Innenriks

Venstre positiv til ny arbeidsmiljølov

POLITIKK: Venstre åpner for å sikre flertall for regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov, også om KrF eventuelt ikke blir med.

– Dette har vi ventet på lenge. Veldig mye av Venstres program er å finne i regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Venstre er med på retningen, selv om noe går for langt og noe ikke går langt nok. Men det er innenfor hva det bør være mulig å forhandle fram enighet om, sier Venstres medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Sveinung Rotevatn til NTB.

En stemmes overvekt

Han gjør det klart at Venstre kan sikre flertall for å endre arbeidsmiljøloven også dersom KrF skulle finne ut at de ikke vil bli med.

– Vårt mål er å få mest mulig gjennomslag for Venstres politikk. Et bredt forlik vil være å foretrekke, men det viktigste er som sagt gjennomslag for vår politikk.

Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har til sammen 86 mandater på Stortinget, altså ett mer enn det som trengs for å sikre flertall.

Avtalen intet hinder

Samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF regulerer både formen på samarbeidet mellom regjeringen og samarbeidspartiene, og inneholder samtidig formuleringer om konkret politikk. Avtalen er ikke til hinder for at Venstre kjører solo og stemmer sammen med regjeringen uten at KrF er med på endringer i arbeidsmiljøloven, mener Rotevatn.

– Samarbeidsavtalen er rundt formulert på dette politikkområdet. Det betyr at en står relativt mye friere i Stortinget, sier han til NTB.

Kortere natt

Rotevatn understreker at hans velvilje ikke betyr det samme som at regjeringen har fri bane.

– Det skal forhandles om en helhet. Venstres program er ikke noe regjeringen bare kan plukke kirsebær fra, sier Rotevatn.

– Økt adgang til søndagsjobbing er bra, men vi savner utvidelse av normalarbeidsdagen. Vi vil flytte starten på natta fra klokka 21 til midnatt. På den annen side må noen av forslagene balanseres bedre. For eksempel må adgang til snittberegning av arbeidstiden kombineres med at man strammer inn reglene for hva som er en særlig viktig, uavhengig stilling – som i dag er en gråsone, sier Rotevatn.

Videre vil Venstre gi midlertidig ansatte rett til fast stilling etter to år, og ikke fire, slik reglene er i dag.

Venstre ønsker dessuten en styrking av Arbeidstilsynet.

– Det må være en forutsetning når man åpner opp såpass mye, sier han.

Oppsiktsvekkende fra LO

Rotevatn sier at arbeidstakernes kritikk av prosessen er oppsiktsvekkende. LO-leder Gerd Kristiansen reagerer med forargelse på at forslagene kommer nå, etter at lønnsoppgjøret er i havn og rett før sommerferien, mens Unio-leder Anders Folkestad kaller det hele for et varslet bakholdsangrep.

– Det bør jo ikke overraske noen at et politisk valgt flertall ønsker å gjennomføre politikken de er valgt på. Men det virker som om spesielt LO opplever det som uvant å ikke lenger sitte i regjeringskontorene med fullmakt til å godkjenne forslag før de sendes ut på høring, sier Rotevatn til NTB.