Frp holder ikke det de har lovet velgerne sine, mener SV-leder Audun Lysbakken. – De svakeste må betale for skattefesten til de rikeste, sier han.

– Frp svikter eldre og uføre

Frp holder ikke det de lovet pensjonistene før de kom i regjering, mener SV. – De svakeste må betale for skattefesten til de rikeste, sier SV-leder Audun Lysbakken.

 

På punkt etter punkt har Frp brutt løftene de ga eldre og uføre før de kom i regjering, mener SV. Med utgangspunkt i Frps gjeldende handlingsprogram, feller SV-leder Audun Lysbakken en knallhard dom over regjeringspartiets sosialpolitikk de siste tre årene:

– Frp har i årevis snakket til pensjonister, uføre og folk som har lite, men når de kommer i regjering bruker Frp de store pengene på dem som har mye fra før. De har rett og slett sviktet pensjonistene og de uføre til fordel for den økonomiske eliten, sier Lysbakken.

– Fattige blir fattigere

Av løftebrudd han mener Frp står bak, trekker Lysbakken blant annet fram endringene i uførestønaden som kom med uførereformen fra 2011, som ble innført i 2015. Da ble det satt en ny grense for hvor mye 100 prosent uføre kan tjene per år uten å få avkorting i uføretrygden. Frp har tidligere tatt til orde for å øke fribeløpet i den nye uførestønaden, og gjentar dette i sitt siste handlingsprogram. Fribeløpet har imidlertid ligget fast på 40 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, tilsvarende rundt 35.000 kroner, siden reformen ble innført. Samtidig ble personer som hadde uførepensjon før 1. januar 2015 lovet en egen overgangsordning. Heller ikke her har regjeringen fulgt opp, mener Lysbakken.

– De uføre som tapte på uførereformen, har ikke fått den kompensasjonen de ble lovet. I tillegg vet vi at uføre i denne perioden har fått kutt i barnetillegget, som gjør at fattige familier blir enda fattigere, sier Lysbakken.

Frp har også kastet blår i øynene på landets pensjonister, mener Lysbakken. Han viser til at Frp har forespeilet pensjonistene den samme kjøpekraftsutviklingen som yrkesaktive. Tall fra de to siste trygdeoppgjørene viser imidlertid en negativ kjøpekraftutvikling for de fleste av landets pensjonister, ifølge NTB. Ved forrige trygdeoppgjør i mai fikk pensjonistene en økning i pensjonen på 4.600 kroner.

– Vi har hatt to trygdeoppgjør der svært mange pensjonister har måttet stramme livreimen. Mens den økonomiske eliten i landet får milliarder i skattekutt, får mange uføre og pensjonister mindre å leve for. Det er de som må betale for skattefesten til overklassen, sier Lysbakken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dobbeltrom

Også sykehjemspasienter har grunn til å være skuffet, mener SV-lederen. Frp lover i sitt handlingsprogram at pasienter som bor på dobbeltrom mot sin vilje, kun skal betale 50 prosent av egenandelen for rommet. Regjeringen innførte i 2013 en rabattordning for dobbeltrom på 59 kroner dagen. Det tilsvarer ikke halvparten av beløpet og utgjør så lite at kommunene fortsatt sparer penger på å tvinge eldre inn på dobbeltrom, ifølge SV.

– Alle forstår at et parti som ikke har flertall, heller ikke klarer å gjennomføre alt som står i programmet. Det interessante med Frp er å se hvor tydelig de innfrir løftene til de på toppen, mens de bryter løftene til pensjonister, uføre og de som har lite fra før, sier Lysbakken.

Les også: Hermann (80) er bystyrets eldste: – Jeg interesserer meg ikke for eldrepolitikk

 

Frp: – SV har ingen troverdighet i eldrepolitikken

Pensjonistene fikk det ikke bedre etter åtte år med SV i regjering, mener Bård Hoksrud (Frp).

Frps eldrepolitiske talsperson mener det ikke er Frp, men SV, som bryter løfter.

– Hvis det er noen som virkelig har drevet med løftebrudd, er det SV. De lovet å fjerne fattigdommen og gjøre grep innen eldreomsorgen da de satt i regjering, men ingenting skjedde på de åtte årene med rødgrønt styre. I stedet for å gjøre seg høye og mørke, bør SV gå stille i dørene i eldrepolitikken, for der har de ingen troverdighet, sier Hoksrud.

Han viser til at SV selv stemte for å innføre en reduksjon på 0,75 prosent i den årlige pensjonen under trygdeoppgjøret i mai.

– Jeg er lei meg for at vi ikke fikk gjennomslag for å fjerne avkortingen da vi forhandlet med de andre partiene på Stortinget, men vi sto alene. Vi har også redusert avkortingen til gifte og samboende pensjonister. Heller ikke det var SV tilhenger av, sier Hoksrud.

Når det gjelder bruken av dobbeltrom på sykehjem, viser Hoksrud til at regjeringen allerede straffer kommuner som tvinger eldre til å bo med andre gjennom redusert brukerbetaling.
Han mener et gjennomgående problem i dagens eldreomsorg er at finansieringen overlates til kommunene selv.

– Vi ser store forskjeller i hvordan kommunene prioriterer eldreomsorg i dag. Derfor ønsker vi mer statlig styring og har fått gjennomslag for å teste ut en ordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. Det har SV ønsket å nedkjempe, sier Hoksrud.

Opprinnelig skulle 18 kommuner være med i denne ordningen, men over halvparten av forsøkskommunene har trukket seg. Hoksrud avviser at prosjektet har spilt fallitt.

– Hvordan man kan trekke seg fra en modell hvor man får mer penger under forutsetning av at man ikke får kutte i eldreomsorgen, forstår jeg ikke. Det betyr jo at kommunepolitikerne vil kutte, og det er trist, sier Hoksrud.

 

Dette er løftebruddene SV mener Frp har gjort

Eldreomsorg

Frp: Innføre tilbud om oppsøkende, forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75 år

SV: Ikke innført

Frp: 50 prosent reduksjon i egenandelen for sykehjemspasienter på dobbeltrom

SV: Ikke nådd 50 prosent

Frp: Bemanningsnorm i sykehjemmene

SV: Ikke innført

Frp: Lovfestet rett til eldreomsorg

SV: Ingen praktisk betydning

Frp: Statlig finansiering av eldreomsorg

SV: Forsøksprosjektet har kollapset

Frp: Samme kjøpekraftsutvikling for pensjonister som for yrkesaktive

SV: Det motsatte har skjedd

Uføre/arbeidsliv

Frp: Øke fribeløpet i ny uførestønad

SV: Ingen tegn til endring

Frp: Utdanne flere servicehunder

SV: Ikke skjedd

Frp: Opptrappingsplan for arbeid/utdanning for personer med utviklingshemming

SV: Kutt i tiltaksplasser

Frp: Flere tiltaksplasser for ledige

SV: Kutt i tiltaksplasser

Sykehus

Frp: Avskaffe regionale helseforetak

SV: Ikke skjedd

Psykiatri

Frp: Opptrappingsplan for psykiatrien med øremerkede midler

SV: Målene om å styrke rus og psykiatri blir ikke nådd

*Løftene er hentet fra Frps handlingsprogram