UTVIDER: Drammen kommune utvider tilbudet om gratis barnehage for barn av lavtlønte. Fra nyttår økte inntektsgrensen fra 358.000 til 405.000. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Flere gratisplasser

Gode erfaringer med gratis barnehageplass til familier med lav inntekt gjorde at foreldrenes inntektsgrense ble hevet i 2015.

– Målet for satsingen er økt deltakelse, bedre integrering, bekjempelse av barnefattigdom og bedre språkutvikling, forklarer rådgiver i Drammen kommune Bjørg Fladeby.

Det startet som et forsøk i bydel Stovner i Oslo. Der innførte regjeringen gratis kjernetid for de eldste barnehagebarna i 2006 for å øke deltakelsen blant minoritetsspråklige. Senere ble ordningen utvidet til bydeler med mange innvandrere også i Bergen og Drammen.

Siden oktober 2014 har gratis barnehage for alle i Drammen – med inntekt under 4 G – erstattet ordningen med gratis kjernetid for barn i bydelene Fjell og Strømsø. Det var Drammen som tok initiativet til utvidelsen, i et møte med barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne (Frp) i 2013.

God virkning

Fra 2014 til 2015 ble inntektsgrensen økt fra 358.000 til 405.000. Det er krav om at begge foreldre skal være i aktivitet, om familien skal få gratis barnehage.

– Aktivitetskravet ligger i en av føringene fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Alle de 330 barna som hadde gratis barnehageplass i 2014 hadde foreldre som jobbet, drev med utdanning eller var i Nav-tiltak. Ordningen innfrir målet om å få flere innvandrerkvinner til å delta i samfunnet, sier Fladeby.

Godt resultat

Hun viser til at foreldre, som ikke allerede er i aktivitet, settes i gang med norskkurs. I praksis har dette vist seg stort sett å gjelde mødrene.

En rapport fra Fafo og Statistisk sentralbyrå fra 2014 konkluderte med at gratis kjernetid i barnehagene økte barnehagebruken blant barn med innvandrerbakgrunn med 15 prosent. Det gjorde at færre hadde problemer på skolen grunnet manglende norskkunnskaper.