Innenriks

Utested dømt for rasisme

Dørvakten er en norsk statsborger av iransk opprinnelse. Ifølge dommen nektet han 9. desember i fjor fire somaliere og en nordmann adgang til utestedet.

Medlemskap

Dørvakten forklarte at de ikke kunne få servering uten medlemskap.

På vei ut ble de fem stanset av en annen gjest på nattklubben som sa han ikke var medlem men likevel hadde fått servering.

Tingretten kom fram til at utestedet ikke har noen medlemsordning og konkluderte dermed med at det skyldtes rasisme da somalierne ble nektet adgang.

Dørvakten ble derfor dømt til å betale en bot på 7.500 kroner subsidiært 15 dager i fengsel om han ikke betaler boten. Utestedet Down Town er ilagt en foretaksbot på 25.000 kroner fordi det «vil gi et tydelig signal til utelivsbransjen generelt og Down Town spesielt om at det må arbeides systematisk gjennom eksempelvis klare retningslinjer/instrukser og opplæring for å komme slik diskriminering til livs» skriver Avisenes Nyhetsbyrå.

Takker politiet

Leder Akhenaton de Leon i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) takker politiet for innsatsen de gjør for å komme utestedsdiskriminering til livs.

– Bevisstheten hos politiet på dette området har økt betraktelig de siste årene. De har en vilje til å gjøre noe med problemet sier de Leon til Dagsavisen.

Utestedsdiskriminering er en av de første tingene OMOD engasjerte seg i. Selv har de Leon vært utsatt for problemet så mange ganger at han har mistet oversikten.

– Jeg har blitt utsatt for de mest håpløse forklaringer på hvorfor jeg ikke får slippe inn. Jeg har til og med opplevd å være ute med norske venner og være den eneste som ikke får slippe inn.

De Leon mener problemet er minst like utbredt i dag. At mange utesteder eies og drives av personer med minoritetsbakgrunn mener han ikke har gjort situasjonen lettere for personer med utenlandsk opprinnelse.

– Utenlandske dørvakter bruker akkurat de samme argumentene for å la være å slippe inn andre utlendinger.

Han mener personer som opplever diskriminering på utesteder også selv må ta ansvar og alltid anmelde hendelsen til politiet.

Mer fra Dagsavisen