Innenriks

Leger forlater gigantsykehuset

Siden sammenslåingen av Oslo-sykehusene i 2009 har flere nøkkelpersoner og ledere flyktet.

- Jeg sluttet i protest mot omstendighetene rundt sammenslåingen, sier Marit Hellebostad til Dagsavisen.

Hun er seksjonsoverlege med ekspertområdene kreft og blod, og jobbet ved Barnesenteret på Oslo universitetssykehus (OUS) avdeling Ullevål inntil november i fjor. Hoveddelen av fagekspertisen på barnemedisin er i ferd med å flyttes til Rikshospitalet, men Hellebostad sa heller opp jobben enn å bli med på flyttelasset. I dag jobber hun ved barneavdelingen på Drammen sykehus.

Hun er ikke alene om å forlate gigantsykehuset etter sammenslåingen.

Lederflukt

Dagsavisen kjenner til over ti tilfeller av leger i lederposisjoner ved OUS som har sagt opp som følge av fusjonstrøbbel. Det mest anerkjente eksempelet om lederflukt ved OUS er tidligere sykehusdirektør Siri Hatlens avgang i juni i fjor. Da Siri Vedeld Hammer, daværende klinikkleder ved kirurgi og nevrofag, trakk seg i november i fjor, begrunnet hun avgangen med personlige hensyn. Legene som arbeidet under henne var imidlertid klare på at Hammer valgte å gå på grunn av urealistiske innsparinger pålagt henne av øverste hold.

Dagsavisens gjennomgang viser at flest oppsigelser finner sted på avdelingsnivå, men at også sykepleiere «på gulvet» sier stopp som følge av sammenslåingsproblemer.

Forlot kaoset

Marit Hellebostad bekrefter dette.

- Jeg tror det er en trend. Mange har gått allerede på grunn av fusjonen. De har forlatt den synkende skuta.

Da hun sa opp jobben ved OUS i fjor hadde hun havnet i en fortvilt arbeidssituasjon.

- Jeg var ikke i stand til å gjøre en god jobb under disse betingelsene, og mistet fullstendig kontrollen. Jeg var sterk tilhenger av å samle hele barnemedisinen, men ikke å plassere en seksjon her og en seksjon der, slik det blir nå. Plassforholdene er ikke til å leve med, og dette vil gå ut over pasientsikkerheten. OUS burde ha bygd et helt nytt barnesykehus som rommer alt.

«Toppen av isfjellet»

Thore Henrichsen jobbet som overlege ved Barnesenteret på Ullevål sykehus sammen med Hellebostad. Han var med på å bygge opp landets første barneintensiv gjennom 12 år. I 2011 sa han opp jobben.

- Jeg følte at jeg måtte ofre faget mitt ved OUS, og det var jeg ikke interessert i. Så jeg byttet til Drammen sykehus. Der de bygger opp sykehuset i stedet for ned, sier han til Dagsavisen.

Henrichsens oppsigelse var en reaksjon på flyttingen av deler av pediatrien i Oslo-sykehusene til Rikshospitalet.

- Det var et frivillig valg, samtidig som jeg sa fra at jeg går fordi prosessen er for dårlig og man gjennomførte tiltak uten å ha gjort noen evaluering på forhånd. Vi som jobber pasientnært hadde liten eller ingen påvirkning i hvordan fusjonsprosessen skred fram. Administratorene forstår ikke hva klinikerne sier og advarer om. De tar for gitt at det som kommer ovenfra er bokstavelig og må følges.

Overlegen forteller at flere ansatte har gått over til både Ahus og Vestre Viken.

- Det dere ser er toppen av isfjellet, frustrasjonen er unison. Skal man fusjonere, må man fullføre og ikke bare rive opp fagmiljøer.

- Blir dere pålagt munnkurv fra topphold?

- Det usagte, men herskende er budskapet er at vi skal gå tjenestevei, og dermed oppfattes det som illojalt å snakke med pressen, for eksempel.

- Er prosessen ved OUS faglig uforsvarlig?

- Hvis jeg sier at noe er faglig uforsvarlig, betyr det at jeg mener jeg ikke kan fortsette i dette arbeidet slik det er. Konsekvensen er da at det jeg mener er uforsvarlig må rettes, hvis ikke må jeg ta konsekvensen og gå fra stillingen.

Lekkasje

Christian Grimsgaard, hovedtillitsvalgt for legene ved OUS, støtter forklaringene til Hellebostad og Henrichsen.

- Vi mister dyktige fagfolk som synes at dette er et lite fruktbart terreng å jobbe i, og slutter frivillig. De lekker til Lovisenberg, Drammen, Ahus og private sykehus, sier han til Dagsavisen.

Flukten begrenses imidlertid av at det ikke finnes så mange muligheter for sykehusjobber utenfor OUS, og at flere velger å ligge lavt til tross for misnøye.

- Tilbakemeldingene viser at mange er slitne. Det er blitt slitsomt å jobbe på sykehuset etter fusjonen fordi arbeidspresset har økt samtidig som arbeidsmiljøet er blitt dårligere. Det hersker resignasjon og manglende framtidstro i organisasjonen.

samfunn@dagsavisen.no

Tror ikke på lederflukt

Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS), avviser at leder og ansatte flykter fra operasjonssalene, og mener at han jobber ved landets beste sykehus.

Erikstein er ikke enig med de tidligere ansatte som oppfatter personalflukten som en trend.


– Færre slutter
– Vi opplever ikke at dette er noe fenomen. Tvert imot har turnover i vår organisasjon gått ned med tre prosent det siste året. Det betyr at det er færre som sluttet i 2011 enn i 2010, sier han til Dagsavisen.

Det bekymrer ikke Erikstein at ansatte sier opp på grunn av fusjonen.

– Ved OUS har vi 24.000 ansatte. At ti personer valgte å jobbe en annen plass ser ikke jeg som en trend. Dessuten var det et ønske at en del ansatte skulle søke seg til Ahus og Vestre viken på et visst opptaksområde. Av våre ansatte var det 1.000 stykker som søkte seg til Ahus eller til virksomheten de jobbet i ble overført.


Trangt budsjett
Direktøren vedgår imidlertid at sykehuset har hatt noen tøffe år, og har flere foran seg. Dette ser han ikke bort fra at de ansatte merker på kroppen.

– Vi er i en krevende situasjon, og har for høye kostnader til å kunne holde budsjett.

– Hva tenker du om at flere av dine ansatte sluttet som følge av fusjonstrøbbel?

– Jeg har respekt for at man kan se at det er krevende. Men jeg har bare jobbet her i fire måneder, så jeg kan ikke ta ansvar for alt som skjedde i 2010. Jeg snakker med folk både høyt og lavt, og er ikke redd for de ansattes meninger og ønsker en åpenhet rundt driften.


Vil beholde flinke folk
Bjørn Erikstein har ingen planer om å sette i gang en kampanje for å beholde de ansatte med det første.

– Du er ikke redd for å miste dyktig fagpersonell?

– Jeg tror vi er i ferd med å etablere et godt arbeidsmiljø, der de aller fleste synes det er fint å jobbe.

– Når du nå hører hvorfor disse nøkkelpersonene sluttet, vil du da føre en annen strategi framover?

– Det føler jeg at vi jobber med hele tida. Selvfølgelig ønsker jeg å beholde flinke folk. I dag er vi det beste sykehuset i Norge, og det skal vi fortsette med.

ingeborg.huse.amundsen@dagsavisen.no