Nyheter

– Slutt med denne krigen mot bilister

– Helt uhørt, sier Cecilie Lyngby, leder av Folkets Parti, om MDGs bildelingsplaner for Oslo.

Dagsavisen kunne nylig fortelle at MDG ønsker å legge til rette for 5.000 nye bildelingsbiler i Oslo. Partiet ønsker også at delebilene skal kunne konkurrere med vanlige privatbiler om alle de kommunale parkeringsplassene i hovedstaden – i tillegg til at delebilene skal kunne fortsette å bruke de snart 1.000 parkeringsplassene som nå er forbeholdt disse bilene.

– En liten revolusjon for bildeling i hovedstaden, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, om disse planene som MDG nå går til valg på.

– Nå må de slutte

Cecilie Lyngby i Folkets Parti – tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger, ser derimot på disse planene nærmest som en krigserklæring mot bilistene.

– Det er helt uhørt at bildeling skal få egne plasser. Parkering på kommunale veier er for alle. Nå må de slutte med denne krigen mot bilister, sier Lyngby til Dagsavisen.

– Som leder av helse og sosialutvalget (i Oslo) er jeg oppriktig bekymret for utviklingen, og hvordan mennesker med ulike behov får prakket på seg regler politikere setter på hvordan vi skal flytte oss fra A til Å, fortsetter Lyngby.

– Noen har behov for bilen, og vi har også behov for håndverkere som ikke kan sykle rundt med alt av materiell og utstyr de benytter seg av i sin jobb.

– Vi har alltid hatt en fin balanse mellom gående, syklister og bilister. Nå er det en krig som ingen har spurt etter, konstaterer Lyngby.

– Er du imot bildeling?

– Jeg er ikke imot bildeling. Dette må folk få frihet til å velge selv etter behov. Folkets parti er imot at kommunale plasser blir tildelt bildeling, svarer Lyngby.

– Hvem skal nektes?

Omtrent 7.000 parkeringsplasser er blitt fjernet i Oslo, i løpet av de snart åtte årene MDG har hatt byrådsmakt i hovedstaden.

– 5.200 av dem har blitt fjernet for å legge til rette for sykkeltiltak. Resten har blitt fjernet for å blant annet bedre framkommeligheten for kollektivtransporten, og for å få flere bilfrie torg, gågater, uteserveringer og lignende, kunne byråd Sirin Stav opplyse i den nevnte saken i Dagsavisen nylig.

I tillegg til at disse parkeringsplassene ikke lenger finnes, kommer de snart 1.000 parkeringsplassene som byrådet har satt av kun til delebilene.

MDGs partileder Arild Hermstad mener at bildeling gjør Oslo til en bedre by å bo i.

– En privatbil står stille og opptar verdifull plass over 95 prosent av tiden. Færre biler gjør at vi kan frigjøre grå asfalt til andre ting som gjør byen god å bo i, som flere sykkelveier, trivelige grønne gater og plasser, lekeplasser og uteserveringer, sier Hermstad.

Han påpeker også at «plass er et knapphetsgode i en tett by i vekst.»

– Da er det rett og slett ikke plass til at alle skal ha hver sin bil, sier Hermstad.

Cecilie Lyngby kjøper ikke argumentasjonen til Hermstad og Stav. I stedet finner hun grunn til å stille følgende spørsmål:

– Så hvem skal Stav nekte å kjøre bil? Hvordan blir utvelgelsen gjort? Familier med fire barn kan ha bil, familier med to barn ikke? Alle under 25 år?

Nyeste fra Dagsavisen.no: