Innenriks

Metoo-effekt i alle partiene

I midten av november kunne partiene melde om 21 metoo-saker de siste fem årene. Nå har Høyre alene like mange nylige varsler.

Det er et før og etter metoo. Med et massivt fokus på seksuell trakassering i norsk politikk, har flere saker kommet fram i lyset.

De fleste partiene kan melde om en tydelig metoo-effekt.

– Flere varsler er en god ting. Metoo har satt søkelyset på et problem som ikke er nytt, men som nå flere sier ifra om, sier partisekretær Audun Herning i SV.

LES OGSÅ: – Det store spørsmålet er hvordan han kunne få holde på i så mange år

74 på fem år

I slutten av oktober spurte Dagsavisen partiene på Stortinget om de kjente til saker knyttet til seksuell trakassering eller lignende forhold i sitt parti de siste fem årene. Etter nesten én måned hadde alle partiene svart.

Basert på partienes opplysninger, kunne antallet summeres til 21 saker de siste fem årene.

Siden da har pressen rullet opp en rekke metoo-saker knyttet til enkeltpolitikere: Leirstein (Frp), Giske (Ap) og Tonning-Riise (H) har alle måttet trekke seg fra høytstående verv.

En ny rundspørring de siste to dagene viser at mye har skjedd siden da.

Det totale antallet saker i denne tidsperioden kan nå summeres til minst 74 varsler.

LES OGSÅ: – Metoo er en global gave som må brukes riktig. Ingen heksejakt eller gapestokk, men en tsunami av historier om trakassering

Nye tiltak

– I oktober svarte vi kun på det vi hadde kjennskap til av varslingssaker i KrF: Overgrepssaken i Hordaland fra 2016, som førte til utmeldelse fra partiet, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i KrF.

Etter det har Aftenposten brakt fram saken om tidligere KrFU-politiker Julia Sandstø (20) som varslet KrFU om at hun ble trakassert og forfulgt av en eldre KrFU-politiker.

I tillegg har KrF fått inn en varslingssak fra desember 2017.

– Sistnevnte er ikke av alvorlig karakter og er snart ferdigbehandlet, sier Johnson.

Hun sier de nå jobber med flere tiltak for at det skal oppleves som trygt å varsle:

– Det kan selvsagt alltid være forhold vi ikke har hatt kjennskap til. Vi har imidlertid ikke fått nye varslingssaker utover de tre omtalte sakene, verken til KrFU eller KrF.

SV har fått inn to varsler siden november.

– Vi har først og fremst merket metoo-effekten på organisasjonen, framfor statistikken, forteller Herning.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vil skåne

Arbeiderpartiet har etter Giske-saken ikke ønsket å oppgi omfanget av varsler. I går snudde de og valgte likevel å være åpne om dette. Partiet opplyser å ha fått et tjuetall varsler siden midten av desember.

– Det er fordi vi ser at det er en diskusjon om dette nå, og at det er et offentlig informasjonsbehov. Samtidig vil jeg understreke behovet for anonymitet. Det gjør vi for å skåne varslerne fra mediene. Den anonymiteten kan vi ivareta samtidig som vi gir et omtrentlig tall.

– Hva er den prinsipielle årsaken til at dere vil gi et omtrentlig tall framfor et konkret tall?

– Det er ikke en prinsipiell årsak til det, men vi mener dette sier ganske mye om omfanget av varsler i Ap. Vi ser at flere partier gir ut antall varsler, og vi har ikke noen interesse av å skjule at folk også sier ifra i Ap, samtidig som vi vil sikre varslerne konfidensialitet.

LES OGSÅ: Frp-topp mener metoo gir politkere et ufortjent dårlig rykte: – Nå er det et vindu for å få alt som har skjedd fram i lyset, og få det håndtert. Og så må vi komme tilbake til en normalsituasjon igjen

Dette er varslene partiene har meldt om

I oktober/november i fjor utførte Dagsavisen en kartlegging blant alle partiene på Stortinget med spørsmål om de kjente til saker knyttet til seksuell trakassering eller lignende forhold i sitt parti de siste fem årene.

I en ny kartlegging er partiene spurt om hvor mange saker de nå har hatt totalt om seksuell trakassering eller overgrep i den siste femårsperioden, inkludert nye saker som har kommet inn.

Høyre

* Høyre har ikke svart på Dagsavisens henvendelse, men redegjorde søndag for at Høyre/Unge Høyre har fått inn 21 varsler siden 11. januar, som gjelder tolv personer.

* Ti av varslene gjelder tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

* Høyre vil ikke si noe mer om hvilke andre Høyre-folk det er blitt varslet om. Men partiet bekrefter at det i samtlige saker dreier seg om seksuell trakassering.

Arbeiderpartiet

* Har mottatt «et tjuetalls» varsler siden midten av desember, men konkretiserer ikke ytterligere.

* Flere av varslene gjelder tidligere nestleder Trond Giske.

* I november oppga Ap at det var snakk om fem saker de siste fem årene.

Fremskrittspartiet

* Frp svarer at de har fått inn åtte varsler og bekymringsmeldinger av varierende alvorlighetsgrad siden forrige kartlegging. Før jul oppga partiet tre saker de siste fem årene.

* Én av sakene gjelder Ulf Leirstein.

* Fire saker er fortsatt under behandling, oppgir partiet til NTB. Leder i partiets organisasjonsutvalg Helge André Njåstad sier til NTB at ingen av disse gjelder sentrale tillitsvalgte.

Senterpartiet

* Sp sier det er snakk om totalt fem saker i denne femårsperioden. En sak ligger på bordet nå, og er ikke ferdig behandlet.

* Partiet har fått inn tre nye varsler etter at fylkesordfører Dag Rønning trakk seg i januar. To er av eldre dato, mens én gjelder en nyere hendelse, skriver NTB.

Kristelig Folkeparti

* KrF summerer opp tre saker til sammen i KrFU og KrF i denne femårsperioden.

* Per nå har de ett varsel på bordet, som ferdigbehandles innen kort tid.

Venstre

* Har mottatt tre varsler siden 1. desember 2017.

* Ett av disse hører under kategorien upassende oppførsel og holdninger, og tidfestes til 2017. Ett varsel gjelder en person i et annet parti. Et nytt varsel gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet som ligger flere år tilbake i tid.

* Fra november 2017 og tidligere har partiet vært igjennom seks saker angående seksuell trakassering de siste fem årene med varierende alvorlighetsgrad. Noen av disse har også vært igjennom rettssystemet. Det er kun én sak som Venstre har på bordet som ikke er ferdig behandlet.

Sosial­­istisk Venstreparti

* Har mottatt to varsler siden november. Ett varsel er under behandling.

* SVs ungdomsorganisasjon har mottatt tre varsler om seksuell trakassering i løpet av to år. Én av sakene etterforskes som voldtekt.

Miljøpartiet De Grønne

* Har fått totalt fem varsler om seksuell trakassering eller lignende forhold i tidsperioden 2014 til dags dato. Av disse er det bare én sak som er under behandling nå.

Rødt

* Oppga i november å ha håndtert fire saker den siste femårsperioden. Har ikke mottatt noen nye varsler siden da.

Kilder: NTB, Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: