsker dette selv, de er fornøyde med tidlig utskrivning og har god ammefrekvens. Det er også i samsvar med de faglige retningslinjene for barselomsorgen, der det er en forventning om at liggetida på sykehusene skal bli kortere.

Les også: Slik praktiseres tidlig hjemsendelse i Østfold

I Nasjonal retningslinje for barselomsorgen står det: «Hjemreise planlegges i løpet av 4–24 timer etter fødselen.» Albrechtsen sier Haukeland tolker dette som en oppfordring til å utvikle et tilbud hvor flere kvinner kan reise hjem så tidlig som fire timer etter fødselen.

– Hvis de ønsker å reise hjem etter fire timer, er det viktig at vi legger til rette for det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– 40 prosent er beskjedent

Haukeland har satt seg et mål om at 40 prosent av kvinnene skal hjem seks til 24 timer etter fødsel når den nye Kvinneklinikken står ferdig i 2022. Det har skapt mye bråk.

– 40 prosent er et beskjedent tall. De fleste som føder, er friske kvinner som får friske barn, og de fleste familier er ressurssterke – de kan når de har fått informasjon og veiledning ta hånd om et nyfødt barn, men må få vite hvor de skal ta kontakt hvis de har spørsmål, sier Albrechtsen.

Spriket mellom dagens tall og målet i 2022 skyldes at barseltilbudet ikke er ferdig utbygd, ifølge Albrechtsen.

– Det er noen som ikke får tilbudet og må bli her fordi vi ikke har kapasitet for eksempel til å sende jordmor hjem til dem.

– Hva gjør dere for å sikre at barseltilbudet er på plass i 2022?

– Det er fortsatt fem år til vi skal flytte, og vi har god tid til å finne og utvikle gode modeller. Det er viktig at vi fortsatt i samarbeid med kommunene er med på å utvikle tilbudet.

Les også: Høie: – Uklokt å mene noe om kort liggetid

Ahus: Flere tidlig hjem

Akershus universitetssykehus (Ahus) har en helt annen utvikling enn Haukeland. Fra 108 tidlige utskrivninger i 2007, hadde tallet sunket til 64 i 2016.

– Ønsker dere ikke at flere kvinner skal tidlig hjem etter fødsel?

– Jo, det ønsker vi absolutt, sier Nina Schmidt, fungerende direktør for Kvinneklinikken ved Ahus.

– De som er friske, har født et friskt barn i en normal fødsel og ønsker det selv, skal få reise tidlig hjem. Vi har jobbet målrettet med å kunne tilby dette, og jeg vil tro vi har høyere tall for 2017. Vi har laget brosjyrer og skjemaer som mødrene fyller ut hjemme over hvor tidlig barnet tisser, avføring og hvor ofte man ammer. Så kommer de tilbake dagen etter for å bli undersøkt av barnelege og ta de nødvendige prøvene. Jeg tror friske mødre som har født friske barn, har det vel så bra hjemme som på sykehus. Men så lenge kommunene ikke har kommet lenger med barselomsorgen enn de har, må vi ta ansvar.

LES OGSÅ: – Stor jordmormangel kan sette barn i fare

– Veldig tidlig

Schmidt sier at Ahus ikke har satt noe tall på hvor mange kvinner som bør reise hjem tidlig, slik Haukeland har gjort.

– Jeg kjenner ikke konseptet på Haukeland godt nok, men synes at seks til åtte timer virker veldig tidlig. Jeg kan nesten ikke skjønne at kvinnene har kommet seg ut av fødesengen da, men i andre land er jo dette vanlig, som i Danmark.

Schmidt sier at Ahus med arbeidet med tidligere hjemsendelse svarer på et signal om at liggetida skal ned.

– Det er et veldig press fra barselretningslinjene på at kvinnene skal være kortere tid på barselavdelingen, sier Schmidt.

Nybakt mamma Lena Bitar sa i Dagsavisen torsdag at hun er sjeleglad for at hun, nyfødte Ian Hasham og pappaen fikk ro i trygge omgivelser på barselhotellet ved Ullevål sykehus.

– Selv har jeg ikke familie i Oslo. Hadde vi vært sendt hjem nå, hadde vi vært helt på egen hånd.

LES OGSÅ: Slik er fødselshverdagen i Kommune-Norge

LES OGSÅ: Norge bryter med WHOs baby-råd

LES OGSÅ: Ordførere gjør opprør mot dårlig tilbud til nyfødte

LES OGSÅ: Sparer på barselomsorg

 

Nyeste fra Dagsavisen.no: