Innenriks

- Kvinner 
taper på blå 
skattekutt

STATSBUDSJETTET: Kutt i formuesskatt og toppskatt vil være å omfordele fra kvinner til menn, mener SV-leder Audun Lysbakken. - Tull, svarer Høyre.

- Regjeringen lager et spleiselag der særlig kvinner er med på å betale skatteletter til menn, sier SV-leder, Audun Lysbakken.

Den blå regjeringen har lenge varslet et kutt i formuesskatten. Lysbakken har lenge vært mot redusering eller fjerning av formuesskatt og toppskatt, blant annet fordi han mener det innebærer skattelette for de rikeste. Men når de aller rikeste i Norge i all hovedsak er menn mener han at det også vil ramme likestillingen, mener han.

- Alternativet til skattekuttene er investeringer i fellesskap og velferd. Det er flest kvinner som jobber i den offentlige velferden, og det er flest kvinner som benytter seg av den, sier Lysbakken, og legger til:

- Det er godt kjent fra før at regjeringen fører en politikk som øker de sosiale forskjellene i Norge. Men det er ingen som har snakket om hvordan skattepolitikken også øker forskjellene mellom kvinner og menn.

2012-tall fra SSB viser at menn betalte ni milliarder i formuesskatt. Kvinner betalte 4,3 milliarder.

- De rikeste i samfunnet er gjennomgående menn. Det er få kvinner med høye inntekter og store formuer. Det betyr at med regjeringens skattepolitikk er det menn som får og kvinner som betaler, sier SV-lederen.

Oppsiktsvekkende

I sommer skrev avisen VG at finansminister Siv Jensen planlegger å kutte formuesskatten med 0,3 prosentpoeng, og øke innslagspunktet for både formuesskatten og toppskatten. Lysbakken mener kuttene i skattene for de rikeste bare kommer på toppen av annen politikk han mener skrur klokken i likestillingspolitikken tilbake.

- Hvis du ser skattekuttene i sammenheng med likestillingspolitikken som kutt i barnehagene og pappapermen, ser du i sum en politikk som for første gang på mange tiår kan føre til et mindre likestilt samfunn. Det er oppsiktsvekkende, sier Lysbakken.

Arbeidsplasser

Stortingsrepresentant og medlem i finanskomiteen på Stortinget, Heidi Nordby Lunde (H), mener Lysbakken er på villspor når han prøver å se formuesskatten i et kjønnsperspektiv.

- Man kan velge å se alt i et kjønnsperspektiv eller barneperspektiv, eller andre perspektiv. Sånn sett er formuesskatten en rasistisk omfordeling fordi alle de rikeste er hvite. For meg er det bare nok en unnskyldning for å angripe formuesskatten, sier Lunde.

Høyre mener et av hovedargumentene bak å fjerne eller redusere formuesskatten er å bidra til å skape og beholde arbeidsplasser, noe som også vil komme kvinner til gode. De mener skatten skader norsk eierskap av bedrifter.

- Til og med tidligere arbeidsminister Trond Giske og LO-leder Roar Flåthen så også at det var en uheldig virkning, og ønsket å se på alternative former for beskatning, sier hun, og legger til:

- Et annet poeng er at selv om du ønsker å bruke skattepenger på legitime formål, betyr ikke det at det er gitt at skatten er legitim. Gode formål legitimerer ikke nødvendigvis en bestemt skattlegging.

Lysbakken går ikke med på argumentet om at fjerning av formuesskatten er sunt for norske arbeidsplasser og norsk eierskap.

- Formuesskatt er en skatt på eierne, ikke bedriftene. Det betyr at ved å fjerne den vil man gjøre de med store formuer rikere enn de var før, sier han.

stian.fyen@dagsavisen.no