Innenriks

Rådyrt å ta skaden på forsikringen

BILKASKO: Det er rådyrt å la forsikringsselskapet betale skade på bilen din hvis du har lav bonus.

De som har eid bil i kort tid må fort ut med over 50.000 kroner til forsikringsselskapet samme hvor liten skaden er. De betaler tilbake til forsikringsselskapet i form av egenandel og høyere forsikringspremie. Det siste rammer hardest.

Så dyrt er det

Følgende eksempel viser hvor dyrt det er å ta en skade på forsikringen:

Du mister 30 prosentenheter i bonus i stedet for å rykke opp 10 ved å la forsikringsselskapet betale skaden. Premie før bonus for en liten Golf TSI, 2010 modell, med 1,4 liters motor er hos flere selskaper rundt 20.000 kroner. Bonustapet gjør at en bileier med 30 prosent bonus får økt sitt totale premiebeløp med 48.000 kroner i årene som kommer hvis han eller hun lar forsikringsselskapet dekke skaden. I tillegg må vedkommende betale egenandel. Hvis han eller hun har 6.000 kroner i egenandel, blir kostnaden 54.000 kroner. (Se tabellen over bonustap.) Jo høyere bonus du har, jo mindre blir tapet.

Mottrekkene

Et mottrekk er å sette opp egenandelen kraftig. Neste mandag viser denne spalten hva du kan spare på en høy egenandel. Da vil du også få grunnlag til å vurdere om du kan sjanse på å øke egenandelen kraftig hvis du har lite med penger.

Forsikringsekspert Egil Waldeland i Norsk Familieøkonomi peker på at et annet mulig mottrekk for deg som har lav bonus og gammel bil, er å skifte over til delkasko. Det er billigere, men også her tjener du deg opp bonus. Dette er altså en måte å opparbeide seg bonus på uten at det koster skjorta. Du får 10 prosent i bonus for hvert år du ikke belaster forsikringen med skade. Har du for eksempel 30 prosent i bonus og kjører gammel bil i tre år til, er du oppe på 60 prosent bonus.

Du beholder bonusen du har opparbeidet deg på delkasko hvis du senere kjøper en nyere bil og tar full kasko på den.

- Vær imidlertid klar over at ulempen med delkasko er at du på langt nær har samme dekning som full kasko. Krasjer du og bilen blir totalskadd, må du dekke hele tapet selv hvis kollisjonen var din feil. Derfor vil det være svært risikofylt å nøye seg med delkasko på en relativt ny bil, sier Waldeland.

Bonustap

Tabellen viser hvor mange bonuspoeng du taper på å la forsikringen dekke en skade. Slik bruker du tabellen:

Gå inn på den bonusprosenten du har og gang tapte bonuspoeng med årspremien før bonus. Har du 30 % bonus, ganger du med 2,4 (som er det samme som å plusse på 240 %) - se tabellen.

(Premie før bonus kan du regne deg fram til ved å dele årspremien på prosentandelen du betaler. Har du 30 % bonus, betaler du en andel på 70 % - som er det samme som 0,7). Hvis du betaler 14.000 kroner når du har 30 % bonus, finner du premien før bonus sånn: 14.000 kr/0,7 er 20.000 kr.

Bonustapet er 20.000 kr x 2,4, som er 48.000 kr.

Ring og kontroller

Det er svært mange komponenter som beregnes for å komme fram til en pris på forsikringen. Noen av disse komponentene får du ikke bonus på. Derfor blir ikke beregningen av bonustapet 100 prosent riktig, men det blir ganske riktig. Som kontroll bør du ringe forsikringsselskapet og spørre om det lønner seg å ta skaden på forsikringen. Da må du sikre deg at de beregner det totale bonustapet for alle år, og ikke bare tapet fram til du er tilbake på samme nivå som da skaden skjedde.