Nyheter

– Det er først og fremst Høyre som avgjør spørsmålet om hvem som er Høyres leder

Erna Solberg har snakket ut for første gang siden aksjeskandalen sprakk, og sier hun foreløpig ikke har snakket med de andre borgerlige partilederne om tillit.

Forrige fredag måtte Erna Solberg stå frem og fortelle om at hun var blitt ført bak lyset av sin mann Sindre Finnes som har holdt hemmelig at han har drevet aksjehandel i stor stil under hele perioden da hun satt som statsminister. Torsdag stilte hun til intervjuer for første gang siden skandalen ble kjent, kort tid etter at Høyre hadde gjort et brakvalg i kommunevalget.

– Har Høyres valgseier har fått en bismak nå, etter dette som har kommet ut om Sindre Finnes’ aksjehandel?

– Nei, Høyres valgseier er en triumf for våre lokalpolitikere, for alle våre tillitsvalgte. Men det er selvfølgelig dumt at valgseieren overdøves litt av denne saken, sier Erna Solberg til Dagsavisen.

– Du har sagt at du ikke vil ta viktige beslutninger når det stormer, men hva tenker du at det vil koste partiet ditt om du nå blir sittende?

– Jeg tenker at det koster partiet hvis man tar forhastede beslutninger uansett. Så jeg tenker at det er viktig at man tar seg den tiden man trenger på å gjøre viktige vurderinger fremover, sier Solberg.

Vanskelig jobb

Om Erna Solberg skulle ende opp med å bli sittende som partileder, vil hun få en tøff oppgave med å opparbeide seg tillit – både fra velgerne, sitt eget parti og de andre borgerlige partiene som Høyre er avhengig av.

– Om du blir sittende, hva vil du gjøre for å gjenoppbygge tillit?

– Det jeg tenker at jeg må gjøre er å vise både i handling og annet hva vi er opptatt av, og hvilke saker vi har. Jeg tror folk opplever at dette er et tillitsbrudd, at jeg ikke har vært mer årvåken eller ikke har sjekket ut min mann på en bedre måte. Jeg tror mange mennesker skjønner at det ikke er nødvendigvis noe du gjør, det at du mistror opplysninger fra din ektefelle. Det gjelder å komme oss ut og snakke om hva som er vår politikk og våre saker, og så får vi ta tiden litt til hjelp, sier Solberg.

Og sier hun ikke har snakket med lederne for de andre borgerlige partiene ennå.

– Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har fått noen hyggelige hilsener fra dem som tenker på meg i en vanskelig tid. Men det er jo først og fremst Høyre som avgjør spørsmålet om hvem som er Høyres leder, ikke andre partier.

– Du har vært statsminister i åtte år. Hva tror du din sak gjør med tilliten til hele politikerstanden?

– Jeg er helt sikker på at denne saken, som mange andre saker som vi har nå, bidrar til at folk er litt oppgitt og synes at vi bør ha et bedre system. Jeg tror samtidig at folk kan forstå at det kan være vanskelig hvis man blir ført bak lyset. Men jeg tror likevel at det er viktig at vi lærer av disse sakene og kanskje må ha mer objektiv kontroll enn den tillitsbaserte ordningen, sier Erna Solberg.

Ikke enig

Kritikken har haglet siden aksjeskandalen ble kjent, og blant annet er Solberg blitt kritisert for å ikke ha tatt spørsmål om ektemannens aksjehandel tilstrekkelig på alvor.

– Du har gjentatte ganger blitt anklaget for ikke å ha tatt saken tilstrekkelig på alvor helt siden 2014, og for å ha trenert å svare ordentlig på spørsmålet til valget. Hvorfor er ikke det alvorlig nok til at du skal si at du trekker deg som Høyres leder?

– Jeg er uenig i premissene i det du sier nå, at det er noen anklager der uten å gå inn i substans. Sakene som har vært i media i 2014, i 2017 og i 2019 bekrefter jo det bildet vi hadde av hva Sindre eide, at han fulgte opp regelverket. Det er ingenting i de sakene som tyder på at ikke Sindre følger og gir beskjed om eller at vi har innsyn i de tingene. Det er en sånn spinn rundt at man ikke har tenkt igjennom hva det er.

– Det har ikke vært et forbud mot at Sindre kan kjøpe aksjer. Det har vært viktig at vi har visst hvordan vi skal vurdere habiliteten. I alle de sakene som har vært oppe så har ikke det vært et tema. Så det er litt sånn … det er ikke noe å grunnlag for at jeg ikke skulle ta dette på alvor basert på de sakene. Tvert imot har vi faktisk fått en bekreftelse i de sakene, at det har dreid seg om saker som er kjent og som vi vet er det er eierskap i, sier Erna Solberg.

– Er ikke habilitetsreglene enkle og greie nok å forstå?

– Jo, det er de. Det er vårt ansvar å vite at du er habil. Det er selvfølgelig det jeg må ta ansvar for at jeg ikke har klart – nemlig å vite om jeg er habil fordi at jeg ikke har hatt den informasjonen jeg skulle hatt, sier Erna Solberg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: