Nyheter

Ingen bilførere er så langt rustestet av tollere: – Hver dag teller

Tollerne har ennå ikke begynt å teste sjåfører de mistenker er ruspåvirket. Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, frykter konsekvensene.

– Vi vet at det på en helt vanlig dag foretas 140.000 bilturer med en ruspåvirket person bak rattet. Derfor er det å gi Tolletaten mandat til å gripe inn og avdekke ruspåvirkede sjåfører, et viktig grep for å bedre trafikksikkerheten på veiene våre. Det kan redde liv, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

– Når ordningen nå er innført, er det problematisk hvis tollvesenet ved en grensekontroll på Svinesund fortsatt ikke gjør noe for å holde igjen en sjåfør det lukter sprit av.

Endring fra 1. juli

Ordningen Hansen viser til, trådte i kraft 1. juli i år, etter endringer i veitrafikkloven som gir Tolletaten adgang til å teste om førere av motorvogn er ruspåvirket. Tollere kan foreta slike tester når kjøretøy er blitt stanset i forbindelse med tollkontroller. Tollerne har også fått adgang til å holde førere tilbake med makt hvis noen forsøker å unndra seg kontroll, eller til de er overlevert politiet.

Fram til 1. juli var det bare politiet som hadde myndighet til å gjennomføre slike ruskontroller.

– Med dette vil tollerne også kunne bidra i kampen om å holde veiene våre trygge, uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding om den nye ordningen, i begynnelsen av juni.

– Regjeringen ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring. Fra 1. juli vil også Tolletaten få mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i samme pressemelding.

Men ennå kan det gå lang tid før den første rustesten i regi av en toller blir gjennomført.

– Det kan redde liv, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis, om at tollerne nå har fått mulighet til å foreta ruskontroller.

– Høysesong for ulykker

Da Dagsavisen den 18. juli spurte Tolletaten om tollere så langt hadde benyttet seg av muligheten til å foreta ruskontroller, fikk vi til svar at «det jobbes med implementeringen».

Da Dagsavisen så spurte Tolletaten når de regnet med å komme i gang med ruskontrollene, var tilbakemeldingen at vi kunne ta kontakt på nytt «etter sommeren» for å få «en status på arbeidet så langt».

– Det er forståelig at etaten trenger tid til å gå opp veien både med å innføre gode rutiner og gi opplæring til tollerne, sier Inger Lise Hansen i Actis.

– Men sommeren er høysesong for trafikkulykker – mange av dem med rus involvert. Da må man forvente at Tolletaten gjør alt den kan for å komme i gang med alkotesting. Hver dag teller, understreker Hansen.

Også Norges Automobil-Forbund reagerer på at rustestingen ikke har kommet i gang.

– Det virker som om Tolletaten har vært dårlig forberedt. Ideelt sett burde de jobbet for å få på plass dette når lovendringen faktisk kom 1. juli, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Når det først har blitt slik, håper vi Tolletaten jobber for å få dette på plass raskest mulig.

– Vi er positive til at Tolletaten kan alkoteste sjåfører som blir stoppet i tollkontroll på grensen. Det er for mange ruspåvirkede sjåfører på veiene, så flere og hyppigere kontroller er bra, tilføyer Sødal.

– Det virker som om Tolletaten har vært dårlig forberedt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Høyere alkoholkonsum

Også Trygg Trafikk håper at tollernes ruskontroller kommer i gang så fort som mulig.

– Dette kan være en måte å forebygge alvorlige trafikkulykker på, og vil slik sett være et gode for trafikksikkerheten, sier Knut Olav R. Nestås, regionleder i Trygg Trafikk Vestland.

– Vi tenker at det viktigste nå, er at vi får en økning i tallet gjennomførte ruskontroller samtidig som kvaliteten på kontrollvirksomheten opprettholdes, noe som vil øke sjansen for å luke ut sjåfører som er påvirket, fra trafikken.

Nestås sier Trygg Trafikk er opptatt av at det «samlede kontrollvolumet økes». Det er fordi vi vet at kontroller er et sentralt virkemiddel for å forhindre alvorlige ulykker i trafikken, sier han.

MA – Rusfri Trafikk omtaler det at Tolletaten har fått anledning til å foreta ruskontroller som «et stort steg videre for norsk trafikksikkerhet».

– Store omveltninger krever alltid noe tid før de er fullstendig implementert. Det har vi forståelse for, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Erik Gyland i MA – Rusfri Trafikk.

– Likevel hadde vi selvfølgelig håpet at dette var i gang til sommeren – en tid vi vet er høysesong for trafikkulykker, fortsetter Gyland.

– Sommeren er også en tid der mange har ferie, noe som både kan føre til høyere alkoholkonsum, mer dagen derpå-promille, samt flere bilister på veiene.

– Et tollvesen som kunne utført ruskontroller ville derfor vært et viktig bidrag til sommerens trafikksikkerhetsarbeid, i tillegg til politiets ruskontroller, påpeker Gyland.

– Vi håper og tror at dette blir implementert så fort som mulig, slik at vi kan komme enda nærmere Nullvisjonen.

– Ligger etter målkurven

Det er 21 år siden Stortinget vedtok en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. I Nasjonal transportplan for 2022–2033 er det fastsatt et etappemål for utviklingen dit. Ambisjonen er at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i 2030, opplyser Statens vegvesen.

– Vi ligger etter den målkurven, konstaterte Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, da Dagsavisen snakket med henne i slutten av juni.

– Det at vi ligger etter, er et tegn på vi ikke har tatt i bruk mange og sterke nok virkemidler, i kombinasjon av bevisste og ubevisste feil fra oss trafikanter, uttalte Ranes også.

Etter å ha vært i kontakt med Actis og NAF, tok Dagsavisen på nytt kontakt med Tolletaten for kommentarer til disse organisasjonenes uttalelser. Vi fikk en tilbakemelding fra avdelingsdirektør Tom Daniel Sunde.

– Vi er positive til at det nå er fremmet endringer i vegtrafikkloven, som gjør at Tolletaten under ordinære tollkontroller har mulighet til å teste sjåfører ved mistanke om ruspåvirket kjøring, skriver Sunde i en e-post.

– Tolletaten har både den operative tilstedeværelsen og kompetansen som trengs til å gjennomføre disse testene, og bidrar gjerne i arbeidet med å øke trafikksikkerhet på norske veier, fortsetter Sunde.

– Vi ønsker å starte opp med slik testing uten unødvendig opphold, men samtidig har Tolletaten underveis i utarbeidelsen av lovforslaget vært tydelige på at det vil ta noe tid å implementere dette på en trygg, god og forsvarlig måte.

– Vi jobber nå med nødvendige avklaringer for gjennomføring av Tolletatens test av førere, og vi vil ha tett dialog med politiet i dette arbeidet, skriver Sunde også.

---

Omfattende ruskjøring

  • Hver eneste dag kjører personer som er ruspåvirket, cirka 140.000 turer på norske veier, ifølge politiet.no.
  • Det er fem ganger mer ruskjøring med legemidler og narkotika enn alkohol.
  • Blant førere som er påvirket av legemidler, er det vanligste sovemedisiner (zopiklon), beroligende midler (diazepam) og smertestillende medisiner (kodein), opplyses det også på politiet.no.
  • I fjor ble 11.651 personer anmeldt for ruspåvirket kjøring. Det tilsvarer 32 personer hver dag. I 2021 var det 9.706 slike anmeldelser, ifølge MA – Rusfri Trafikk.
  • Ni av ti som blir anmeldt for ruskjøring er menn, men antallet kvinner som er anmeldt for det samme, har økt jevnt de ti seneste årene.
  • I underkant av hver fjerde av dødsulykkene i trafikken de seneste årene, har vært ruskjøringsulykker, kan MA – Rusfri også opplyse, med henvisning til Statens vegvesens ulykkesanalyser.
  • Så langt i år har 61 personer omkommet i trafikken her til lands, mot 65 ved utgangen av juli måned i fjor, ifølge Trygg Trafikk.

---

Mer fra Dagsavisen