Prosjektet med gratis kjernetid i barnehagene viser tydelig at tidlig språkopplæring har den virkningen vi ønsker, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp). FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

- Gratis kjernetid i barnehage gir bedre skoleresultater

BARN OG SPRÅK: Flere minoritetsspråklige barn har de siste årene blitt rekruttert til barnehagen. En evaluering av prosjektet viser at barna som har gått i barnehage gjør det bedre på skolen.

Prosjektet med gratis kjernetid har hevet andelen barn med innvandrerbakgrunn som bruker barnehage når de er fire og fem år, sammenlignet med barn som ikke har et slikt tilbud, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Jeg er glad for å se at gratis kjernetid i barnehagen har positiv effekt. Dette viser at det er viktig å gjøre en innsats slik at barn lærer norsk før de begynner på skolen, sier barne-, inkluderings- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til NTB.

Overbeviser foreldre

Prosjektet startet i 2007/2008, og minoritetsspråklige barn i Oslo-bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand, i tillegg til områder i Drammen og Bergen, fikk tilbud om gratis opphold i barnehagen inntil 20 timer per uke.

Kartleggingsprøver i førsteklasser viser at disse barna presterer bedre, og funnene viser at tiden i barnehage har særlig stor effekt for jenter.

Oslo kommune rapporterer også at foreldrenes holdninger til bruk av barnehage har blitt mer positive, og at de i større grad anerkjenner betydningen av norskkunnskaper før skolestart.

– Noen foreldre er skeptiske, men når de først prøver så blir de med videre. Det er verdifullt, for det øker rekrutteringen ytterligere, sier byråd for kunnskap og utdanning, Anniken Hauglie (H), til NTB.

Statsråden på barnehagebesøk

Hauglie hadde fredag med statsråd Horne på besøk i Lilleslottet barnehage i Groruddalen. Barnehagen har vært med på prosjektet for å styrke norskkunnskapene til minoritetsspråklige barn og bidra til deres sosialisering.

– Det er mange barn i Oslo som ikke behersker norsk godt nok når de starter i skolen, noe som gir et læringshandikap. Regjeringen vil sende et viktig signal om de velger å videreføre og utvide prosjektet, sier Hauglie.

Regjeringsplattformen slår fast at språkopplæringen for alle med minoritetsbakgrunn skal styrkes, og gratis kjernetid i barnehage skal kobles til krav om deltakelse i aktivitet eller norskopplæring.

– Funnene i rapporten var gledelig, og vi tar med oss resultatene videre i integreringsarbeidet, sier Horne.

70 millioner kroner er brukt på prosjektet på landsbasis. (NTB)