Nyheter

Kostbart veterinærbesøk – i tillegg foreslo dyrlegen MR-undersøkelse til 16.000 kroner

Urinprøve, konsultasjon og resept resulterte i en veterinær-regning på 8.300 kroner. – Hinsides, mener hundeeier.

Veterinærbesøket med mistanke om urinveisinfeksjon på hunden Brea ble kostbart for Tom Erik Øygard – og det kunne blitt enda dyrere. Hvis han ikke selv hadde stoppet prosessen. To dager etter besøket på dyrehospitalet startet han Facebook-siden Veterinæropprøret.

MR-undersøkelse og «small talk»

Lørdag 12. august bestilte Øygard time på Fredrikstad dyrehospital til Brea, en elleve år gammel gordonsetter. Familien mistenkte at hunden hadde fått urinveisinfeksjon.

– På dyrehospitalet ba jeg om et tissekar og fikset urinprøve av Brea. Prøven ble tatt med inn på laboratoriet, og umiddelbart ble jeg kalt inn på kontoret til veterinæren. Jeg tenkte at det var merkelig. Hvorfor ventet hun ikke med samtalen til svaret på urinprøven var klart? Det ble noen kostbare minutter med «small talk». Om kloløsning, øyesykdommer og annet, forteller Tom Erik Øygard til Dagsavisen.

På slutten av samtalen foretok veterinæren en klinisk undersøkelse av Brea. Forslaget om videre diagnostisering fikk hundeeier Øygard til å protestere.

– Veterinæren mente at hunden vår kunne ha livmorbetennelse og anbefalte at vi tok MR-undersøkelse samme dag. Estimert kostnad på 16.000 kroner. Da ga jeg klar beskjed om at dette ikke var aktuelt, og hvis det skulle vise seg at urinprøven ikke viste noen infeksjon fikk vi heller sette opp en ny time, forklarer Tom Erik Øygard.

To veterinærer på samme hund

Svaret på hundens urinprøve dukker etter hvert opp og hundeeier Øygard får med seg en resept på antibiotika. Etter urinprøve og en konsultasjon på 25 minutter presenteres regningen på 8.341 kroner.

– Jeg synes det var steindyrt. Vanligvis hadde jeg ikke kontaktet veterinæren om dette på en lørdag, men familien mente vi burde gjøre det. Alle trodde det kun var snakk om urinprøve og deretter en resept. Noe som ikke burde bli altfor kostbart. Så feil kan man ta.

Regningen for behandling av urinveisinfeksjon på Tom Erik Øygards hund.

Les dyrehospitalets svar lenger ned i saken

Tom Erik Øygard sjekket prisoversikten på nettsiden til Fredrikstad dyrehospital da han kom hjem. Sammenlignet med egen kontantfaktura mente han det var noe som ikke stemte. Det resulterte i en e-postklage.

– Med beskjed om at jeg oppfattet behandlingen av Breas urinveisinfeksjon som urimelig kostbar, sendte jeg e-posten til en generell mottakeradresse på dyrehospitalet. Behandlende veterinær svarte. I en tone jeg oppfattet som arrogant. Hun skrev også at det var to veterinærer som jobbet med vår Brea. Jeg responderte med at jeg kom til å bytte veterinær og ba om å få tilsendt journalen. Det fikk jeg.

Tom Erik Øygard

Feil «takseringslinje»

Som tidligere leder i Østfold fuglehundklubb, medlem i avlsrådet for gordonsettere og jaktprøvedommer – er kunnskapen om hund stor. Erfaringen med hundehold lang for Tom Erik Øygard i Fredrikstad. Generelt har inntrykket av veterinærstanden vært god i alle år. Til nå.

Prisfastsettingen til Fredrikstad dyrehospital gjorde at Øygard kun to dager etter veterinærbesøket startet Facebook-siden: Veterinæropprøret. «Spesielt for å synliggjøre brutaliteten i enkelte deler av veterinærbransjen. Hovedsakelig rundt kjedene og spesialistklinikkene», som han selv uttrykker det.

Facebook-siden skjøt umiddelbart fart og har i skrivende stund 2.700 medlemmer. Historiene om ublu veterinærprising mange.

– Etter noen dager fikk jeg en ny e-post fra Fredrikstad dyrehospital. Daglig leder skriver at det har blitt brukt en feil «takseringslinje» for generering av regningen. Jeg hadde blitt taksert for 30–45 minutter, men burde vært taksert for 0–30 minutter. Dyrehospitalet refunderte kroner 1.686,94, forteller Øygard, og legger til:

– Jeg spør meg selv om denne kreditnotaen hadde kommet uten at jeg hadde startet Veterinæropprøret. Men selv en pris nærmere 7.000 kroner for behandling av urinveisinfeksjon på hund, er for meg uforståelig.

---

VETERINÆROPPRØRET PÅ FACEBOOK

Opprettet 14. august 2023 av Tom Erik Øygard som et svar på galopperende priser i deler av veterinærbransjen.

Slik beskrives gruppen:

«Forsikringsselskapene virker ikke å bry seg, de hever bare prisene og flytter kostnadene over på kundene. Forsikring eller ikke betyr ganske lite i dette bildet, kundene betaler uansett. Vårt mål er å utveksle kunnskap om priser og kvalitet. På denne måten skal vi bidra til bedre konkurranse i markedet. Dessuten skal vi påvirke dyreeierorganisasjoner og forsikringsselskaper til å kreve anstendige priser fra de grådigste veterinærene.»

---


Skyver kundene fra seg

Tom Erik Øygard tror skyhøye veterinærpriser kan medføre at dyreeiere kvier seg for å kontakte dyrlegen.

– Det er en reel problemstilling. På Veterinæropprørets Facebook-side er enkelte brutalt åpne og ærlige. En hundeeier sier at han ikke har råd til å avlive hunden sin hos dyrlegen. Han kommer til å ta med hunden ut i skogen, skyte den.

Brea er den åttende gordonsetteren i familiens eie. En jakthund Øygard ikke har valgt å forsikre.

– Det ble en vurdering i forhold til tidligere erfaringer. På en måte har jeg valgt å være «selvassurandør» for Brea. I sum for henne har jeg spart på det. Forsikring eller ei kan selvfølgelig diskuteres, men det blir mange titusener i løpet av et hundeliv. Mange har respondert og sagt til meg at forsikring hadde dekket kostnaden til Breas behandling. Jeg bruker å svare at det til syvende og sist er forsikringskundene som sitter igjen med regningen, avslutter han.

Dyrehospitalet: – Vi legger vekt på faglig kvalitet

Dagsavisen har stilt daglig leder i Fredrikstad dyrehospital flere spørsmål rundt behandlingen av Tom Erik Øygards hund. Blant annet hvorfor diagnostisering av urinveisinfeksjon på hunden ble kostbar – og om er det vanlig prosedyre å bruke to veterinærer på helgevakt til en slik oppgave.

Carsten Glindø, veterinær og daglig leder ved dyrehospital, har kun dette korte svaret:

– Fredrikstad Dyrehospital beklager at eier har hatt en dårlig opplevelse. Vi driver et døgnåpent hospital og legger vekt på faglig kvalitet, og i noen enkelte tilfeller krever det at man rådfører seg med kollegaer under behandlingen. Utover dette har vi ingen kommentarer.

Carsten Glindø, veterinær og daglig leder Fredrikstad Dyrehospital. ARKIVFOTO:

Fredrikstad dyrehospital fikk i tillegg disse spørsmålene som forble ubesvart:

– Hva ville denne undersøkelsen kostet hvis Øygard hadde oppsøkt dere i kontortiden, på en hverdag?

– Daglig leder Carsten Glindø skriver til Øygard at det har blitt brukt «en feil takseringslinje» når regningen ble laget. Ville denne feilen blitt oppdaget hvis ikke hundeeier hadde klaget?

– Hundeeier Øygard fikset selv hos dere urinprøve av hunden. Store deler av konsultasjonen med veterinær ble det som Øygard definerer som «small talk». Om kloløsning, øyesykdom og annet. Tid han har blitt fakturert for. Hvorfor startet ikke konsultasjonen først etter at svaret på urinprøven var klar?

– Har dere rutine for å anslå totalkostnad for kundene – før undersøkelser og behandling starter?

– Hvor mange klager mottar dere hvert år?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen