Innenriks

- Bryter pasientloven

Bent Høie (H) mener at sykehuskaoset i Oslo rammer pasientene, og krever pause for sykehussammen­slåingen.

- Sykehuset følger ikke opp lovkravet til hvordan disse pasientgruppene blir møtt på sykehuset, sier Bent Høie (H), leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

I går skrev Dagsavisen om Ylva (5) som i to år har kjempet mot en kreftsvulst i hodet. Foreldrene Cecilie Dybing og Magne Helander reagerer kraftig på kaos og rutinesvikt på sykehuset, som de mener skyldes sykehussammenslåingen i Oslo.

Bent Høie mener loven er klar på at Ylva skulle hatt én fast lege eller kontaktperson på sykehuset som hadde oversikt over behandlingen. Moren til den lille jenta fortalte i går at hun har blitt kontrollfrik og må passe på mye mer etter sykehussammenslåingen, og at de ansatte på sykehuset glemmer ting.

Familien forteller også om mindre tid med sykepleiere og leger, og at behandlingen oppleves som veldig utrygg. De reiser fra Ahus til Rikshospitalet med journaler og prøvesvar i vesken, og har opplevd at sykepleiere må spørre foreldrene om hva slags medisiner barnet har fått.

Bekymret for barna

Sammenslåingen av Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus til gigantsykehuset Oslo universitetssykehus (OUS) har skapt klagestorm fra både ansatte og pasienter. Bent Høie er bekymret for situasjonen.

- Barn med kreft er den høyest prioriterte pasientgruppen på et sykehus. Hvis ikke sykehuset evner å koordinere sine tjenester og gi barnas familie tryggheten om at det er en person som har oversikt over behandlingsløpet, så får man inntrykk av at det i hvert fall ikke er sånn når det gjelder andre pasienter, sier han.

Nå gjentar Høyre-nestlederen kravet fra de borgerlige partiene om å sette sykehusfusjonen på pause til det kan garanteres for at pasientsikkerheten ivaretas.

Mange klager

Tidligere barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) er opprørt over forholdene Dagsavisen har dokumentert.

- Dette føyer seg inn i rekken av problemer og utfordringer knyttet til sykehusomstillingen, sier hun.

KrFs helsepolitiske talskvinne mener vi nå ser konsekvensene av en dårlig planlagt sammenslåing, og at det er pasientene som får kjenne dette på kroppen. Hun understreker at det er sykehuset som er ansvarlig for å passe på at behandlingsløpet blir fulgt, ikke foreldre, pårørende eller de syke selv.

- Jeg får flere henvendelser fra folk som sier at om de ikke passer nøye på selv, så vet de ikke hva som hadde skjedd. Slik skal det ikke være, sier Dåvøy.

Nå krever hun at sykehusfusjonen blir satt i bero fram til pasientene får et forsvarlig tilbud.

Rot og sommel

Helse- og sosialombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, har stor forståelse for at pasienter og pårørende blir utrygge når de føler at ingen har oversikt over behandlingsforløpet. Hun påpeker at det fra nyttår har vært pålagt å opprette en koordinator for pasienter med behov for kompleks eller langvarig behandling.

- Det er et viktig poeng at det er sykehusets plikt til å informere om dette. Hvis de ikke gjør det, vil jeg oppfordre pasienter og pårørende til å etterspørre en slik koordinator, sier Kristensen.

Hun understreker viktigheten av å ha helsetjenester man føler seg trygg på.

- Vi ser at deler av Oslo universitetssykehus preges av rot og sommel i oppfølging av pasienter. Det skaper frustrasjon og utrygghet hos pasientene. Mange mister tilliten til at man får den hjelpen man skal, sier hun.

Nå oppfordrer helse- og sosialombudet pasienter som ikke får nødvendig oppfølging og støtte til å ta kontakt.

havard.therkelsen@dagsavisen.no