Nyheter

Bruk av ChatGPT: Du er ikke en robot

Stadig flere bruker ChatGPT ved utarbeidelse av tekster. Dette gjelder også jobbsøknader. Dessverre erfarer jeg alt for ofte at de bærer preg av at ChatGPT har vært inne i bildet.

Mer fra Dagsavisen