Innenriks

– Ap mangler svar på arbeidsinnvandringen

En nærmest bunnløs EU-lojalitet og frykten for å bli stemplet som usolidarisk, har gjort Ap handlingslammet i møtet med arbeidsinnvandring og sosial dumping, mener Magnus Marsdal.

Med mindre det blir tatt grep, vil den uregulerte arbeidsinnvandringen fra fattigere EU-land rive beina under rettigheter fagbevegelsen har brukt 100 år på å jobbe fram, er den dystre spådommen fra Marsdal, som er leder i tankesmien Manifest.

Han mener venstresiden har sviktet i kampen mot sosial dumping som fulgte i kjølvannet av østutvidelsen i EU i 2004. Marsdal er særlig hard mot Ap, som han mener har bidratt til å undergrave det seriøse arbeidslivet.

– Ap har altfor stor lojalitet til EU og agerer motvillig mot sosial dumping når de må. De var i sin tid med på å gi bemanningsbransjen frie tøyler og har i lang tid nektet for at bransjen utgjør et kjempeproblem. Når de så kommer med forslag til løsninger, er det for lite og for sent, men ingen kan si at de ikke ble advart, sier Marsdal, som denne uka gir ut boka «EØS på 1-2-3».

LES OGSÅ: Da EL og IT Forbundet gjorde et jobbsøk på Finn.no en tilfeldig dag, oppdaget de at 132 av 178 elektrikerstillinger i bygg- og anleggsbransjen i Oslo var utlyst av bemanningsselskaper

Berøringsangst

Ifølge Marsdal lider både Ap og resten av venstresiden av berøringsangst, som han mener hindrer dem i å finne gode løsninger på hvordan Norge kan regulere arbeidsinnvandringen og demme opp for problemene med underbetalte EU-borgere.

– Spørsmålet om å regulere arbeidskraftimporten fra Europa på en fornuftig måte, er ganske tabubelagt. Du blir fort anklaget for mangel på internasjonal solidaritet hvis du etterspør regulering. Når anklagen kommer fra folk i Ap, et parti som tidvis konkurrerer med Frp om å være streng mot dem som flykter fra krigsherjede land, har den begrenset troverdighet, sier Marsdal.

Mens han anklager Ap for å være for EU-lojale, mener han EØS-motstanderne på Stortinget og i fagbevegelsen snakker for mye om at EØS er problemet og for lite om løsningene.

– EØS-kritikerne synes å mangle et eget forslag til fornuftig regulering av arbeidskraftimporten. I stedet for å komme med løsninger selv, er det som de sier at «Norge må ut av EØS sånn at Ap kan få gjøre jobben sin og løse dette problemet», sier Marsdal.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Sandberg har rett

Resultatet er at ingen tør å adressere det han omtaler som elefanten i rommet og at debatten dermed overlates til partiene på høyre fløy, ifølge Marsdal.

– Venstresiden må ha en politikk som forener forsvaret for norske lønns- og arbeidsvilkår med en antirasistisk profil, slik at dette ikke blir en kampsak for den radikale høyresiden, og det haster, sier han og fortsetter:

– Når Per Sandberg sier at alle jobbene som ble skapt under Stoltenberg gikk til utlendinger, har han jo i hovedsak rett. Det er ikke et problem at tilreisende tar arbeid i Norge, men det er uakseptabelt når det skjer ved at bofaste med norske lønns- og arbeidsvilkår erstattes av folk som går på dårligere vilkår. Hvis Per Sandberg kan si at arbeidskraftimport skaper problemer, burde Ap kunne si det. Men det gjør de ikke. Partiet risikerer å gå ned med EU-flagget til topps, og da hjelper det lite å anklage enhver som er kritisk til EØS-regimet for fremmedfiendtlighet.

Utlendingsloven

En mulig løsning kan ifølge Marsdal være å revidere Utlendingsloven slik at man stiller samme krav om lønns- og arbeidsvilkår på norsk nivå for EØS-borgere som for andre utlendinger. Marsdal understreker at det ikke innebærer å stoppe arbeidsinnvandrere på grensa, men at det er ulovlig å lønne en EØS-borger lavere enn det som følger av norske overenskomster for en norsk borger i tilsvarende stilling.

– Det innebærer en kraftfull forenkling av loven, med en tydelig definisjon av sosial dumping. Alt som følger av tariffavtalen, skal også gjelde for arbeidsinnvandrere.

Lovendringen må følges opp med et forenklet kontrollregime og mye strengere straffer for bedrifter som bryter loven, mener Marsdal.

– Det kan for eksempel være i form av et HMS-kort der arbeidsgiver har signert på at den ansatte har lovlig lønn. Hvis arbeidsgiver blir tatt i å jukse, for eksempel med doble kontrakter, bør straffen være så hard at vi statuerer et eksempel. Blir du tatt to ganger, er bedriften konkurs.

Disse tiltakene er ifølge Marsdal mulig å innføre med hjemmel i EØS-avtalen, som tillater Norge å gjøre unntak fra EUs markedsprinsipper når alvorlige samfunnshensyn står på spill.

– Hvis Ap-lederne mener alvor med at vi kan forsvare norske lønns- og arbeidsvilkår innenfor EØS, må de være med på å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår innenfor EØS. Og så må de være villige til å håndheve dette kravet så hardhendt at det blir forretningsmessig galskap å bryte loven. Et parti som ikke er villig til dette, sliter med å være troverdig i forsvaret av norske lønns- og arbeidsvilkår.

Ap: Åpner for å utfordre EU

Norske politikere har ikke vært flinke nok til å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen i spørsmål om norsk arbeidsliv, vedgår Aps Arild Grande.

– En av årsakene til problemene vi ser i arbeidslivet, er at norske politikere ikke har vært flinke nok til å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen. Der avtalen utfordrer grunnpilarer i norsk arbeidsliv, må hensynet til sistnevnte kom­­­me først, sier Grande, som viser til at Ap har satt ned et utvalg som skal se nærmere på hva som ligger i dette handlingsrommet.

– Må snakke sammen

Han er imidlertid ikke enig i kritikken fra Magnus Marsdal om at Ap har vært for sent på ballen i å håndtere problemene med sosial dumping. Grande nevner blant annet Aps forslag om et midlertidig forbud mot innleie fra bemanningsbransjen, som Dagsavisen omtalte tidligere denne uka.

– Med et svekket borgerlig flertall har vi nå en stor mulighet i Stortinget til å få bedret situasjonen, men da er det viktig at vi som tilhører venstresiden i politikken snakker sammen fremfor å bedrive retoriske øvelser mot hverandre i media.

Han påpeker også at det er prosesser i gang i EU for å sikre arbeidsinnvandrere likeverdige lønns- og arbeidsbetingelser i de landene de jobber i.

– Det er viktig at vi støtter de kreftene i EU som ønsker å styrke arbeidstakeres rettigheter, men også at vi ser på hvordan vi kan styrke innsatsen i det norske regelverket, sier Grande.

– Jobber iherdig

Når det gjelder bekymringen om at høyresiden tar over debatten om skyggesidene ved arbeidsinnvandring og at Ap i likhet med Per Sandberg burde tørre å adressere problemet, sier Grande følgende:

– Vi er imot at utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge skal behandles dårligere enn andre. Derfor jobber vi iherdig med å fremme forslag som kan sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Og så er det verdt å huske at Sandberg i sin tid oppfordret norske arbeidsledige til å reise til Europa og ta ledige jobber der, så her går åpenbart synene på kryss og tvers. Dessuten har Frp stemt mot alle forslag som kunne regulert norsk arbeidsliv bedre.

Nyeste fra Dagsavisen.no: