Innenriks

Norske toppsjefar tener ei vanleg norsk årsløn på under ein månad

21 arbeidsdager. Så kort tid bruker toppleiarane i dei største selskapa i Norge på å tene inn ei norsk gjennomsnittsløn.

Eldar Sætre fikk i 2016 inn over elleve millioner kroner på konto.

Av Tormod Ytrehus og Yngvil Mortensen/FriFagbevegelse/ANB

30. januar har ein gjennomsnittleg norsk toppleiar tent inn det som tilsvarer ei årsløn for ein vanleg arbeidstakar.

Frifagbevegelse.no har gått gjennom årsrekneskapane til dei 100 største selskapa i Norge.

Reknestykket viser at ein toppleiar i løpet av knappe 21 arbeidsdagar har tent like mykje som ein gjennomsnittleg tilsett. 30. januar er dermed årets kaksedag.

Med i reknestykket er fast årsløn, bonus og andre godtgjeringar. I år har vi i tillegg valt å inkludere verdien av aksjebasert avløning, der det er oppgitt. Toppleiarane har vi henta frå Kapitals liste over landets største selskap etter omsetning.

Så mykje tener dei

* Toppleiarane i dei 100 største selskapa i Norge har ei årleg snittløn på omtrent 6,7 millionar kroner.

* Det er 13 gongar så mykje som den norske gjennomsnittsløna på 524.600 kroner.

* Toppleiarane tener i gjennomsnitt 3.431 kroner i timen.

* Dagsløna er 25.736 kroner.

* Direktørane i oversikta vår bruker 21 arbeidsdagar på å tene inn 524.600 kroner. Tysdag 30. januar har dei altså tent inn ei snittløn.

* Elleve av direktørane i oversikta er kvinner. Det er ein auke på seks kvinner frå fjorårets liste.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Marine Harvest på topp

Lista er toppa av administrerande direktør Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest. Han fekk nesten 19 millionar kroner i godtgjeringar frå selskapet i 2016. Grunnløna var over 5 millionar og bonusen på over 13 millionar kroner. Selskapet rangeres som nummer 15 på Kapitals liste over Norges 500 største selskap, rekna etter omsetning og har 12.700 tilsette.

Også botnen av lista er prega av fisk: Der finn vi administrerande direktør Trygve Sigmund Myrvang i samvirkeforetaket Norges Råfisklag. Han tente i overkant av «skarve» 1,5 millionar kroner i 2016, der omtrent heile beløpet var fast løn. Selskapet hans er rangert som nummer 60 på lista over landets største selskap etter omsetning og har 59 tilsette.

Gjennomsnittsløner

For den meinige administrerande direktør og daglege leiar er den gjennomsnittlege årsløna riktig nok noko lågare enn dei 6,7 millionane toppleiarane på lista vår kan skilte med. 912.200 kroner var snittløna til alle norske direktørar i 2016, ifølge tal Teknisk beregningsutvalg har henta frå Statistisk sentralbyrå.

Slik gjorde vi det

* Vi har funne tal på godtgjeringane til 89 av dei 100 toppleiarane i Norges største selskap. Rekneskapsloven slår fast at informasjonen skal stå i selskapets årsrekneskap, men ikkje alle selskapa rekneskapsfører leiarløna på same måte.

* Vi har teke med fast årsløn, bonusar og frynsegode, i tillegg til verdien av aksjebasert avløning der det er oppgitt.

* Vi har ikkje inkludert lukrative pensjonsordningar og gylne fallskjermar.

* Nokre av direktørane er også eigarar i selskapet dei leiar – noko som kan forklare kvifor dei har ei lågare løn enn administrerande direktørar i samanliknbare selskap.

* Vi har valt ikkje å inkludere fire av direktørane som står oppført med null eller tilnærma null kroner i løn og godtgjering frå selskapet. Det er fordi dei anten er eigarar i selskapet eller får løn frå andre selskap som er tilknytta selskapet vi har undersøkt.

* I tillegg er det sju årsrekneskap som ikkje opplyser om løna til leiarane. Dette er fordi dei er tilsett i ein annan del av konsernet eller fordi selskapet er registrert i utlandet.

Her er toppsjefenes lønninger

FriFagbevegelse har saumfart årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge for å sjekke hvor mye topplederne tjener i året. De har tatt med fast årslønn, bonus, aksjeordninger og frynsegoder i regnestykket. Oversikten er basert på magasinet Kapitals liste over selskapene i Norge med størst omsetning.

1. Statoil
Eldar Sætre
11.397.035

2. Telenor
Sigve Brekke
9.076.000

3. Yara International
Svein Tore Holsether
10.396.000

4. Norsk Hydro
Svein Richard Brandtzæg
10.886.000

5. NorgesGruppen
Tommy Korneliussen/Runar Hollevik
14.010.293

6. DNB
Rune Bjerke
8.126.000

7. KLP 
Sverre Thornes
4.013.000

8. Reitangruppen 
Odd Reitan
2.200.000

9. Storebrand 
Odd Arild Grefstad
6.116.000

10. Sapa
Egil Hogna
9.641.000

11. Statkraft
Christian Rynning-Tønnesen
5.829.800

12. Coop Norge 
Geir Inge Stokke
5.686.000

13. ExxonMobil Norge 
Kai Slettebakk 
(selskapet oppgir ikke hans lønn)

14. Orkla 
Peter A. Ruzicka
12.363.000

15. Marine Harvest Norway 
Alf-Helge Aarskog
18.744.768

16. Norsk Tipping
Torbjørn Almlid/Åsne Havnelid
3.253.000

17. Atea
Steinar Sønsteby
8.707.000

18. Subsea 7 Norway 
Jean Cahuzac
15.968.360

19. Veidekke 
Arne Giske
4.623.000

20. Laco 
Helge Singelstad
11.500.000

21. Gjensidige Forsikring 
Helge Leiro Baastad
7.174.800

22. Seadrill 
Anton Dibowitz

(selskapet oppgir ikke lønna hans)

23. MøllerGruppen
Terje Male
8.000.000

24. Norwegian Air Shuttle
Bjørn Kjos
2.156.000

25. Aker Solutions
Luis Araujo
12.091.785

26. Posten 
Thomas Tscherning/Tone Wille
7.936.794

27. Total E&P Norge 
Isabelle Gaildraud/Pierre Bang
5.592.256

28. Wilh. Wilhemsen 
Thomas Wilhelmsen
6.942.034

29. Nortura
Arne Kristian Kolberg
3.153.000

30. Tine Gruppen 
Hanne Refsholt
3.142.627

31. Norske Shell 
Tor Erling Arnesen
5.275.628

32. DNV GL 
Remi Eriksen
6.717.000

33. Nordea Bank Norge
Gunn Wærsted/Snorre Storset

(banken oppgir ikke lønna)

34. Austevoll Seafood
Arne Møgster
5.243.000

35. Lerøy Seafood Group
Henning Kolbjørn Beltestad
4.709.000

36. Bama-Gruppen
Rune Flaen
 8.007.000

37. Jotun 
Morten Fon
7.861.000

38. Bertel O Steen 
Stian Skrefsrud
2.089.000

39. Schibsted
Rolv Erik Ryssdal
8.988.000

40. Kongsberg Gruppen
Walter Qvam/Geir Håøy
9.005.000

41. Stolt-Nielsen
Niels G. Stolt-Nielsen 
(selskapet oppgir ikke lønna hans)

42. Sparebank 1 Gruppen
Turid Grotmoll
4.521.000

43. Ferd Holding
John Giverholt
5.439.000

44. ConocoPhillips Norge 
Trond-Erik Johansen
10.985.699

45. Norges Statsbaner
Geir Isaksen
5.067.000

46. Felleskjøpet Agri
John Arne Ulvan
3.301.798

47. Elkem 
Helge Aasen
9.428.000

48. ENI Norge 
Ruggero Gheller/Philip D. Hemmens
7.593.000

49. Hafslund
Finn Bjørn Ruyter
5.580.883

50. Vinmonopolet
Kai G. Henriksen/Hilde Britt Mellbye
1.864.000

51. OBOS

Daniel Kjørberg Siraj

3.960.000

52. O N Sunde

Alexander Sunde

110.000 (tatt ut av beregningen, se forklaring nederst i saken)

53. Bonheur

Anette S. Olsen

16.200.000

54. Skanska Norge

Ståle Rød

4.610.126

55. EVRY

Björn Ivroth

6.550.000

56. Circle K Norge

Thomas Støkken

2.547.000

57. AF Gruppen

Morten Grongstad

7.316.000

58. Norske Skog

Sven Ombudstvedt

11.134.000

(Lars Sperre tok over i 2017)

59. Varner

Stein Marius Varner

0 (tatt ut av beregningen, se forklaring nederst i saken)

60. Norges Råfisklag

Trygve Sigmund Myrvang

1.563.000

61. Aker BP

Karl Johnny Hersvik

12.237.343

62. Grieg Maturitas

Wenche Kjølås

3.244.000

63. SAS Scandinavian Airlines Norge

Eivind Roald

(selskapet oppgir ikke lønna hans)

64. Avinor

Dag Falk-Petersen

2.686.717

65. Olav Thon Gruppen

Dag Tangevald-Jensen

2.129.000

(får lønn fra et annet Thon-selskap han også leder)

66. Kvarv

Gustav Witzøe

0 (tatt ut av beregningen, se forklaring nederst i saken)

67. Aibel

Jan Steffen Skogseth

7.608.000

68. Danske Bank

Trond Fredrik Mellingsæter

3.540.400

69. Moelven Industrier

Morten Kristiansen

4.129.100

70. Canica

Nils Kloumann Selte

8.167.768

71. Apotek 1 Gruppen

Øyvind Winther

9.471.198

72. Torghatten

Brynjar Forbergskog

2.228.000

73. Strawberry Holding

Petter Stordalen

0 (tatt ut av beregningen, se forklaring nederst i saken)

74. Kongsberg Automotive

Henning Jensen/Hans Peter Havdal

11.823.336

75. TeliaSonera Norge

Abraham Foss

4.525.000

76. Wintershall Norge

Bernd Schrimpf

(selskapet oppgir ikke lønna hans)

77. ABB Holding

Steffen Waal

4.144.000

78. Salmar

Trond Williksen/Leif Inge Nordhammer

5.045.000

79. National Oilwell Varco Norway

Frode Jensen

7.521.938

80. FMC Kongsberg Subsea

Rune Thoresen

3.711.000

81. Engie E&P Norge

Cedric Osterrieth

3.040.989

82. Agder Energi

Tom Nysted

3.727.000

83. Santander Consumer Bank

Michael Hvidsten

5.333.695

84. DONG E&P Norge

Michael Andrew Smith

4.697.000

85. Leif Høegh & Co

Thor Guttormsen

8.362.378

86. OMV Norge

Bernhard Manfred Krainer/David Michael Latin

4.888.000

87. Cermaq

Jon Hindar/Geir Molvik

11.539.000

88. Kistefos

Bengt A. Rem

6.391.000

89. Lundin Norway

Kristin Færøvik

5.061.000

90. Power International (tidligere Expert)

Ronny Blomseth

5.247.000

91. DOF

Mons Aase

4.567.000

92. Elkjøp Norge

Fredrik Tønnesen

1.982.000

93. Alliance Healthcare Norge

Margrethe Sunde

3.405.358

94. Tryg Forsikring

Espen Opedal

(selskapet oppgir ikke lønna hans)

95. Kværner

Jan Arve Haugan

7.281.107

96. Vard Group

Roy Reite

6.017.550

97. Visma

Øystein Moan

12.423.000

98. XXL

Fredrik Steenbuch

4.778.000

99. Dea Norge

Hans-Hermann Andreae

6.333.000

100. Optimera

Asbjørn Torstein Vennebo

3.962.000

De «lavtlønte»

* To av lederne på lista har relativt «lav» lønn i dette sjiktet – langt under gjennomsnittet. Men disse to eier selv helt eller delvis selskapene de jobber i, og får penger ut av selskapene sine på andre måter. De har også noen av Norges største formuer, ifølge Kapitals liste over Norges rikeste.

Her er de to:

8. Reitangruppen

Odd Reitan, Rema-grunnlegger og administrerende direktør i Reitangruppen, fikk 2,2 millioner kroner i lønn i 2016. Ifølge Kapital hadde han i fjor en formue på 48 milliarder kroner. Det er en økning på 5 milliarder fra 2016. Han er med det Norges nest rikeste.

24. Norwegian Air Shuttle

Bjørn Kjos, en av Norwegians grunnleggere og administrerende direktør i selskapet, tok ut 2,1 millioner kroner i lønn i 2016. Han hadde i fjor en formue på 3,3 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Disse er ikke med i regnestykket vårt

* Når vi regnet ut snittlønna for topplederne, tok vi ut administerende direktører som også helt eller delvis eier de aktuelle selskapene og som tar ut 0 kroner eller helt symbolske summer i godtgjørelse.

Det er:

52. ON Sunde

Alexander Sunde. Vi har tatt Alexander Sunde ut av lista. Han står oppført med 110.000 kroner i årslønn.

Faren Olav Nils Sunde overlot ledelsen av selskapet til Alexander Sunde på slutten av 2015. Olav Nils Sunde hadde i fjor en formue på 6,1 milliarder kroner, en økning fra 4,5 milliarder kroner i 2016.

59. Varner

Stein Marius Varner hadde 0 kroner i lønn, men hadde i fjor en formue på 7 milliarder kroner, ifølge Kapital.

66. Kvarv

Selskapet har ingen administrerende direktør, men Gustav Witzøe er styreleder i selskapet uten å motta noen godtgjørelse for det. Han hadde i fjor en formue på over 18 milliarder kroner, ifølge Kapital. Det er en økning på 2 milliarder fra 2016.

73. Strawberry Holding

Petter Stordalen tok ikke ut lønn for jobben som administrerende direktør i selskapet han eier. Han hadde i fjor en formue på over 21 milliarder kroner, en økning på over 3 milliarder kroner fra 2016. Nylig overførte han hele formuen til sine tre barn, ifølge VG.

(ANB)