Nyheter

Fugledøden fortsetter

Så langt er om lag 24.000 døde fugler samlet inn etter utbruddet av fugleinfluensa i Nord-Norge.

– Utbruddet har særlig rammet krykkjer, men også andre måkearter, opplyser Julie Enebo Grimstad, fungerende seksjonssjef i seksjon dyrehelse i Mattilsynet, til Dagsavisen.

Regn av døde fugler

– Det dør nye hele tiden. Guttene som er ute og rydder, forteller at det «regner ned» døde fugler. Det er tragisk, uttalte assisterende kommunedirektør Marita Jakola Skansen i Vadsø kommune til VG i juli.

I overkant av de 15.000 av de om lag 24.000 døde fuglene som så langt er samlet inn, er blitt funnet i Vadsø.

– Dør det fortsatt mange fugler?

– Ja, vi får meldinger om enkeltfugler, sist meldte påvisning fra Veterinærinstituttet er fra 14. august, svarer Julie Enebo Grimstad i Mattilsynet.

– Hvordan tror dere den videre utviklingen for utbruddet av fugleinfluensa blir?

– Det er vanskelig å forutse, men basert på tidligere utbruddssesonger vet vi at viruset sirkulerer i villfuglpopulasjonen, og at vi må forvente påvisninger hos villfugl utover høsten.

46 millioner ble avlivet

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) ble påvist for første gang i Norge i 2020. Siden den gang har virussykdommen forårsaket dødelighet hos villfugl over store deler av landet. HPAI rammer også tamme fugler og «i sjeldne tilfeller kan mennesker og andre pattedyr smittes», opplyser Mattilsynet.

I Norge er det blitt påvist HPAI hos rødrev.

Høsten 2021 ble starten på et stort utbrudd av fugleinfluensa, da en ny virusvariant kom til Europa i forbindelse med høsttrekket.

«Sesongen ble karakterisert som den største fugleinfluensaepidemien i Europa noensinne. Mer enn 46 millioner fjørfe og tamfugl måtte avlives i forbindelse med sykdomsbekjempelse. Villfugl ble rammet hardt, og hele fuglekolonier i Europa ble nærmest utslettet grunnet høy smittsomhet og dødelighet hos fugl. Store utbrudd rammet sjøfugl som havsuler og storjo», opplyser Mattilsynet.

Det var også to utbrudd av fugleinfluensa i fjørfebesetninger i Klepp kommune i Rogaland i 2021.

I år har Veterinærinstituttet bare siden inngangen av juni og fram til 22. august, påvist fugleinfluensa både i Kvæfjord, Kinn, Stad, Nordkapp, Hustadvika, Vadsø, Bodø, Karmøy, Nærøysund, Alta, Øksnes, Vardø, Senja, Båtsfjord, Tromsø, Berlevåg og Hammerfest, går det fram av den seneste oppdateringen til Mattilsynet.

I tillegg til krykkje er fugleinfluensa også påvist hos rødnebbterne, havhest, gråbak, svartbak og polarmåke i denne perioden.

Vanskelig å stanse smitte

– Hvilke tiltak er igangsatt for å begrense fugledøden på grunn av fugleinfluensa?

– Det er begrenset hva man kan gjøre for å stoppe smitte blant villfugl, svarer Julie Enebo Grimstad i Mattilsynet.

– Ett tiltak som kan begrense smitte, er å fjerne døde fugler. Dette gjelder særlig i områder hvor det er mange døde fugler.

– For å beskytte fuglekolonier som ennå ikke var rammet, ble det (i juli) innført ferdselsforbud i Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat, fortsetter Grimstad.

– Ferdselsforbudet skal hindre at mennesker tar med seg smitte via klær, sko og annet utstyr inn i disse områdene.

– I tillegg har Mattilsynet utarbeidet informasjon på våre hjemmesider.

Mer fra Dagsavisen