Innenriks

– Får se hvor modige Norge er

Statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen må sikre at Edward Snowden trygt kan komme til Norge, krever Bjørnson-Akademiet.

1 av 2

I går ble det kjent at Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet gir årets Bjørnson-pris til den amerikanske varsleren Edward Snowden, som i dag lever i politisk asyl i Russland. Akademiet jobber nå iherdig for at Snowden skal komme til Molde i september for å motta prisen.

– Snowden selv vil komme. Hvis han får garanti om at han kan ferdes fritt til Norge, sier president i akademiet, Hege Newth Nouri.

LES OGSÅ: Sprengstoff om Snowden

Slik kan han komme

Snowden er siktet for spionasje og tyveri i USA og er etterlyst internasjonalt.

Akademiet har derfor fått hjelp av jurister til å vurdere hvordan Snowden trygt kan komme til Norge. Juristene peker på to forhold i norsk lovverk de mener taler for Snowdens norgesvisitt:

  • Pass: Snowdens pass ble i 2013 annullert av amerikanske myndigheter. Men Utlendingslovens paragraf 8 åpner opp for at UDI i særlige tilfeller kan frita en utledning kravet om pass.
  • Utlevering: Norge og USA har utleveringsavtale, men i Utleveringslovens paragraf 5, heter det at en utlevering ikke kan skje for en politisk forbrytelse.

– Det vi har sett på så langt er hvorvidt Norge har adgang til å utlevere Snowden til USA om han kommer til Norge. Vår vurdering er at man ikke har adgang til det. Dette fordi Snowden er siktet for et forhold av overveiende politisk karakter. Den reelle vernede interessen bak lovbruddet som påberopes er USAs statlige interesser, sier advokat Emanuel Feinberg hos Schjødt, som er en av juristene som har vurdert saken på vegne av akademiet.

LES DAGENS LEDER: Snowden til Norge

Følg oss på Twitter og Facebook!

Bønn til regjeringen

Akademiet har også sendt et brev til statsministeren og justisministeren. Her ber de ministerne sikre at Snowden kan komme til Norge og motta prisen uten å bli utlevert til USA.

– Vi mener det er en naturlig adressat for vår henvendelse. Noen må garantere for hans sikkerhet mens han er i Norge. Nå gjenstår det å se hvor modige Norge er, sier Newth Nouri.

LES OGSÅ: Nominerer Snowden til fredsprisen

Viser til UDI

Justisminister Anders Anundsen sier til Dagsavisen at UDI er rette fagmyndighet for spørsmål om visum og innreise til Norge, og at påtalemyndigheten må svare på spørsmål om utlevering.

– Jeg vil ikke ta over saksbehandling for enkeltsaker. Denne saken vil bli behandlet på lik linje med alle andre saker av samme type, sier Anundsen som ikke kommenterer hvorvidt det finnes lignende tilfeller som Snowdens.

– Synes du personlig Snowden bør komme til Norge å motta pris?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Anundsen. UDI har ikke besvart Dagsavisens henvendelse.

LES OGSÅ: Mente frakt av Snowden-data var terror

Bør utleveres

Få politikere fra regjeringspartiene ønsket i går å uttale seg og viste til justisdepartementet. Michael Tetzschner (H), som har uttalt at dersom Snowden satte sine føtter på norsk jord, burde Norge arrestere ham og utlevere ham til USA, sier imidlertid han ikke har endret oppfatning.

– Enhver organisasjon må gi pris til hvem de vil, men vi lever i en rettsstat hvor lovene gjelder alle. Nåværende lovgivning har jeg ytret meg om før. Den vil være til hinder om at folk som er under etterforskning kan reise fritt, sier Tetzschner.

Heller ikke Arbeiderpartiets Hadia Tajik ønsket å utdype hva de mener om saken.

– Det er opp til den enhver tid sittende regjering å ta stilling til slike saker, og Ap er for tida ikke i regjering, sier Tajik.

LES OSGÅ: Jurister mener Snowden må få fredsprisen

– Velkommen!

Nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell, som har snakket med Snowden privat, mener det politiske Norge må brette opp ermene og jobbe for at Snowden kommer til Norge.

– Visum og politibeskyttelse kan ikke vi stå for, men den politiske beskyttelsen et bredt politisk flertall kan gi, kan være sterk, sier Solhjell til Dagsavisen.

Resten blir opp til regjeringen.

– Jeg forventer at regjeringen ikke lar sin eventuelle uenighet med Snowden eller deres forsiktighet overfor USA, overstyre. Jeg kan ikke akseptere at hvorvidt en person får komme til Norge og motta en pris eller ikke, styres av diplomatiske interesser, sier Solhjell.

Han får støtte fra Venstre:

– Vi er positiv til at Snowden bør komme få komme hit og motta prisen. Det anføres gode argumenter i brevet fra Bjørnson-Akademiet. Vi har riktignok en utleveringsavtale med USA, men den har også begrensninger og vilkår som må oppfylles, sier Iselin Nybø.

LES OGSÅ: Varsler om overvåking av epost

– Vårt syn på Snowden er ikke endret

USA vil ha Edward Snowden fortest mulig på amerikansk jord.

Dagsavisen har vært i kontakt med USAs ambassade i Oslo med spørsmål om hvordan de vil forholde seg til et eventuelt norgesbesøk fra Edward Snowden.

Kommunikasjonsrådgiver ambassadør til Norge, Marit Andersen, skriver i en e-post at:

"Vårt syn på Snowden har ikke endret seg: Snowden er siktet for å ha lekket hemmeligstemplet informasjon og han straffeforfølges i USA. Han oppfordres til straks å returnere til USA, der kommer han i en eventuell strafforfølgning til å innrømmes den rett som alle har til rettferdig rettergang".

USA har siktet Snowden for spionasje og for å ha stjålet hemmelige dokumenter. De krever ham utlevert.

NB: Dagsavisen skrev først at svaret fra den amerikanske ambassaden kom fra fungerende ambassadør Julie Furuta-Toy. Det var feil, det skulle tilskrives kommunikasjonsavdelingen på ambassaden.