Innenriks

Vil ha tog for fly

– Nei, Frp, Norge trenger ikke en tredje rullebane på Gardermoen. Norge trenger høyhastighetstog.

Slik svarer SVs Heikki Eidsvoll Holmås på uttalelser fra Åse Michaelsen, Frps transportpolitiske talsperson, i Dagsavisen onsdag.

– En tredje rullebane på Gardermoen vil dekke et behov for folk i hele landet. Flyet har kommet for å bli. Det er Norges største kollektivtransportmiddel. Vi kan ikke bygge ned flytilbudet, uttalte Michaelsen blant annet.

Frp-politikeren sa dette som respons på et vedtak i Oslo bystyre, omtalt i Dagsavisen mandag. I dette vedtaket sier et flertall bestående av blant annet SV, nei til en tredje rullebane på Gardermoen av hensyn til klimaet.

Michaelsen derimot, stoler på Avinors beregninger som tilsier behov for en slik rullebane rundt 2030, som følge av langvarig vekst i passasjertallene.

Les også: – Oslos bystyre åpner for kø-kaos

– Kan erstatte flyet

– Åse Michaelsen kan umulig ha sett på flypassasjerstatistikken for Gardermoen, sier Holmås til dette.

– Den viser at alle de fem mest trafikkerte flyrutene kan erstattes med høyhastighetstog.

Flyrutene SV-politikeren sikter til er:

* Trondheim – Gardermoen.

* Gardermoen – Bergen.

* Gardermoen – Stavanger.

* Gardermoen – København.

* Gardermoen – Stockholm.

Disse flyrutene er også i europeisk sammenheng blant de mest trafikkerte. Faktisk er det så mange som reiser fra Værnes utenfor Trondheim, til Gardermoen, at flyruten nå er den fjerde mest trafikkerte i hele Europa. Det går fram av tall fra Eurostat for 2014, som Fremtiden i våre hender la fram i desember i fjor.

Men det stopper ikke med det. Flyruten Gardermoen – Bergen/Flesland, er den sjuende mest trafikkerte i Europa. Gardermoen – Stavanger/Sola er den 11. mest populære.

Flyrutene Gardermoen – København/Kastrup og Gardermoen - Stockholm/Arlanda, havner på henholdsvis 21. og 24. plass på den samme oversikten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må settes på bakken

Åtte millioner passasjerer reiste på disse fem rutene i 2014. Siden har antallet bare fortsatt å vokse. Men et nytt tilbud har nå begynt å spise av passasjergrunnlaget. Siden det ble satt inn raskere tog mellom Oslo og Stockholm i fjor sommer, har det vært en sterk vekst i antallet som tyr til skinnegangen.

– Det er på tide å sette planene om en tredje rullebane på Gardermoen permanent på bakken. Transportpolitikken kan ikke fortsette å være på kollisjonskurs med klimapolitikken, sier Holmås.

– Michaelsen snakker om behov for en tredje rullebane 15 år fram i tid. Men også høyhastighetstog kan være på plass i løpet av 10 til 20 år.

Holmås tilføyer at han også synes det er spesielt at Frp ser behov for å øke flyplasskapasiteten all den tid Rygge ser ut til å bli stående ubrukt om kort tid.

Les også: Raskere til Køben