Innenriks

Brannmenn kjemper for skadeerstatning

YRKESSKADE: Brannmenn som er rammet av kreft som en følge av yrket, må selv bevise sammenhengen for å få erstatning.

For to år siden ble brannmann Terje Sørensen (52) ved Nedre Romerike brannvesen rammet av prostatakreft. Nå kjemper han en kamp for å bevise at jobben som røykdykker er en årsak til kreftsykdommen.

Les også: Økt kreftfare for brannmenn

Må bevise

- Jeg må nærmest bevise hvilken brann jeg fikk prostatakreft i, sier brannmannen med over 30 års fartstid i etaten.

Nå har han vært gjennom 35 strålinger, og det virker som om kreften er på retur. Men han er fortsatt ikke helt frisk.

- Men jeg ser lyst på livet, og det er mye takket være Brannmenn mot kreft, ikke minst deres støtte og engasjement, sier han.

I går overleverte Brannmenn mot kreft, i regi av Bergen brannvesen, sammen med rundt 100 brannmenn og kvinner, krav om at yrkesskadelovgivningen må endres. De krever også en nasjonal yrkeshygienisk standard i alle brannstasjoner. Kravene ble overrakt til lederen av helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Arve Kambe (H).

Gruppen ønsker at de som rammes av kreft som en følge av yrket som brannmann- eller kvinne, skal slippe å kjempe for å få yrkesskadeerstatning.

Dette var også målet med en sykkeltur som 21 brannmenn startet fredag fra Bergen til Oslo. På Sollihøgda ble de møtt av 30 syklister fra Oslo brann- og redningsetat, som fulgte dem det siste stykket mot Stortinget, hvor kolleger fra Oslo og nærliggende brannvesen møtte dem.

Påfører seg fare

- Samfunnet må ta ansvar for å sikre at brannfolk som får diagnostisert kreft som et resultat av eksponering i yrkesutøvelsen, får yrkesskadeerstatning, sier brannmann og leder i Brannmenn mot kreft Tommy Kristoffersen.

- Brannvesenet er en viktig del av beredskapen i Norge. De er hverdagsheltene dersom det smeller. Når de kommer med faglig dokumentasjon på økt kreftfare på grunn av jobben, må vi lytte. De påfører seg selv fare for å ta vare på andre, og det gjør inntrykk, sier Arve Kambe til Dagsavisen.

Lovendring

Fagforbundet, som er fagorganisasjonen til de fleste brannfolk i Norge, har lenge jobbet for å få til dette, men det er fortsatt en lang vei å gå.

Bjørn Rønning har 30 års erfaring som brannmann i Trondheim, er i dag brannsjef i Stjørdal og leder av Norsk Brannvernforum.

- Vi har lenge jobbet med å snu bevisbyrden, slik at det blir forsikringsselskapene som må bevise at sykdommen ikke skyldes yrket, sier han.

Brannmenn dekkes av Folketrygdloven og av yrkesskadeforsikringen.

- Brannfolk er i en slags mellomstilling. Svært skadelig påvirkning i yrket kan medføre at det godkjennes. På den andre siden gir ikke belastningslidelser og farefullt arbeid over lang tid dekning. De må bevise at det er faren ved yrket og ikke noe annet som har gjort dem syke, og det kan være vanskelig, sier advokat og partner i Codex Advokat Oslo, Thorsteinn Skansbo, som arbeider med forsikring- og erstatningsrett.

- Brannfolk gjør en viktig, samfunnsnyttig oppgave, og de burde få slippe å kjempe en slik kamp hvis de blir kreftsyke. Derfor bør det en lovendring til hvor kreft godkjennes som yrkessykdom for brannfolk og bevisbyrden snus, sier advokaten.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: