Nyheter

– Erna burde ta permisjon

Når Høyre-leder Erna Solberg nekter å trekke seg, bør hun i stedet ta permisjon og la Henrik Asheim lede partiet inntil videre, mener den borgerlige kommentatoren Jan Arild Snoen.

– Erna Solberg burde umiddelbart ta permisjon som Høyre-leder, sier Jan Arild Snoen til Dagsavisen.

Han har bakgrunn som både Frp- og Høyre-medlem, men er i dag en uavhengig, liberal skribent, kommentator og forfatter. Han mener at Høyres nestleder Henrik Asheim i praksis har fungert som partileder i Høyre de siste dagene, og at dette godt kan formaliseres og fortsette slik.

Selv mener Snoen at Solberg burde gå av som Høyre-leder, men så lenge hun vegrer seg for å gjøre det, og Høyre-toppene fortsatt erklærer at hun har deres fulle tillit, kan permisjon være en mulig løsning så lenge aksjeskandalen herjer i norsk politikk.

– Om noen måneder har vi et bedre bilde av hvor saken egentlig står, og om det er mulig for henne å ta over roret igjen og være statsministerkandidat i 2025. Akkurat nå har hun mer enn nok med å håndtere situasjonen, sier Snoen.

En milepæl

En permisjon vil kunne gi Solberg den tiden hun trenger til å ordne opp i familielivet, og Høyre kan dessuten godt klare seg uten henne en stund, mener han.

– Landet er ikke i en krisesituasjon, sier Snoen til Dagsavisen.

– Og hvis Økokrim bestemmer seg for å etterforske aksjesaken, er det etter min mening helt uforenlig med å være en operativ leder for Norges største parti. Det er enda en grunn til at det kan være klokt av Solberg å ta noen skritt tilbake, sier Snoen, som mener Økokrims beslutning er den neste, viktige milepælen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har varslet at de trolig ikke starter høringer i habilitetssakene før i november. Økokrims beslutning kan komme lenge før.

Høyres nestleder Henrik Asheim har gjentatte ganger erklært sin fulle og «urokkelige» tillit til Erna Solberg, men innrømmet på NRKs Politisk kvarter tirsdag at situasjonen kan endre seg i Høyre om Økokrim innleder etterforskning. På direkte spørsmål om Solberg bør trekke seg om Økokrim åpner etterforskning, sa Asheim at han syns det er «vanskelig å svare på», men at det ikke er noen automatikk i det.

– Men hvis Økokrim åpner etterforskning, er det et spørsmål Høyre og ikke minst Erna må ta da, sa Asheim til NRK.

Forfatter og samfunnsdebattant Jan Arild Snoen.

Kan drøye utover høsten

Likevel kan det også drøye med Økokrims beslutning denne høsten.

– Økokrim tar sikte på å gjøre ferdig vurderingen i høst. Det vil som et minimum ta noen uker. Vi vil meddele offentligheten en beslutning når den foreligger, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

Dagsavisens politisk redaktør Lars West Johnsen om situasjonen rundt Erna Solberg og Sindre Finnes:

– I saken inngår et omfattende informasjonsbilde som Økokrim vil ta i betraktning ved vurderingen og dette arbeidet vil ta noe tid, sier Lønseth.

– Her kan det bli tre utfall, mener Snoen:

– Økokrim kan komme til at det ikke foreligger noen grunn til å etterforske. De kan også komme fram til at de vil etterforske, og etter min mening kan ikke Solberg da sitte som partileder om mannen hennes og indirekte hun selv er under etterforskning. Om Økokrim mener det finnes bevis for at Sindre Finnes har bedrevet innsidehandel på grunnlag av informasjon fra statsministeren, kan det føre til straff. Da må Solberg trekke seg på varig basis. Den tredje muligheten er at Økokrim etterforsker, men at det ikke fører til tiltale. Da er det mulig for henne å komme tilbake.

Finnes ønsker etterforskning

Erna Solbergs ektefelle Sindre Finnes ønsker selv å bli etterforsket av Økokrim, ifølge hans advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma, som bistår Finnes sammen med PR- og kommunikasjonsrådgiver Geir Håkonsund.

– Budskapet mitt er to ting: Sindre Finnes har handlet aksjer, hvilket er lovlig. Og det har kommet fram at han ikke har informert sin ektefelle og medarbeidere om dette, det er en privatsak for hans del. For Finnes vil det etter mitt syn være en fordel om Økokrim åpner etterforskning i saken. Jeg er trygg på at utfallet av en slik etterforskning vil vise at dette er en politisk sak og ikke en juridisk sak, sier Skjelbred til NTB.

Erna Solberg selv har kommet med en uttalelse til Dagens Næringsliv, der hun framholder at Økokrim må vurdere aksjesaken mot Sindre Finnes på lik linje med andre saker.


Nyeste fra Dagsavisen.no: