Innenriks

- Et B-stempel på 
en viss type mennesker

KIRKEMØTET: Pinlig og uforståelig, mener Per-Kristian Foss om Kirkemøtets nei til å vie homofile par. Nå vurderer han sterkt å melde seg ut av Kirken.

- Dette er et slag i ansiktet på homofile og lesbiske, som ønskes velkommen i kirken, både gjennom dåp og konfirmasjon, men ikke når ekteskap inngås. Det er å sette et B-stempel på en viss type mennesker, sier Per-Kristian Foss til Dagsavisen.

Foss, som har vært en av Høyres mest sentrale politikere de siste tiårene, tiltrådte som riksrevisor på nyåret. Kraftsalven ovenfor er en reaksjon på at Kirkemøtet denne uka sa nei til at homofile kan gifte seg i Den norske kirke.

- Jeg synes det er pinlig at Kirken krangler om et sånt tema, som egentlig går mellom bibeltolkning og virkelighet, når de vet at bibeltolkerne likevel er i mindretall om noen år, sier Foss.

Les også: Ber Kvarme åpne domkirken

Likeverdig

Forslaget om vigselsliturgi for likekjønnede ble forkastet med 64 mot 51 stemmer. Kompromissforslaget om aksept for to syn på ekteskapet og innføring av forbønnsliturgi ble også forkastet med liten margin.

Aldri før har kirken vært så nær å slippe til bryllup for homofile. Likevel er nederlaget ekstremt skuffende for alle som har kjempet for en rausere folkekirke. Så også for Foss.

Han inngikk i sin tid partnerskap med Jan Erik Knarbakk på ambassaden i Stockholm, og omgjorde partnerskapet til ekteskap da partnerskapsloven ble opphevet.

- Det var en svært lite høytidelig handling. Vi sendte et skjema til Skatt øst, og fikk et skjema tilbake med et stempel.

- Ville du ha giftet deg i Kirken hvis Kirkemøtet hadde sagt ja?

- Ja, det tror jeg. Det ville ha vært en bekreftelse på at man blir behandlet likeverdig etter både dåp og konfirmasjon. Det er jo rart at kirken gjerne vil begrave deg når du dør, men ikke la deg inngå et livslangt ekteskap, sier Foss.

- Det er ingen tvil om at Kirkens plass hos folk flest er blitt svekket. Og dette er bare en måte å øke antall utmeldinger på. I så måte er det helt uforståelig, legger han til.

Utmelding eller ikke

Mye tyder på at Foss får rett. Etter at Kirkemøtet sa nei til at homofile kan gifte seg i Den norske kirke har 17.600 personer klikket seg inn på Kirkens egen side for utmeldinger.

Debatten raser i sosiale medier. Flere oppfordrer folk til å melde seg ut.

- Det er storm om dette nå, og vi kommer til å merke at det er flere utmeldelser, sier Siv Thompson, seniorrådgiver i Den norske kirkes kommunikasjonsavdeling.

Flere har offentliggjort at de nå melder seg ut av kirken i protest mot Kirkemøtets vedtak, deriblant tidligere Ap-politiker Håkon Haugli, som nå er direktør i Abelia. «Tiden er moden for utmelding. Kan ikke tilhøre organisasjon som jevnlig, ved håndsopprekking sorterer i første- og annenrangs», skriver Haugli på Twitter.

Andre trekker også fram at dersom de som kjemper for homofiles rettigheter nå melder seg ut av kirken vil man aldri få til endringer. Bli og kjemp, lyder derfor oppfordringen fra blant andre Åpen kirkegruppe.

I tenkeboksen

Per-Kristian Foss er i tenkeboksen.

- Jeg skjønner de som forlater Kirken, og jeg er på nippet til å besøke sognepresten for å levere mitt utmeldingsskjema, men jeg går og tenker på om jeg skal gi det enda et par år, sier Foss.

Han tror han kommer til å oppleve at han får gifte seg med mannen sin i Kirken.

- Ja, det vil bare ta litt tid. Flere må melde seg ut først, sier Foss.

Han mener det må et slikt kraftig signal til for at Kirkemøtet, på et senere tidspunkt, sier ja til ekteskap mellom likekjønnede i Kirken.

- Jeg skjønner at mange føler man har nådd langt, men jeg trodde ærlig talt at man hadde nådd lenger. Særlig når et flertall av biskopene tilrår en egen vigselsordning for homofile og lesbiske, sier Foss.

Han tror mange prester i Oslo kommer til å være ulydige, både mot Oslo-biskop Ole Christian Kvarme (som selv ikke vil vie homofile), og mot Kirkemøtets flertall.

- Det er bare på den måten man får til en endring. Men det er trist å se på en kirke som må slepes etter samfunnet, sier Per-Kristian Foss.

- Trist

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre ønsker ikke å råde folk verken til å forlate eller bli i kirken. Han mener folk må få bestemme selv hvorvidt de ønsker å være medlem. Men han kaller vedtaket for trist.

- Når jeg mener det er trist er det fordi det etterlater et signal om at kirken oppfattes som avvisende for mennesker som søker kirken, men som ikke blir tatt imot, sier Støre

Han vil ikke bruke de samme sterke ordbruken som Foss.

- Men jeg mener at en kirke bygget på et inkluderende budskap inntar en avvisende holdning overfor mennesker som ønsker kirkens tilhørighet. Det syntes jeg er en trist motsetning i en tid hvor det inkluderende budskapet er nødvendig i mange sammenhenger.

samfunn@dagsavisen.no