Innenriks

Foreslår lobbyregister

KUNDELISTER: Venstre foreslår å innføre et lobbyregister for dem som melder overgang fra kommunikasjonsbransjen til politiske stillinger i partier som er i posisjon.

Venstres stortingsrepresentanter Pål Farstad (t.v.), Terje Breivik og Abid Q. Raja foreslår i kjølvannet av debatten rundt statsråd Sylvi Listhaugs overgang fra PR-bransjen til regjeringen at det opprettes et lobbyregister. FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX

Tre av Venstres stortingsrepresentanter står bak forslaget, som ble fremmet for Stortinget torsdag. De viser til at åpenhet er en viktig premiss for et levende demokrati og at Venstre har lang tradisjon for å ønske åpenhet og innsyn i politiske prosesser og i forvaltningen.

Et lignende forslag fra Venstre ble nedstemt i forrige periode, men inspirert av Sylvi Listhaug-saken forsøker partiet seg på omkamp i et nytt storting.

– Et offentlig tilgjengelig lobbyregister bør inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder, og hvem lobbyisten representerer, skriver de tre representantene Abid Raja, Terje Breivik og Pål Farstad.

Todelt

Forslaget er todelt. Venstre ber Stortingets presidentskap om å utarbeide forslag til registreringsordning for personer som vil forsøke å påvirke saker under behandling. Partiet vil dessuten at Stortinget ber regjeringen utarbeide en lignende ordning for dem som oppsøker politisk ledelse i departementene i tilsvarende ærend.

– I den siste tiden har det vært diskusjonen om overgang fra en bransje innen politisk kommunikasjon til politiske stillinger i posisjon, og fra regjering og storting til andre yrker, sier Raja.

Les også: - Listene eller Listhaug må ut

Støtter ikke Ap-forslag

Venstre synes ikke noe om forslaget fra kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap). Han vil begrense innsynet til medlemmene av denne komiteen, men ellers ikke offentliggjøre dem.

– Vi er enig i intensjonen om å hindre uklare grenser mellom politiske ledelse, stortingsrepresentanter og andre samfunnsaktører. Men et lobbyregister vil være en mer hensiktsmessig løsning, heter det i Venstres forslag. (NTB)