KOLS-pasient Rigmor Strande viser fram hvordan hun måler lungenes evne til å ta opp oksygen. Til høyre på bildet eldrebyråd Aud Kvalbein. FOTO: ARNE OVE BERGO

Ny teknologi hjelper syke

Det avanserte spirometeret gjør at KOLS-syke Rigmor Strande kan følge med på egen sykdom. Ved hjelp av data fra helsesjekkapparatet kan hjemmesykepleien følge med på helsetilstanden hennes og om nødvendig sende lege til henne.

Fire bydeler i Oslo kommune er med i et pilotprosjekt der de tester ut ny teknologi i hjemmetjenesten. Det er snakk om alt fra medisin-dispensere til måleutstyr for KOLS- og diabetes-pasienter. Det skal også etableres et callingsenter der brukere og ansatte har dialog via nettet.

 

Spirometer

Rigmor Strande bor i Bydel Gamle Oslo og har vært KOLS-syk i mange år. Etter at hun fikk et spirometer, et helsesjekkapparat som blant annet måler oksygenopptaket i lungene, føler hun at hun har fått tryggheten tilbake. Data fra apparatet blir automatisk sendt over til hjemmesykepleien. Her kan de følge med på helsetilstanden hennes og ta kontakt om de ser det går dårligere med henne. I verste fall kan de sende lege.

- Jeg kan ikke få rost dette tilbudet nok. Jeg føler meg tryggere og slipper å sitte med angsten hele tida, sier Rigmor Strande.

Apparatet gjør at hun blant annet kan avsløre en begynnende lungebetennelse før den har satt seg. Strande viser oss hvordan apparatet virker. En måler hun setter på fingeren viser oksygenmetningen i blodet og pulsen. Når hun blåser av full kraft inn i en tube, måles lungenes evne til å ta opp oksygen.

Eldrebyråd Aud Kvalbein peker på at noen har vært redde for at velferdsteknologien skal gå på bekostning av antall varme hender i eldreomsorgen.

- Vi må få teknikken til å gjøre det teknikken kan, slik kan vi få frigjort flere varme hender. Vi vil at teknologien skal gjøre rutinearbeidet. For eksempel i Rigmor Strandes tilfelle. Hun kan gjøre jevnlige kontroller og målinger på seg selv. Hun behøver ikke å dra til sykehus eller få hjemmesykepleien på besøk.

Kvalbein påpeker at man dermed utsetter behovet for sykehjemsplass.

For personene med KOLS som bruker dette utstyret, har frekvensen på innleggelser i sykehus gått ned. Dette reduserer belastningen som følger med innleggelser og gir økt livskvalitet. I tillegg er man mindre avhengig av besøk fra hjemmetjenesten. I budsjettet for 2015 og for økonomiplanperioden 2015-2018 er det avsatt 20 millioner kroner per år til å innføre velferdsteknologi innen pleie- og omsorgstjenestene.

Jan Erik Larsen har fått større bevegelsesfrihet etter at han begynte å ta med en GPS -sender på tur. FOTO: ARNE OE BERGO

Jan Erik Larsen har fått større bevegelsesfrihet etter at han begynte å ta med en GPS -sender på tur. FOTO: ARNE OVE BERGO

 

GPS-sender

På Bygdøy treffer vi Jan Erik Larsen. Han er veldig glad i å gå på tur, men ble stadig engsteligere for å gå alene. Han har problemer med retningssansen og stadig oftere rotet han seg bort. Så på sommeren i fjor fikk han utdelt en GPS-sender. Med den kan de ansatte ved boligen spore opp hvor han befinner seg. Ved et enkelt tastetrykk får Jan Erik kontakt med de ansatte.

Han er en av 25 personer med problemer med å orientere seg som prøver ut denne teknologien. - Dette gir brukerne større bevegelsesfrihet innenfor trygge rammer, sier Aud Kvalbein.