Nyheter

Bruk av ChatGPT: Du er ikke en robot

Stadig flere bruker ChatGPT ved utarbeidelse av tekster. Dette gjelder også jobbsøknader. Dessverre erfarer jeg alt for ofte at de bærer preg av at ChatGPT har vært inne i bildet.

Nylig fikk jeg en søknad for kvalitetssikring som startet slik:

Ærede leder. Jeg håper det bekommer dem vel å lese denne søknaden.

Det spørs om leseren hadde latt seg imponere av dette og faren for at søknaden ville gått i søpla, er stor. I tidligere artikler har jeg skrevet om det journalister ofte kaller 5-sekundersregelen. Det handler om forskning som viser at man har få sekunder til å hekte på leseren. Derfor ser overskrifter ofte ut som de gjør: Raser, Krise; I sorg etc.

Vigdis Lamberg.

Som leser skal vi hektes på. Raskt. Dette gjelder også når du ønsker å bli den synlige nåla i høystakken når du søker jobb. Hva tenker du om denne starten på jobbsøknaden som et alternativ?

«Nyutdannet byggingeniør med tømrerbakgrunn søker med stor entusiasme på jobben som fagansvarlig.»

Visst kan ChatGPT være stor hjelp til et førsteutkast. Siden hensikten med CV og søknad er at du skal formidle et etterlatt inntrykk av hvem du er, er det viktig at teksten bærer din stemme. Bruk tid på kvalitetssikring av tekstforslaget ChatGPT gir deg så du unngå å virke robotaktig. Skal man lykkes med kommunikasjon, må man koble på følelser. Derfor gir bilde på CV av en smilende person en effektiv stoppeffekt. Stemmen du formidler i teksten skal gi dem lyst til å snakke med deg, ofte i konkurranse med flere hundre andre godt kvalifiserte søkere.

Les også: «Klassesamfunnet er knapt tydeligere enn på flyturen. Også for barn»

Rasende fort

Utviklingen innen AI har gått rasende fort. Her er noen milepæler i Open KIs historie:

 • September 2019: OpenAI lanserte GPT-2, den første versjonen av Generative Pre-trained Transformer.
 • November 2020: OpenAI annonserte lanseringen av GPT-3, den tredje versjonen av modellen, som ble møtt med stor interesse og entusiasme fra utvikler- og forskningsfellesskapet.
 • April 2021: OpenAI utvidet tilgangen til GPT-3 gjennom API-tjenesten, noe som gjorde det mulig for utviklere å integrere modellen i ulike applikasjoner og tjenester.
 • August 2021: OpenAI kunngjorde lanseringen av GPT-3.5, en oppdatert versjon av GPT-3 med forbedret ytelse og nøyaktighet.
 • Januar 2022: Utviklingen av ChatGPT, basert på GPT-3.5, ble fortsatt fremover med fokus på å forbedre samtaleopplevelsen med oss som spør om hjelp og funksjonaliteten.

Siden 2022 har OpenAI fortsatt sin forskning og utvikling innen kunstig intelligens (KI) og maskinlæring. De har sannsynligvis fortsatt å forbedre og finjustere eksisterende modeller som GPT, samt utforske nye anvendelser og metoder innen feltet.

Verdens ledere og forskere har uttrykt bekymring for utviklingen innen kunstig intelligens av flere grunner:

Potensiell misbruk av avanserte KI-modeller: Med stadig mer avanserte KI-modeller som GPT-3 og lignende, er det en økende bekymring for hvordan de kan misbrukes til å produsere falske nyheter, forfalske identiteter, eller utføre andre former for skadelig aktivitet, som cyberangrep.

Etiske spørsmål rundt ansvar og kontroll: Spørsmål om ansvar og kontroll knyttet til KI blir stadig mer relevante. Hvem er ansvarlig hvis en KI-modell tar avgjørelser som fører til skade eller feil? Hvordan kan vi sikre at KI-systemer opererer i samsvar med etiske retningslinjer og verdier?

Ulikhet og arbeidsledighet: Den økende automatiseringen og implementeringen av KI-teknologi kan føre til ulikhet ved å erstatte jobber som tidligere ble utført av mennesker. Dette kan forårsake økonomiske og sosiale utfordringer, inkludert økt arbeidsledighet og behovet for omskolering av arbeidsstyrken.

Potensiell trussel mot global stabilitet: Noen eksperter advarer om at den raske utviklingen av KI-teknologi kan føre til økt spenning mellom land og potensielt føre til et nytt våpenkappløp. Det er bekymringer for at bruk av KI i militære systemer kan øke risikoen for konflikt og destabilisering.

Disse bekymringene understreker viktigheten av å utvikle og implementere KI-teknologi på en ansvarlig og etisk måte, samt behovet for internasjonalt samarbeid og regulering for å adressere potensielle risikoer og utfordringer.

Fordeler og ulemper

KI og ChatGPT har kommet for å bli. Lær deg å bruke dette verktøyet til din fordel samtidig som du er bevisst at det er du som sitter i førersetet og er den endelige avsenderen av tekstinnholdet til slutt. Sørg for at det er din stemme som gjennomsyrer teksten. Her får du en oversikt over fordeler og ulemper du kan ha i bakhodet når du skriver tekster ved hjelp av ChatGPT:

Fordeler:

 1. Rask generering av tekst: ChatGPT kan raskt generere store mengder tekst basert på input fra brukeren, noe som kan øke skriveeffektiviteten.
 2. Inspirerende ideer: Ved å samhandle med ChatGPT kan brukeren generere nye ideer og perspektiver som kan bidra til å overvinne skriveblokkeringer.
 3. Korrekturlesning: ChatGPT kan brukes til å generere utkast til tekster som deretter kan redigeres og forbedres av brukeren, og dermed bidra til korrekturlesning og kvalitetsforbedring.
 4. Tilpassede tilbakemeldinger: Ved å analysere ChatGPTs svar kan brukeren få innsikt i grammatiske feil eller uklare formuleringer i sine egne tekster.

Ulemper:

 1. Mangel på kontekstforståelse: ChatGPT kan noen ganger generere upassende eller irrelevante svar hvis konteksten ikke er tydelig spesifisert.
 2. Risiko for plagiat: Brukere må være forsiktige med å stole for mye på ChatGPT for å generere originale tekster, da det er en risiko for at tekstene kan ligne for mye på eksisterende innhold.
 3. Begrensninger i kreativitet: Selv om ChatGPT kan generere tekst raskt, kan det begrense brukerens evne til å utforske ulike kreative tilnærminger til et emne.
 4. Avhengighet: Bruk av ChatGPT for å generere tekst kan føre til en avhengighet der brukeren stoler for mye på verktøyet og mister evnen til å utvikle egne skriveferdigheter.

Vil du vite mer om hvordan du skriver en søknad som gir deg jobben du virkelig vil ha? Jobbdoktor: Dette bør du ha med når du skal presentere deg i CV og søknad

Lykke til på vei til drømmejobben!

Vennlig hilsen Jobbdoktor Vigdis

PS: Denne artikkelen er utarbeidet i samarbeid med ChatGPT.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Mer fra Dagsavisen