Nyheter

Trøtte lastebilsjåfører mangler hvileplasser: Tafatte politikere får skylda

Det er 50.000 langtransportsjåfører på norske veier, men bare 56 døgnhvileplasser til å dekke sjåførenes primærbehov.

– At det ikke er flere døgnhvileplasser i Norge skyldes tafatte politikere med manglende forståelse for langtransportsjåførenes behov.

Det sier Geir Kvam i Fellesforbundet. Han har jobbet med å få på plass flere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører i snart to tiår.

Yrkessjåførene, enten de kjører lastebiler eller busser, kan ikke kjøre mer enn 4,5 time før de må ha 45 minutters pause (som kan deles på to).

Så kan du kjøre 4,5 time til, men hvert eneste døgn skal du ha minst elleve timer døgnhvile.

Da må lastebilen eller bussen stå parkert med mindre det er to sjåfører som bytter på å kjøre.

Slike parkeringsplasser for store kjøretøy bør også ha toalett og dusjfasiliteter som langtransportsjåførene kan bruke.

– Da jeg begynte å jobbe med døgnhvileplasser 15–20 år siden, var det seks plasser i Norge der sjåførene kunne parkere lastebilene når de skulle sove. Det var én mer enn Luxemburg, forteller Geir Kvam.

Geir Kvam i Fellesforbundet har arbeidet for å få på plass døgnhvileplasser i 15-20 år.

Oversikten fantes på International Transport Forum sine nettsider kalt TransParkEurope.

Noen komplett norsk liste var ikke tilgjengelig på den tiden, men Liv Øvstedal i Statens vegvesen opplyser at det i 2013 var 15 plasser, mens det økte til 45 i 2018.

---

Hva er en døgnhvileplass?

  • Døgnhvileplasser er et tilbud forbeholdt sjåfører på tungtransport som er underlagt bestemmelsene om kjøre- og hviletid.
  • Plassene er vanligvis lokalisert slik at man kan kjøpe mat og drivstoff i umiddelbar nærhet.
  • Alle plassene har dusj, toalett og belysning på parkeringsarealene.

Kilde: Statens vegvesen

---

Tre år senere var det kommet ytterligere sju, mens det per november 2023 er 56 døgnhvileplasser i Norge.

– Målet er minst 80 døgnhvileplasser så raskt som mulig, skriver Øvstedal fra Vegvesenet, i en e-post til Magasinet for fagorganiserte.

Mangler forståelse

Ifølge Geir Kvam var målet å bli ferdig med utbyggingen av de nødvendige døgnhvileplassene innen utgangen av 2023.

Allerede i 2007 bidro han til å få laget en håndbok for døgnhvileplasser. Da representerte han Norsk Transportarbeiderforbund, mens arbeidsgruppen som var initiert av Vegvesenet også hadde representanter fra Norges Lastebileier-Forbund og Yrkestrafikkforbundet.

Håndboken skulle legge føringer for hva en døgnhvileplass måtte inneholde, men til tross for at det mangler 20–30 døgnhvileplasser for å nå målet, er ikke Geir Kvam videre optimistisk med tanke på at målet skal nås raskt.

– I statsbudsjettet står det kun ett sted at det skal komme én ny plass. Med det tempoet blir vi ikke ferdig før i 2055, og det er jo et bevis på at myndighetene ikke vil dekke primærbehovene til langtransportsjåførene, sier Kvam oppgitt.

Han mener tregheten skyldes manglende forståelse fra politikernes side.

– Det er 50.000 langtransportsjåfører på norske veier, men på vinteren møter de låste toaletter på rasteplassene. Tenk om man stengte både toalettene og kantina på Stortinget. Da hadde nok politikerne reagert, fortsetter han.

16 år etter at han begynte arbeidet med døgnhvileplasser, kan han også konstatere at det ikke spiller noen rolle hvilket parti samferdselsministeren kommer fra, eller hvem som er statsminister.

– Det er like tafatt uansett, tordner han.

Underdekket i nord

Heretter blir det imidlertid andre i Fellesforbundet som overtar arbeidet med døgnhvileplasser.

Geir Kvam gikk av med pensjon i slutten av oktober, men innrømmer at nettopp det at man ikke kom i mål med antall døgnhvileplasser før han leverte inn nøkkelkortet sitt, irriterer.

– Dette er den saken jeg synes det er aller verst at vi ikke har fått landa. Det burde vært enkelt å få til, understreker han.

//delivery.youplay.se/load.js?id=568895" class="yp" data-config='{"player":"up","pl":1380,"zone_id":2193,"nt":30,"mute":true,"autoplay":true}'>

Kvam påpeker at det heller ikke går an å unnskylde seg med at det blir mindre godstransport på veiene, siden det er mer miljøvennlig å frakte gods med båt og tog.

– Det ble gjort en bred godsanalyse for noen år siden. Den viste at kun fem prosent av godset kan overføres til tog og båt. Resten vil gå på veiene, og når det blir færre, men samtidig større meierier og slakterier, så blir det mer kjøring. Det samme gjelder når terminaler og lagre blir færre og større. Man trenger ikke mastergrad for å skjønne det, poengterer han.

Aller verst stilt er det i Nord-Norge.

Kjører du E6 til sin ende i Kirkenes, er det kun fire døgnhvileplasser etter at du har passert Innhavet på Hamarøy nord for Fauske.

Fra Innhavet til Kirkenes er det nesten 1200 kilometer om du holder deg på E6.

Det er lengre enn å kjøre fra Bergen til Namsos, via Oslo og Trondheim.

Tidkrevende arbeid

Øvstedal forklarer at det er tidkrevende å få på plass nye døgnhvileplasser, ikke minst siden den nasjonale planen forutsetter at hovedrasteplasser, bensinstasjoner, veikroer og andre tilbud på strekningene inngår for å dekke behovet.

– Det jobbes med løsninger for nye steder og erstatning for avtaler som går ut, men det krever at vi har et avklart budsjett og har personressurser til å følge opp alle områder. Vi har gjennomført dialog med markedet i noen områder, for å få vite mer om hvorfor det er liten eller ingen respons på utlysninger. Det kan være flere grunner til at tempoet har gått ned, men det er nærliggende å tenke at man startet med de enkleste etableringene, og at de neste lokaliseringene er mer krevende. I tillegg begynner avtaletiden en del steder å gå ut, slik at vi jobber parallelt med å lyse ut nye steder og strekninger som har hatt tilbud, avslutter Liv Øvstedal.

56 døgnhvileplasser

Her er Statens vegvesen sin oversikt per 1. november over døgnhvileplasser i Norge.

Østlandet

• E6 Svinesundparken, Halden, Viken, 77 plasser

• E6 Fugleåsen, Ski, Viken, 122 plasser

• E6 Ormlia, Eidsvoll, Viken, 47 plasser

• E6 Minnesund Circle K, Eidsvoll, Viken, 26 plasser

• E6 Rudshøgda, Ringsaker, Innlandet, 20 plasser

• E6 Biri travpark, Gjøvik, Innlandet, 30 plasser

• E6 Vinstra veipark, Nord-Fron, Innlandet, 58 plasser inkludert 18 plasser for korttidsparkering

• E6 Bekkemoen, Dovre, Innlandet, 6 plasser

• E18 Ørje, Marker, Viken, 10 plasser

• E18 Kjellstad sørgående, Lier, Viken, 15 plasser

• E16 Mjøsvang, Vang i Valdres, Innlandet, 15 plasser

• Rv. 3 Myklagard, Løten, Innlandet, 20 plasser

• Rv. 3 Koppang Shell, Stor-Elvdal, Innlandet, 13 plasser

• Rv. 3 Alvdal, Innlandet, 20 plasser

• Rv. 7 Gol sambruksstasjon, Gol, Viken, 21 plasser

• Rv. 2 Kongsvinger (Roverud), Innlandet, 15 plasser

Sørlandet

• E134 Høydalsmo, Tokke, Vestfold og Telemark, 12 plasser

• E134 Edland, Vinje, Vestfold og Telemark, 10 plasser

• E18 Furulund Kro & Motel, Sandefjord, Vestfold og Telemark, 30 plasser

• E18 Langrønningen Circle K, Bamble, Vestfold og Telemark, 25 plasser

• E18 Grenstøl St1, Tvedestrand, Agder, 30 plasser

• E18 Horisonten, Lillesand, Agder, 18 plasser

• E18 Lillesand YX, Agder, 25 plasser

• E18 Lillesand Circle K, Agder, 10 plasser

• E18 Lonelier, Kristiansand, Agder, 25 plasser

• E39 Livold Circle K, Lindesnes, Agder, 10 plasser

Vestlandet

• E16 Dale Shell, Vaksdal, Vestland, 10 plasser

• E16 Skulestadmo YX, Voss, Vestland, 10 plasser

• E16 Steinklepp, Lærdal, Vestland, 10 plasser

• E39 Vikeså Esso, Bjerkreim, Rogaland, 10 plasser

• E39 Søylandskiosken, Gjesdal, Rogaland, 9 plasser

• E39 Heiane, Stord, Vestland, 9 plasser

• E39 Bergen Travpark, Bergen, Vestland, 25 plasser

• E39 Skei Circle K, Sunnfjord, Vestland, 16 plasser

• E134 Røldal YX, Ullensvang, Vestland, 8 plasser

• E134 Kyrping Best, Etne, Vestland, 10 plasser

• E39/Rv. 15 Stad, Vestland, 10 plasser

Midt-Norge

• E6 Oppdalsporten, Oppdal, Trøndelag, 15 plasser

• E6/E39 Klett Circle K, Trondheim, Trøndelag, 22 plasser

• E6 Stav Gjestegård, Malvik, Trøndelag, 25 plasser

• E6 Gråmyra YX, Levanger, Trøndelag, 10 plasser

• E6 Brekkvasselv Best, Namsskogan, Trøndelag, 8 plasser

• E6 Snåsakroa, Trøndelag, 10 plasser

• E39 Digerneset, Skodje, Møre og Romsdal, 15 plasser

• Rv. 70 Håsøran, Sunndalsøra, Sunndal, Møre og Romsdal, 12 plasser

• Rv. 70 Kristiansund, Møre og Romsdal, 19 plasser

Nord-Norge

• E6 Mosjøen, Vefsn, Nordland, 16 plasser

• E6 Mo i Rana, Nordland, 10 plasser

• E6 Storjord, Saltdal, Nordland, 10 plasser

• E6 Fauske, Nordland, 12 plasser

• E6 Innhavet, Hamarøy, Nordland, 5 plasser

• E6 Buktamoen, Målselv, Troms og Finnmark, 12 plasser

• E6 Storslett Circle K, Nordreisa, Troms og Finnmark, 10 plasser

• E6 Talvik Shell, Alta, Troms og Finnmark, 10 plasser

• E6/E75 Tana bru, Troms og Finnmark, 10 plasser

• Rv. 80 Bodø havn, Nordland, 9 plasser

Ønskede døgnhvileplasser

Status for døgnhvileplasser per oktober 2021 etter den nasjonale planen om døgnhvileplasser som kom i 2017. Statens vegvesen har lokalisert totalt 35 lokasjoner for døgnhvileplasser, men kun seks av dem er per 2021 helt eller delvis avklart med henhold til etablering.

Planlagte døgnhvileplasser

• E6 Narvik, Nordland

• E6 Bukta i Alta, Finnmark

• E8 Tromsø, Troms

• E10, Gullesfjordbotn, Kvæfjord, Troms

• E18 Nygårdskrysset, Ås, Akershus

• E39/E134 Aksdal/Våg i Tysvær, Vestland

Framtidig døgnhvileplasser

• E6 Berkåk, Trøndelag

• E6 Ballangen, Nordland

• E6/E10 Bjerkvik, Nordland

• E6/E8 Skibotn, Troms

• E6/rv. 94 Skaidi, Finnmark

• E6 Lakselv, Finnmark

• E6 Karasjok, Finnmark

• E6/E105 Kirkenes, Finnmark

• E10 Leknes, Nordland

• E14 Meråker, Trøndelag

• E16/rv35 Hønefoss, Buskerud

• E18 Drammen, Buskerud

• E18 Nordre Vestfold, Vestfold

• E39 Stavanger, Rogaland

• E39 Arsvågen, Rogaland

• E39 Bergen sør, Vestland

• E39 Sande i Sunnfjord, Vestland

• E39 Ørsta/Volda, Møre og Romsdal

• E39 Molde, Møre og Romsdal

• E39 Betna, Heim, Møre og Romsdal

• E134 Hokksund/Kongsberg, Buskerud

• E136 Åndalsnes, Møre og Romsdal

• Rv 7 Eidfjord, Vestland

• Rv 9 Setesdal, Agder

• Rv 15 Skjåk, Innlandet

• Rv 15 Stryn, Vestland

• Rv 83 Harstad, Troms

• Rv 93 Kautokeino, Finnmark

• Rv 94 Hammerfest, Finnmark

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen