Innenriks

400.000 er digitale analfabeter

DATA: Nettbruk er blitt en forutsetning for å delta i samfunnet. Men fortsatt er over 400.000 nordmenn over 55 år aldri på internett.

- Disse, som i all hovedsak er eldre mennesker, blir diskriminert. Også av det offentlige, sier styreleder Ingeborg Moræus Hanssen i Seniornett til Dagsavisen.

Disse 400.000 har ikke muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med dem som bruker internett, mener hun.

Pluss 200.000 sjeldne brukere

Seniornett baserer seg på tall fra Statistisk sentralbyrå og fra Danmark og Sverige:

* 400.000 nordmenn opp til 79 år bruker ikke internett. Det finnes ikke statistisk materiale for nordmenn og nettbruk i høyere alder enn dette.

* Beregninger basert på tall for dansker og svensker over 80 år viser imidlertid at anslagsvis 200.000 nordmenn over 80 år knapt bruker internett. Disse har vært inne på nettet én gang de siste tre månedene, men bruker ikke internett aktivt.

* Totalt er det dermed trolig 600.000 nordmenn over 55 år som aldri eller sjelden bruker internett.

- Vi er noe bedre enn Danmark og Sverige i nettbruk, og ut fra deres statistikk har vi kommet til at rundt 200.000 nordmenn over 80 år ikke er på nett. Disse kommer i tillegg til de 400.000 under 79 år, sier daglig leder Tore Langemyr Larsen i Seniornett til Dagsavisen.

Styreleder Ingeborg Moræus Hanssen mener det er et offentlig problem når statenforventer at alle skal bruke internett, men samtidig ser bort fra at nærmere 600.000 ikke gjør det.

- Det er en offentlig oppgave å få disse på nett. Man kan ikke vente på at de skal dø, sier hun.

- Det forutsettes at man har kontakt med det offentlige på nettet. Enten det er skatteetaten, Nav, banken, legen eller andre offentlige etater, sier Hanssen.

87 år og nettbruker

Trygve Davidsen i Oslo, snart 88 år gammel, er aktiv nettbruker.

- Jeg hadde ikke greid meg uten nettet i dag, sier Davidsen til Dagsavisen.

- Jeg tror nok mange eldre ser på dette med nettet som noe skummelt og komplisert. Mange hører forskrekket på når jeg forteller dem om hvordan jeg bruker nettbank, snakker med familien og leser avisen på nett, sier han.

Davidsen bor på Kampen Omsorg +, hvor alle beboerne har sitt eget nettbrett.

- Men jeg foretrekker PC. Jeg har en laptop med en 24 tommers skjerm, som gjør at jeg får alt opp i stor skrift og gjør det lett å lese. Men nettbrettet er veldig bra for interne ting her på Kampen Omsorg, sier han.

Vil halvere antallet

Seniornett har i snart 15 år jobbet aktivt for å få eldre mennesker på nettet. Men det koster.

- I disse årene har vi flydd rundt til de forskjellige departementene for å få midler, sier Hanssen.

Seniornett får om lag 3,2 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet i året.

- Vi sitter på nøkkelen og vet hvordan dette skal gjøres. Det vi trenger, er penger. Får vi det, kan vi sette i gang opplæring av eldre over hele landet raskt, sier hun.

Også den nye regjeringen er opptatt av at flest mulig skal komme seg på internett.

- Det er bra for moderniseringen av offentlig sektor at flest mulig eldre tar i bruk de mulighetene som finnes på nettet. Derfor er kompetanseheving på det digitale området, slik Seniornett jobber med, en verdifull og viktig aktivitet, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunaldepartementet til Dagsavisen.

- Regjeringen er opptatt av å redusere de digitale skillene i samfunnet. Digitale skiller henger nært sammen med sosiale skiller som utdanning, inntekt, nasjonalitet, yrkestilknytning og til dels også alder. I stortingsmeldingen «Digital agenda» er det i løpet av en femårsperiode en målsetting å halvere antallet som ikke er på internett. Departementet har ansvar for å sette i gang arbeid og initiativ som støtter opp om dette og for å koordinere arbeidet, som går på tvers av andre departementers områder og involvere­r frivillige organisasjoner, sier Chaffey.

tom.vestreng@dagsavisen.no

SENIORNETT

Seniornett Norge er en ideell forening, stiftet i 1997, som arbeider for at seniorer (55+) skal delta aktivt i informasjonssamfunnet.

Har som mål at alle seniorer i Norge skal være, eller få mulighet til å være, fortrolige med moderne informasjonsteknologi.

Har om lag 7.000 medlemmer og 126 klubber i alle fylker.

Seniornett holder kurs og har utarbeidet kursmateriell som passer for seniorer.

Tildelt Folkeopplysningsprisen for 2012. Prisen fikk de for arbeidet med å få dem over 60 aktive på Internett.

Kilde: Wikipedia

Nyeste fra Dagsavisen.no: