Innenriks

– Fattigdomsfelle

Minoritetsspråklige barn må lære mer norsk i barnehagen, mener regjeringen. Likevel avvikler den gratis kjernetid der språkvanskene er størst.

– Regjeringen, KrF og Venstre vet ikke hva de har gjort. I realiteten innfører de en ny fattigdomsfelle for Groruddalen og neste år også Søndre Nordstrand, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Dette er områder med levekårsutfordringer som ikke kan sammenlignes med noen andre områder i landet, og som trenger helt spesielle tiltak for å sikre barna god sosial og språklig integrering, sier Tellevik Dahl.

Også visse områder i Drammen og Bergen blir berørt av regjeringens grep i revidert nasjonalbudsjett.

Sett i lys av at forsøksordninger med gratis kjernetid viser at ordningen har positiv effekt på skoleresutatene til barn med innvandrerbakgrunn, og også bidrar til at flere innvandrerfamilier sender barna sine i barnehage, kommer det nå sterke reaksjoner på regjeringens politikk.

Les også: Eks-statsråd Horne: - Gratis kjernetid i barnehage gir bedre skoleresultater

Seks av sju mister plassen

I et brev til bydelsutvalget i Bydel Stovner dater 25. mai, advarer bydelsdirektøren om dramatiske konsekvenser når regjeringen avvikler dagens ordning med gratis kjernetid.

I dag nyter over 700 barn i bydel Stovner godt av gratis oppholdstid i barnehagen.

Basert på foreldrenes inntekt tror bydelsdirektøren at så få som 100 av disse barna vil ha rett på samme tilbud etter regelendringen som i korthet går ut på:

* Ordningen med gratis kjernetid utvides nasjonalt til å gjelde tre-, fire- og femåringer, men krever at familiens samlede inntekt ikke overstiger 417.000 kroner.

* Ingen husholdninger skal bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage. I praksis innebærer det redusert foreldrebetaling for de med inntekt under 487.000 kroner.

* I tillegg kan enslige forsørgere få tildelt barnehageplass gjennom Nav.

Problemet er bare at dette gjelder svært få i bydel Stovner.

Også i bydel Alna er bekymringen stor. Ifølge bydelsdirektør Tore Olsen Pran kan så mange som 1.000 barn miste tilbudet om gratis kjernetid når Groruddalssatsingen avvikles og erstattes av ny ordning.

– Regningen kommer

Torbjørn Røe Isaksen skriver i en e-post at det er en helt gal framstilling å påstå at regjeringen skaper en ny fattigdomsfelle i Groruddalen, og viser til at regjeringen har innført nasjonale moderasjonsordninger i barnehage for familier med lav inntekt i hele landet. Dette inkluderer gratis kjernetid for 4- og 5-åringer, som utvides til å gjelde også for 3-åringer fra august i år.

– Vi har innført ordninger som er spisset mot de barna som trenger barnehage aller mest, og har gitt kommunene ekstra midler for å drive oppsøkende virksomhet slik at de kan nå disse barna. Hvis du er norsk, har høy inntekt og norsk som morsmål, er det ikke nødvendigvis god fordelingspolitikk å innvilge denne familien gratis kjernetid fordi bostedsadressen er i Groruddalen.

– Målet med ordningene er å nå de barna som trenger det aller mest. Vi mener at den nasjonale ordningen med gratis kjernetid er mer treffsikker enn den forsøksordningen vi har hatt i Groruddalen, skriver han, og påpeker at andre kommunale tiltak også er positive.

Les også: Flere gratisplasser

– Det er utrolig at Erna Solberg kan skryte

– Barna betaler prisen for at regjeringen kutter i gratis kjernetid i Groruddalen.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han mener regjeringens grep er en stor tabbe.

– Ifølge Finansdepartementet har gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i Groruddalen en prislapp på 24 millioner kroner på halvårsbasis. Det er en liten pris å betal for at alle barn som trenger det skal få leke sammen, lære seg språk og kultur og få venner, sier Lysbakken, og fortsetter:

– Det er utrolig at Erna Solberg kan skryte av at regjeringen utvider ordningen for familier med inntekt under 417. 000 kroner til også å gjelde treåringer, når det i realiteten gjør at vi risikerer at flere barn ikke lenger vil få gå i barnehage, mener Lysbakken, som også viser til tidligere integreringsminister Solveig Hornes (Frp) framsnakking av gratis kjernetid i barnehagen: «Barna lærer norsk, foreldrene blir aktivisert og de får større tillit til barnehagen.»

– Dette rimer dårlig med det de nå gjør, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen.

Les også: Snakker bedre norsk