Innenriks

Ser flere behov for endringer

Utfordringene står i kø for norske barnehager.

Livet i barnehagen er ikke bare en lek, ifølge FUB og Barneombudet.

Det mener både Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Barneombudet.

– Hovedutfordringen er de store forskjellene mellom barnehagene, sier Marie Therese Skinstad-Jansen, leder for Foreldreutvalget for barnehager.

Les også: Kværnerdalen barnehage har en byggeplass som nærmeste nabo

– Noen er heldige

– Noen barn er heldige og har plass i barnehager med god og kompetent bemanning og vikarer fra dag én ved sykefravær. I andre barnehager har de lav bemanning, ansatte uten relevant utdannelse eller erfaring og ikke økonomi til å sette inn vikarer, fortsetter hun.

Skinstad-Jansen peker også på problemet med mobbing i barnehagene, ved at enkeltbarn blir stengt ute fra leken.

– Det å ha en venn og noen å leke med er kjempeviktig, understreker hun.

God og stor nok bemanning er avgjørende for å sikre at alle barn får oppleve dette, ifølge FUB.

Barneombudet jobber på flere fronter for å gjøre barnehagehverdagen bedre, opplyser seniorrådgiver Helene Kløcker.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Lovfestet rett

– Vi har gjennom flere år arbeidet for at barn i barnehage skal få lovfestet rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

Utgangspunktet er «barnas arbeidsmiljølov», som trådte i kraft i 2003, og som gir alle elever i grunnskoler og videregående skoler lovfestet rett til «eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring».

– Mobbing og utestenging er like aktuelt for barn i barnehager som for barn i skolen. En lovfestet rett til et trygt barnehagemiljø vil forplikte ansatte i barnehagene til å forebygge og avdekke mobbing og utestengelse, til å si fra om det og gjøre noe med det, og ikke minst åpner det for klagemuligheter hvis barn opplever noe slikt, påpeker Kløcker.

En annen viktig sak for Barneombudet er nok ansatte med god kompetanse i barnehagene, i tråd med det også FUB ivrer for. Sentralt i så måte er en bemanningsnorm.