Innenriks

Sykepleiere plages av rusede eldre

Mange sykepleiere opplever trusler, vold og uønskede tilnærmelser fra eldre pasienter, viser ny undersøkelse. Alkohol får mye av skylda.

Bilde 1 av 3

Alkoholmisbruk er et stort problem for mange eldre i Norge, viser en stor undersøkelse utført av organisasjonen Actis.

Nesten fire av fem sykepleiere har opplevd pasienter med alkoholproblemer, viser undersøkelsen, hvor 859 personer som jobber i hjemmepleien eller ved sykehjem i Norge har deltatt. Blant dem som har opplevd pasienter med alkoholproblemer, rapporterer en tredjedel om aggressivitet og trusler og/eller vold og en fjerdedel av sykepleierne rapporterer om tafsing og uønskede fysiske tilnærmelser.

Aggresjon og dårlig helse

– Vi ser at alkoholforbruket blant en del eldre går utover helsa, sier Silje Eide Bentzen, sykepleier i hjemmesykepleien i bydel Østensjø i Oslo.

Bentzen har jobbet i hjemmesykepleien siden 2009, og synes det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til eldre som ruser seg.

– Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre for å få i gang en dialog. Vi ønsker at fagkompetansen heves på dette området, sier hun.

Selv har hun aldri blitt utsatt for vold eller uønskede fysiske tilnærmelser, men har flere ganger opplevd verbal aggresjon.

– I hjemmene til de eldre som drikker for mye er det mye rot, og når man prøve å hjelpe til kan det føre til verbal aggresjon og at man blir bedt om å gå, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Slår og truer

– Dessverre opplever en del av Fagforbundets medlemmer trusler, vold og fysiske tilnærmelser, også innen pleie og omsorgssektoren. I en del tilfeller er rusavhengighet, herunder alkoholmisbruk, en del av problematikken, sier Iren Luther, nestleder i Fagforbundet, Seksjon helse og sosial.

– Har du noen konkrete eksempler på hva sykepleierne utsettes for?

– Det kan for eksempel dreie seg om eldre med kognitiv svikt og begynnende demens, som drikker. De kan bli svært utagerende, og sykepleiere har opplevd å bli fiket til og truet, sier hun.

Flere opplyser også at de utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb.

– Det kan dreie seg om alle slags opplevelser, som å bli klappet på rumpa, sier Luther.

Hun mener økt kunnskap om virkningen av alkohol hos eldre bør høyere opp på agendaen og får følge av lederen i Norsk Sykepleierforbund.

– Norsk Sykepleierforbund er glad for at det settes fokus på dette. Vi trenger økt kompetanse på en rekke områder som er sentrale for å sikre eldre med ruslidelse nødvendig helsehjelp, sier forbundets leder, Eli Gunhild By til Dagsavisen.

Les også: Ny teknologi hjelper syke

Isolasjon

Eldre som drikker, gjerne kombinert med forskjellige medisiner, sliter ofte både fysisk og psykisk.

– De blir isolert, og trekker seg unna familie, venner og dem som ønsker å hjelpe, de får dårlig ernæring, holder seg hjemme og går sjelden ut. I tillegg er de ofte ukritiske til personlig hygiene, er ustelte i tøyet og lukter, noe som igjen fører til stigmatisering. Det er mye ensomhet rundt alkoholforbruket, sier Silje Eide Bentzen.

Mange av de eldre drikker mye vin, og en del drikker også sprit. Alkoholen blandes ofte med forskjellige legemidler, som de angstdempende pillene Sobril og Vival, ifølge Bentzen, som understreker at det kan være svært vanskelig å ta opp alkoholproblemene med pasientene.

Les også: Refser kommuner og Ap for eldresvikt

Etterlyser kompetanse

Mina Gerhardsen, leder i rusfeltets samarbeidsorgan Actis, som står bak undersøkelsen, mener sykepleiere trenger mer kompetanse for å kunne forholde seg til eldre med et alkoholproblem.

– Det er ekstra viktig at de som jobber tett på eldre og ser dem hver dag, har den kompetansen og tryggheten de trenger for å fange opp dem som sliter med rusproblemer. Helsearbeidere må vite hva de skal se etter, hvordan de skal gripe fatt i det, og hvordan det skal følges opp dersom eldre drikker for mye, sier hun til Dagsavisen.

Hun liker dårlig at så mange helsearbeidere utsettes for ubehag knyttet til alkohol og rus når de er på jobb.

– Helsearbeidere skal slippe å bli utsatt for ubehagelige opplevelser i arbeidssituasjonen. Det handler om de ansattes trygghet på jobb, men også om eldres rett til en god og verdig alderdom. Når en av tre sier de har større behov for kompetanse, er det et signal som må tas på alvor, konstaterer hun.

Les også: – Frp svikter eldre og uføre