Innenriks

- Åpnet arkiv beriker oss

Et åpent landssvikarkiv vil berike vårt syn på okkupasjonsperioden, mener direktør for HL-senteret Guri Hjeltnes.

 

Direktør for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Guri Hjeltnes, satt i Riksarkivets arbeidsutvalg som anbefalte at rettsdokumentene etter landssvikoppgjøret skulle åpnes for innsyn.

- Vi anbefalte offentlig innsyn fordi dette materialet har passert grensen for taushetsplikt med god margin. I år er det 70 siden frigjøringen og 75 år siden Tyskland okkuperte Norge. Tiårene som har gått har medvirket til at menneskene som har sine saker i arkivmaterialet har fått den beskyttelsen de har krav på. 2015 gir en god anledning til å åpne arkivet for innsyn, sier hun.

 

Bekrefte og avkrefte

- Okkupasjonsarkivene stammer fra en periode med en helt spesiell interesse for offentligheten. Når kildene er åpne og tilgjengelige, gir det mulighet til å verifisere eller avkrefte opplysninger. Da får samfunnet en god og opplyst debatt, sier Hjeltnes.

Hun tror muligheten for innsyn i arkivmaterialet kan gi endret syn på okkupasjonen.

- Mange kan nok få seg en overraskelse om folk i familien, fordi familiemedlemmer kan ha vært mer eller mindre aktive aktører enn man har trodd. Det vil være viktig å få bekreftet, avkreftet eller korrigert opplysninger og rykter, sier Hjeltnes.

Hun mener rettsdokumentene fra landssvikoppgjøret er en gullgruve for forfattere, journalister og forskere.

- Over tid tror jeg mer tilgjengelig materiale vil gi nye prosjekter og bøker som beriker vårt syn på okkupasjonsperioden. Andre lands journalister, forfattere og historikere misunner oss for landssvikarkivet i Norge, sier Hjeltnes.

 

Enige om innsyn

Hjeltnes peker også på at mange personopplysninger fra materialet allerede offentlig kjent etter tiår med bøker og forskning.

- Var det noe som talte imot innsyn?

- Sensitive opplysninger og personvern må alltids ta hensyn til, og var noe vi diskuterte i arbeidsgruppa. Men det var stor enighet om at det er på høy tid å åpne arkivet. Det tror jeg også Riksarkivaren hadde forventet, sier Hjeltnes.

- Kan det komme negative reaksjoner?

- Noen synes landssvikarkivet ripper opp i gamle sår, og at innsyn fortsatt er for tidlig. Det har jeg respekt for.

Nyeste fra Dagsavisen.no: