Nyheter

Overleverte 20.000 underskrifter – vil be Norge anerkjenne Palestina

Tirsdag skal Stortingets utenrikskomitè ta stilling til om Norge skal anerkjenne Palestina om egen stat.

Det er Rødt som har fremmet et forslag i Stortinget om å be regjeringen anerkjenne Palestina som egen stat. Forslaget har blitt behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen, og tirsdag skal komiteen etter planen avgi innstilling om det er flertall for dette. Saksordfører er SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa.

Underskriftsaksjon

Mandag leverte Palestinakomiteen 20.000 underskrifter til utenrikskomiteens leder Åsmund Aukrust (Ap), for å vise støtte til Rødts initiativ.

– Jeg blir glad og inspirert av at så utrolig mange støtter forslaget vårt. 20. 000 mennesker er enige i at tida er inne for å anerkjenne Palestina og ta konkrete grep for å få avslutta Israels okkupasjon og apartheid. Nå gjenstår bare et drøyt dusin i Stortingets utenrikskomite, sier Rødts utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes i en e-post til Dagsavisen.

– Tenke utenfor boksen

Forslaget lyder slik: «Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat. Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon. Stortinget ber regjeringen sikre et norsk forbud mot varer og tjenester fra selskaper og virksomheter på okkupert jord produsert i strid med folkeretten».

– Vår nye utenriksminister Espen Barth-Eide sa i helga at det er i dramatiske øyeblikk at folk er villige til å tenke utenfor boksen på tida etterpå. Det er jeg helt enig i, fortsetter Moxnes, og viser til den pågående krigen mellom Hamas og Israel. Han legger til:

– Da håper jeg særlig Arbeiderpartiet ser behovet for å ta tak i det grunnleggende problemet, i stedet for å vente i nye 30 år på forhandlinger som én dag kan komme.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen