Innenriks

Oppretter kvinnekomité

Islamsk Råd Norge har vært i hardt vær den siste tida. Nå oppretter organisasjonen en kvinnekomité som skal jobbe for å få flere kvinner inn i styrene til norske moskeer.

Generalsekretæren: Mehtab Afsar vil at kvinnekomiteen skal jobbe for å verve flere kvinner inn i styret til Islamsk Råd Norge. FOTO: ARNE OVE BERGO

– Kvinner spiller en viktig rolle også i moskeene. Da må de også være med der hvor beslutninger tas, sier Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN).

Under et styreseminar sist helg vedtok organisasjonen at det skal opprettes en egen kvinnekomité som skal «iverksette ulike aktiviteter for kvinner». Gjennom flere aktiviteter og kurs i organisasjonsarbeid håper IRN at det blir flere kvinner å se i styrene til norske moskeer. I fjor skrev Vårt Land at bare tre av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner. Afsar forteller at Smaira Iqbal, som er eneste kvinnelige medlem av styret i Islamsk Råd, skal lede kvinnekomiteen. Iqbal vil ikke selv uttale seg om saken og begrunner det med at arbeidet er i startfasen.

Ap-vedtak

For to uker siden vedtok Arbeiderpartiet at alle trossamfunn som mottar statsstøtte må vise til minst 40 prosent representasjon av kvinner i styrene. Partiet vil gjøre dette kravet gjeldende fra 2020.

– Uten å kommentere Arbeiderpartiets vedtak spesifikt, kan jeg si at vi vil jobbe for å øke kvinneandelen. Men et tall som 40 prosent kan vi ikke forholde oss til. Vi mener derimot at det er viktig å oppmuntre kvinner til å bli mer delaktige i styrearbeid som tradisjonelt har blitt drevet av menn. Dette kommer til å endre seg over tid, og vi ser allerede at det skjer en endring i dag, sier Afsar og legger til:

– Halvparten av medlemmene i moskeene er kvinner, og de fleste av aktivitetene drives i dag av kvinner og ungdom, men vi ser at kvinnene er fraværende i styresammensetninger, og det vil vi gjøre noe med.

Les også: Kan stride mot egne vedtekter

Kritikken

Islamsk Råd Norge har blitt kritisert for å ha for få kvinner i toppen. Med unntak av den norske konvertitten Lena Larsen, som ledet rådet fram til 2003, har det knapt vært kvinner i styret siden organisasjonen ble stiftet i 1993.

– Det har vært flere kvinner i styret og i ulike komiteer. I dag har vi ett kvinnelig styremedlem, men komiteen skal jobbe for at det blir flere, sier Afsar.

Islamsk Råd Norge fikk hard kritikk av kulturministeren etter at organsasjonen ansatte Leyla Hasic, som bruker nikab, til å drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet. Afsar avviser at opprettelsen av kvinnekomiteen har noe med bråket å gjøre, og viser til at Islamsk Råd i lang tid har jobbet med å rekruttere kvinner inn i styrearbeid.

Les også: Representerer få muslimer

– Gi dem tid

Denne uka var representanter fra ulike trossamfunn hos kulturministeren for å snakke om likestillingsarbeid. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ville ha innspill på om myndighetene bør bruke gulrot eller pisk for å bedre likestillingen. Nasim Rizvi, som var til stede på møtet, har ingen tro på at det hjelper å bruke pisk. Gründeren fra Drammen ble i fjor kontaktet av Islamsk Råd som ville at hun skulle gi råd om hvordan de kan bli bedre på å rekruttere kvinner.

– Islamsk råd har vist at de forstår utfordringen og tar den på alvor. Kvinner i moskeene blir lyttet til på mange nivåer i dag – mer enn jeg var klar over. Ved å stille krav til 40 prosent andel kvinner i styrene, er det ikke sikkert man får inn kvinner som er positive til likestilling. Jeg mener det er viktig at kvinner ikke tvinges inn i verv de selv ikke ønsker, sier Rizvi.

Hun mener årsaken til at svært få kvinner sitter i styrene i dag er at det ikke har vært kultur for det.

– Likestillingskampen tok også tid i Norge. I dag snakkes det mye om likestilling i moskeene. Bevisstgjøringsarbeidet er i gang. Gi dem mer tid, sier Rizvi.